Konsernsjef Are Stokstad i Amedia. Foto: Martin Huseby Jensen
Konsernsjef Are Stokstad i Amedia. Foto: Martin Huseby Jensen

Amedia mistet en halv milliard i inntekter

Samtidig øker driftsoverskuddet som følge av kostnadskutt.

Publisert Sist oppdatert

Fjoråret var et tungt år for mediebransjen. Så også for Amedia. Driftsinntekstene falt fra 4,68 milliarder i 2014 til 4,15 milliarder i fjor. 200 av disse millionene knyttes blant annet til salg av virksomhet, samt nedgang i annonse-, opplag og trykkerinntekter, skriver Amedia i en pressemelding.

De samlede annonseinntektene falt med 9,2 prosent i fjor, mens inntektene isolert for papiravisene falt med 12,2 prosent, samtidig som annonseinntektene i digitale kanaler økte med 3,2 prosent.

LES OGSÅ: Spent på om Are Stokstad holder ord

Kutt i kostnadene bidrar likevel til et sterkere driftsoverskudd enn året før. Før engangseffekter til kostnadskutt kan Amedia presentere et overskudd på driften på hele 536 millioner kroner. Mot 443 millioner i 2014.

Saken fortsetter under grafikken. Sett markøren/trykk på kurvene for å se kvartalstallene.

Leverer overskudd

Kostnadene ble i fjor redusert med 630 millioner kroner. Det utgjør omtrent 15 prosent av konsernets totale kostnader. Av disse er 192 millioner kostnadskroner knyttet til solgt virksomhet.

Før skatt leverte mediekonsernet et overskudd på 267 millioner kroner, mot et underskudd på 424 millioner i 2014.

Konsernet presterer en driftsmargin på 12,9 prosent før engangseffekter. Det er en kraftig løft fra 2014 da marginen var på 9,5 prosent.

– Vi har gjennomført omfattende omstillingstiltak i organisasjonen samtidig som posisjonen til våre mediehus er betydelig styrket, sier konsernsjef Are Stokstad i pressmeldingen.

LES OGSÅ: Hva feiler det Are Stokstad?

Det er innen lokale medier driftsoverskuddet øker mest i fjor. Opp 65 millioner kroner fra 2014 til 473 millioner kroner i fjor.

Digitale medier går derimot motsatt vei og driftsoverskuddet i 2015 endte på 36 millioner kroner, seks millioner kroner mindre enn ved samme tid i fjor. Dette skyldes ifølge meldingen investeringer.

– Jeg er svært tilfreds med at Amedia evner å levere sterke resultater i et krevende mediemarked. Kombinert med en sterk vekst i digitale abonnement gir dette grunnlag for den optimisme og framtidstro som preger konsernet. Vi lykkes med vår hovedstrategi og har sikret handlefrihet og ressurser til videre utvikling av kvalitetsprodukter til våre kunder», sier konsernsjefen.

Opplagsfall

Opplagsinntektene i konsernet ble 3,5 prosent mindre fra 2014 til 2015. Færre papirabonnenter og lavere pris på digitale løsninger og momskostnader påvirker tallet. Stokstad snakker om økt etterspørsel og betalingsvilje blant forbrukerne. Og at ved inngangen til mars hadde 39 aviser kundevekst sammenlignet med samme tid i fjor.

Det samledet opplaget er ned 6,6 prosent. Dette tallet påvirkes ifølge pressemeldingen av kraftig fall i løssalget. Den siste tiden har flere av lokalavisene opplevd at antalle abonnenter har økt, men disse inntektene gir kun utslag for andre halvår og derfor ikke for året som helhet.

LES OGSÅ: Amedia skal eies av ny stiftelse

– 2015-resultatet viser at Amedia offensivt evner å møte endringene i mediemarkedet. Dette arbeidet videreføres med full styrke i 2016 og skal sikre at vi fortsatt leverer god journalistikk landet rundt, sier Stokstad.

Powered by Labrador CMS