Elin Floberghagen. Foto: Birgit Dannenberg
Elin Floberghagen. Foto: Birgit Dannenberg

– Må takle krisa sammen

NJ-lederen satser på klokskap blant ledere i A-pressen og Edda Media.

Publisert Sist oppdatert

Tillitsvalgte i A-pressen gikk tirsdag ut og advarte sine ledere mot å benytte muligheten til å ta ut resultatlønn i de bedriftene som eventuelt når sine økonomiske og driftsmessige målsetninger i kriseåret 2009. Både NJ-leder Elin Floberghagen og lederen av konsernlaget NJ I Edda Media, Carine Johansen, slutter seg til advarselen.

NJ-lederen betegner det som «særdeles urimelig» om ledere skulle få lønnsøkning på grunn av oppnådde budsjettkrav i år.

– I de tidene vi er inne i, er det helt avgjørende for moralen at ledere og ansatte står sammen. Dette handler om en opplevelse av at man takler krisa i fellesskap, sier Floberghagen.

Ti prosent på toppen

Redaktører og direktører i både A-pressen og Edda Media har lønnsavtaler som inkluderer resultatavhengige lønnselementer. I A-pressen kan de aktuelle lederne oppnå inntil ti prosent resultatlønn på toppen av den faste lønna. Noen få har sagt fra seg denne ordningen.

Stig Finslo, konserndirektør for kommunikasjons- og utgiverspørsmål i Edda Media, bekrefter overfor Journalisten at lønnsavtalene til lederne i Edda-bedriftene ligger fast.

– Den resultatbaserte delen av ledernes lønninger er bundet opp mot budsjetter og budsjettoppnåelse. Men i den situasjonen bransjen befinner seg i, er det svært lite sannsynlig at det blir noe omfang å snakke om i 2009, sier han.

Skal nedbemanne 150

Edda-bedriftene har nedbemannet om lag 125 årsverk de siste årene, og innen utløpet av 2012 skal ytterligere 150 årsverk bort. 70 av dem skal etter det Journalisten.no forstår tas neste år.

Carine Johansen er helt på linje med sine kolleger i A-pressen.

– Jeg forventer at ledere med rimelig greie lønninger også tar ansvar for den økonomiske situasjonen. Det er mitt håp at det ikke utbetales bonus eller ekstra lønn for gode resultater i en tid da mange av våre ansatte risikerer å miste jobben, sier Johansen.

Håper på kloke ledere

NJ-lederen stiller seg bak de tillitsvalgtes advarsel.

– Jeg forstår godt at de reagerer som de gjør. De ansatte opplever store kostnadskutt og lav lønnsvekst. Da er det rimelig at også lederne tar sin del av ansvaret, sier Floberghagen.

– Men NJ har ingen virkemidler som kan hindre ledere i å ta ut en avtalefestet resultatlønn som de mener å ha krav på?

– Vi lever av ordet, og derfor er det fornuftig at de tillitsvalgte nå går ut i forkant. Da vil kloke ledere tenke i henhold til det, ta ansvar og vise magemål. Hvis lederne igjen drar fra de ansatte lønnsmessig, vil vi ha en stor provokasjon foran lønnsoppgjøret til våren.

Også redaksjonsklubber?

Konserndirektør Are Stokstad i A-pressen sier til Journalisten.no at også enkelte redaksjonsklubber i A-pressen har inngått avtale om et resultatavhengig lønnselement, på toppen av medarbeidernes ordinære lønn. Han ønsker imidlertid ikke å opplyse hvilke klubber dette er.

Konserntillitsvalgt i A-pressen, Eva Grønseth, har følgende kommentar til dette:

– Jeg har hørt at en redaksjonsklubb under lønnsforhandlingene avtalte at de skulle få en tusenlapp ekstra i år, som en engangs ekstrautbetaling, hvis bedriften nådde målene sine. Det er kun en motivasjon til å stå på ekstra i 2009, og kan ikke sammenlignes med en fast avtale om resultatlønn.