Bedre økonomi –men holder igjen

Ikke snakk om noe frislepp i antall nye journaliststillinger. Les her om situasjonen i mediekonsernene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Bedringen i mediebedriftenes økonomi skyldes delvis en noe lysere markedssituasjon, to år etter at finanskrisen satte inn. Men den viktigste årsaken er at de formidable kostnadskuttene i 2008 og 2009 nå får full effekt. Dermed vokser også overskuddene kraftig.

Doblet overskudd

Flere utviklingstrekk underbygger det positive inntrykket.

* Halvårsregnskapene viser at de fire store mediekonsernene samlet har doblet sine driftsoverskudd siden kriseåret 2009 (se tabell)

* I første halvår i år økte de norske mediebedriftenes samlede annonseinntekter med 8,7 prosent, til 3,9 milliarder kroner (Kilde: MIO)

* Norsk Journalistlags medlemstall kryper oppover igjen, etter et netto frafall på 188 i 2009. Ved utgangen av august var det registrert 9.800 NJ-medlemmer, mot 9.551 ved årsskiftet.

* Journalisten har hatt en pen økning i inntektene fra stillingsannonser i 2010. I første halvår er det bokført nær 2,2 millioner kroner, som er 462.000 kroner (26,9 prosent) mer enn i samme periode i fjor.

(I dagens papirutgave oppgir vi ved en misforståelse de samlede inntektene fra alle typer annonser i første halvår, ikke fra stillingsannonser isolert)

294 stillingsannonser er publisert i papir- og nettutgavene til Journalisten fra nyttår til 1. september. NRK er den største annonsøren, med 22 innrykk. Deretter følger Aftenposten med 18, Hjemmet Mortensen og Edda Media med ti, VG med ni og Aller Media og TV 2 med sju.

Forsiktig satsing

Det kommer stadig nye eksempler på at situasjonen er lysere rundt i medie-Norge. I disse dager lyser eksempelvis både Stavanger Aftenblad og Dagsavisen ut en rekke journaliststillinger. Begge bedriftene har vært rammet av omfattende nedbemanning de siste årene, men har snudd underskudd til overskudd i år. Dermed tør de å satse på en forsiktig oppbemanning.

Svært mange av utlysningene i år gjelder vikariater. I dagens papirutgave av Journalisten forteller tillitsvalgte at de – i likhet med ledelsen – advarer mot å øke bemanningen nå. Årsaken er en frykt for nye, belastende nedbemanningstiltak. Forsiktighet og et ønske om trygghet preger mediehusene, selv om de fleste av dem nå tjener gode penger.

Dette er situasjonen i de store mediekonsernene:

Schibsted:

Til tross for rekordresultat i andre kvartal og lyse utsikter, slo konsernsjef Rolv Erik Ryssdal 13. august fast at det ikke kommer noen generell oppbemanning i Schibsted-bedriftene. Siden det pågående lønnsomhetsprogrammet ble iverksatt i 2008, har konsernet redusert antall ansatte med om lag 1.400. Målet er en effekt på 1,7 milliarder kroner innen 2011.

På Journalisten.no spørsmål om det kan være aktuelt å øke bemanningen noen steder, svarte Ryssdal:

– Det vil jeg ikke gå inn på nå. Det som er viktig er at vi har veldrevne organisasjoner som kan lage gode aviser og onlineprodukter. Da får vi ha de ressursene som skal til for det. Men historien viser at man har lett for å bemanne kraftig opp så snart den verste faren er over. Det tror jeg vi skal være forsiktige med.

A-pressen:

Også A-pressen tjener nå gode penger, hovedsakelig på grunn av nedbemanning og andre kostnadskutt. A-pressen reduserte kostnadene med 520 millioner kroner i 2009. Konsernet reduserte med 441 ansatte, fra 3.185 til 2.979, som følge av nedbemanning, nedleggelser og salg av virksomheter.

I tillegg har TV 2, som A-pressen eier 50 prosent av, nedbemannet med rundt 200 årsverk de siste årene.

Konsernsjef Even Nordstrøm slår fast at det fortsatt blir beinhard kontroll på kostnadssiden.

– Vi er ikke ferdige med kostnadstiltakene, selv om markedssituasjonen blir bedre. Vi har gjort det vi vedtok at vi skulle gjøre, og nå får vi full effekt. Men vi er avhengig av løpende omstillinger. Det er helt avgjørende for at vi skal kunne holde resultatene på dette nivået. Jeg tror vi blir færre i avisbedriftene våre, gjennom omstilling og overføring til digitale medier. Jeg ser ikke behov for flere omfattende program, men en gradvis tilpasning. Vi kommer til å bruke mye av den forbedrede lønnsomheten til å satse på det digitale området, sa Nordstrøm da han presenterte A-pressens halvårsresultat 27. august.

Edda Media:

Konsernet reduserte sine kostnader med 211 millioner kroner i 2009. Besparelsene ble oppnådd gjennom en reduksjon i bemanningen på 130 årsverk og generell effektivisering av driften. Edda Media har varslet at kostnadene vil bli ytterligere redusert i år. Høsten 2009 vedtok konsernet en nedbemanningsplan på ti prosent innen utgangen av 2012. Det utgjør om lag 150 årsverk, et mål Edda skal være mer enn halvveis til å oppnå.

Polaris:

Polaris Media har iverksatt og planlagt resultatforbedrende tiltak på i alt 160 millioner kroner i perioden 2009-12. Tiltakene gjennomføres hovedsakelig ved nedbemanning, økt innholdsbetaling og integrasjonseffekter.

Ved utløpet av første halvår i år var bemanningen i de opprinnelige Polaris-selskapene redusert med 85 årsverk sammenlignet med 2008, fra 1.049 til 964 faste årsverk. Det alt vesentlige av reduksjonen er gjennomført i Adresseavisen Gruppen og Harstad Tidende Gruppen.

Antallet årsverk i Polaris Media skal videre ned. Det største selskapet i konsernet, Adresseavisen Gruppen, har gjennomført en bemanningsreduksjon på 49 årsverk i siden 2008. Innen 2012 skal det gjennomføres en nedbemanning på 90 årsverk.

Powered by Labrador CMS