Lønnsforhandlingene startet tirsdag. Foto: Bjørn Åge Mossin.
Lønnsforhandlingene startet tirsdag. Foto: Bjørn Åge Mossin.

NJ fikk halvparten av lønnskravet

Journalistoppgjøret med MBL i havn.

Publisert Sist oppdatert

Journalistene i mediebedrifter tilknyttet Mediebedriftenes Landsforening (MBL) får 3.000 kroner i generelt tillegg, som legges på toppen av den enkeltes årlige tarifflønn. Partene er også enige om å jobbe med en ny rammeavtale for frilansere.

Det er fasit etter lønnsforhandlingene mellom NJ og MBL de siste to døgnene, skriver Norsk Journalistlag etter at resultatet av lønnsforhandlingene var klart rett før klokka 5 i natt.

Krevde 6000+3900

Norsk Journalistlag (NJ) gikk inn i forhandlingene tirsdag formiddag med et krav om 6.000 kroner i generelt tillegg pluss 3.900 kr. til medlemmer som tjener 488.000 kr. eller lavere.

Fagforeningen presenterte statistikk som viste at medlemmene har hatt like svak lønnsvekst som hotell- og restaurantansatte de siste 10 årene

LES MER: Slik er journalistenes lønnsutvikling

– Vi er fornøyd med helheten, sier NJs leder Thomas Spence.

– I en tid der mange har akseptert null, har vi fått et sentralt tillegg som samtidig gir rom for gode lokale tillegg i bedrifter som går godt. Politisk har vi fått MBL med på å understreke betydningen av trygge lokalavtaler.

NJ/MBL-oppgjøret har en ramme på 2,4 prosent. Det er likt med utfallet av hovedoppgjøret for de såkalte frontfagene i privat sektor. Der endte det med null kroner i generelt tillegg, men 1,1 prosent overheng og forrventet lønnsglidning lokalt gir store utslag for rammen i LO/NHO-området.

Frilansleder fornøyd

MBL stilte krav om å heve aldersgrensen for pålagt turnusarbeid fra 55 til 62 år, men dette ble også avvist. Det samme skjedde med arbeidsgivernes ønske om å fase ut fototillegget i aviser og ukepresse.

NJ håpet på et løft for frilansernes honorarer gjennom en ny avtale. Den nye rammeavtalen inneholder ikke prisreguleringer, men skal ifølge NJ gjøre det enklere for oppdragsgivere og frilansere å inngå balanserte kontrakter.

Arbeidet med en ny rammeavtale skal være avsluttet før 1. februar neste år. Spence omtaler dette punktet i nattens oppgjør som et gjennombrudd.

NJ-frilansernes leder Anette Andresen er enig og sier: 

– Vi kan ikke være annet enn fornøyd med at de har forpliktet seg til å diskutere dette videre med oss.

Les hele NJs redegjørelse her.

Flere utvalg i arbeid

–Forhandlingene har vært krevende, men vi er glade for å ha kommet i havn med en forhandlingsløsning nå som mediehusene står midt i en krevende omstillings- og endringsfase, sier MBLs forhandlingsleder Anders Aarskog på MBLs hjemmesider.

Partene er enige om å nedsette et partssammensatt utvalg som skal utrede grunnlaget for å slå sammen dagens fire overenskomster for redaksjonelle ansatte i NJ/MBL-området til én ny felles journalistavtale.

Et annet utvalg skal fram til 1. juli 2017 arbeide videre med omlegging til en timebasert ulempeordning, som NJ spilte inn i forhandlingene. Tanken er å erstatte dagens system med skjermingstillegg morgen, kveld og i helgene, med et timebasert system som gir mer penger til de som jobber mest innenfor de mest krevende tidene på døgnet og i uka.

Friere bruk av Stup-midler

Pressens studiepermisjonsordning, STUP, lå også på forhandlingsbordet. MBL ønsket å sette av 2 millioner kroner av Stup-ordningens fondsmidler årlig i tre år.

Les også: Arbeidsgiverne vil bruke 6 Stup-millioner på digital­prosjekter

Hensikten er å finne ut hvordan Stup-midlene “kan anvendes for å underbygge digital transformasjon og heve bedriftenes og den enkelte medarbeiders forståelse og kompetanse for framtidige endringer og behov for digital utvikling og innsikt.”

Konklusjonen ble at det ikke gjøres noen endringer i tariffavtalen, men at Stup-styret står fritt til å vurdere de prosjektene som foreslås for å øke den digitale kompetansen.

Powered by Labrador CMS