PFU felte Aftenbladet for fatal feilinfo

Stolte på egne oljekilder.

Publisert Sist oppdatert

Stavanger Aftenblad meldte at helikopteret som styrtet i april var på vei fra Flesland til Bragefeltet. Avisa ble klaget til PFU, men svarte at den alvorlige feilen må forstås som en ulykke i hektisk nyhetsdekning. PFU felte for brudd på god presseskikk.

Aftenbladet oppdaget feilen ganske raskt på ulykkesdagen 29. april og beklaget den tydelig (se bildet over). I svaret på klagen fra offshorearbeider Runar Brurås, som var på vei til Brage da helikopteret fra Gullfaks B til Flesland styrtet, forklarer Aftenbladet hvordan feilen kunne skje:

Troverdige kilder tok feil

• Det var viktig for oljearbeidere og pårørende å få fastslått hvilket helikopter som styrtet

• Tillitsvalgte, avisas troverdige kilder, satt på feilaktige opplysninger 

• Statoil var sene med å oppklare, offisielle kilder var tause

• I nyhetsformidling må det tas høyde for at enkeltopplysninger kan mangle presisjon, men likevel være innenfor god presseskikk

• Flere medier formidlet upresis og feilaktig informasjon

• Avisa var raskt ute med å rette og beklage feilen og først ute med korrekt informasjon

(Journalistens sammenfatning av noen av Aftenbladets poenger i klagetilsvaret slik de er gjengitt i PFUs saksforberedelse.)

LES OGSÅ: Sjefredaktør Lars Helle i Stavanger Aftenblad om lærdommene avisa trakk av feilen.

Ingen aksept i PFU

Utvalget hadde svært liten forståelse for Aftenbladets forklaringer.

Redaktør Tone Angell Jensen (Fremover) sa hun “sjelden har sett klarere brudd”. Hun understreket at avisas feilslutning må ha vært forferdelig for klager og menneskene rundt ham, samt for mange andre. 

Jensen reagerte også på at avisa ga Staoil medansvar, noe andre også påpekte (se under).

Henrik Syse (fra allmennheten og på sitt siste PFU-møte etter 14 års tjeneste) spurte hvor vanskelig det var for redaksjonen i Stavanger å sjekke fakta. Han kikket ned på skjermen sin og nettsiden heliport.no, der transporter til og fra Nordsjøen logges fortløpende.

– Dette ser svært oversiktlig ut, og denne kilden er et sentralt punkt for klageren.

Oljeveteranen Thormod Hope påpekte også at Aftenbladet kunne unngått den grove feilen kort etter ulykken. Det framgår av Journalistens intervju med sjefredaktør Lars Helle (se lenke over) at dette var ukjent for ham. 

Fantes informasjon som kunne hindret feilen

Det burde vært mulig for avisa å finne ut at transporten til Brage ikke var gått ennå, mente Syse. Han viste tilat det tok ham 45 sekunder å få fram informasjon om dagens helikopterturer.

Til slutt fant utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen grunn til å takke Brurås for klagen:

– Vi er de redaktørstyrte mediene og publierer ikke alt som kommer forbi. Saken gir PFU anledning til å minne mediene på ansvaret. Det er viktigere å roen ned enn å være først.

Vedtaktet om å felle avisa for brudd på god presseskikk var enstemmig.

Johnsen, som selv satt på VGs nyhetsdeks da helikopteret fra Gullfaks styrtet, kritiserte Stavanger Aftenblad for å vende ansvar for korrekt informasjon over på en annen part, Statoil.

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS