Gunnar Kagge er leder for redaksjonsklubben i Aftenposten. Arkivfoto: Martin Huseby Jensen
Gunnar Kagge er leder for redaksjonsklubben i Aftenposten. Arkivfoto: Martin Huseby Jensen

Aftenposten-journalistene vil ha lik lønnsutvikling som sjefen

Misnøyen fra i fjor fortsetter i år.

Publisert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Fredag avholdt redaksjonsklubben i Aftenposten et møte om de pågående lokale lønnsforhandlingene. Klubben hadde håpet at oppgjøret skulle være i havn fredag, men nå trekker de ut inn i neste uke.

Journalisten er kjent med at klubben på et tidspunkt var redd for at oppgjøret var i ferd med å strande, og at det kunne ende med lønnsdiktat - som i fjor.

Men mens Journalisten jobbet med denne saken fikk klubben et nytt tilbud fra ledelsen som klubbleder Gunnar Kagge sier de trenger til over helgen å tenke over.

– Det var et av de klareste medlemsmøtene jeg har vært med på gjennom mine år i Aftenposten om at vi må stå på prinsippene våre, sier Kagge.

Vil ha lik lønnsøkning som sjefen

Klubbstyret og forhandlingsutvalget fikk tilbakemelding om at journalistene mener de bør holde tritt med sjefredaktør Espen Egil Hansens lønnsutvikling, og hvert fall ikke få mindre enn gjennomsnittet i Norge.

Klubblederen vil ikke tallfeste noen av ledelsens tilbud, men sier at det tidligere har ligget noen tideler under de 2,8 prosent som er forventet som gjennomsnittlig lønnsvekst i Norge i år.

Aftenpostens journalister hadde i fjor en gjennomsnittslønn 721.938 - opp 2,5 prosent fra året før.

I Norge er det lovpålagt at daglig leders lønnsutvikling spesifiseres i notene til årsregnskapet. Aftenpostens årsregnskap for fjoråret er klart, men foreløpig ikke sendt det offentlige selskapsregisteret Brønnøysundregistrene.

Men Journalisten har snakket med flere som var tilstede på fredagens klubbmøte der sjefredaktørens lønn også var et tema. Hansens årslønn inkludert feriepenger, men uten pensjon og bonuser, ble under møtet oppgitt til å være 2.916.000 kroner i fjor. Det er opp 3,04 prosent fra 2.830.000 året før, slik det er gjengitt i notene til årsregnskapet for 2016.

Journalistikken som selger

Journalistene mener at det i tråd med overgangen til en forretningsmodell der det i større og større grad er journalistikken som selger abonnementer, er naturlig at de får samme lønnsutvikling som sjefen.

– I Aftenposten er det mer og mer journalistenes arbeid vi lever av, og ikke annonseselgerne.

Journalistene vil også ha betalt for at Aftenposten var en av opplagsvinnerne i fjor, at dårlige økonomiske tider er snudd til gode tider for avisen, samt at journalistene har vist lønnsmoderasjon i kriseårene som ikke ligger så langt tilbake.

Kagge sier at det også under hans forrige periode som klubbleder for ti år siden ble skult til sjefredaktørens lønn for å fastsette klubbens krav.

– Vi er kommet til at det er det beste målet.

Turnusstrid

I tillegg til kronetillegget er klubben og ledelsen i konflikt om de over 55 år skal jobbe turnus eller ikke. Mens det i den sentralt fremforhandlede Journalistavtalen heter at de kan velge selv, står det i Aftenpostens lokale avtale at de skal jobbe.

– Det er en god ting at de over 55 går vakter, for ellers ville belastningen på de yngre med barn hjemme blitt veldig stor. Men vi mener måten å sikre det på er å gi en gulrot i form av 300 kroner per vakt.

Partene er uenige om dette tillegget skal regnes med i rammen for oppgjøret eller ikke.

Ansattprotest mot lederlønn

Også i styret har de ansattes representanter markert misnøye med sjefredaktørens bonus. I fjor reagerte mange i Aftenposten på at Hansen fikk bonus i et år som staben ble redusert. Dette ble forsvart med at bonusen som var utbetalt var for det foregående året.

Nå er den økonomiske situasjonen i avisen, snudd, men ansattrepresentant Marita E. Valvik i Aftenpostens styre er fortsatt kritisk til sjefens lønnsutvikling.

– I aksjeloven står det at styret skal sette daglig leders lønn. Styret har fått presentert Espen Egil Hansens lønn som en del av årsregnskapet, og vi har stilt spørsmål ved det og fått beskjed om at den er fastsatt basert på avtalen han inngikk da han ble ansatt, samt avtaler for avlønning av ledende personer i Schibsted, sier Valvik.

Hun sier at ansattrepresentantene ikke kan stemme mot lederlønnen ettersom den er en del av regnskapet. Men opplyser at hun og kollega Frank Lynum i år som i fjor tar en protokolltilførsel med spørsmål til hvordan lønnen og bonusen fastsettes.

Den nøyaktige formuleringen er ikke klar ennå, og sannsynligvis er det bare en formalitet:

– Vi fikk ikke noe svar på det i fjor. De to ansattrepresentantene har ikke flertall i styret.

Avventer å komme i havn

Journalisten har fredag spurt Espen Egil Hansen om en kommentar til det lokale lønnsoppgjøret.

– Det kan jeg ikke si noe om. Vi står i en slags innspurt. Jeg må få kommentere det når vi er i havn, sier Hansen.

Espen Egil Hansen
Espen Egil Hansen

Han vil heller ikke kommentere spørsmål knyttet til sin egen lønn.

Konkurransedyktig lønn

Styreleder Torry Pedersen i Aftenposten sier at Hansens lønn består av tre elementer: grunnlønnen, en bonus og aksjeavlønning, et såkalt LTI-program. Sistnevnte sier han fastsettes av en komité i Schibsted ASA mens bonusen fastsettes i Schibsted Media.

– Når det gjelder lønn er den avtalefestet og reguleringen av den gjøres av meg, sier Pedersen.

Han sier at grunnlønnen stort sett reguleres i tråd med den alminnelige lønnsutviklingen. Og han sier at den oppgitte lønnen inkludert feriepenger i årsregnskapet inkluderer alle skattemessige avlønninger, som bilgodtgjørelse, ikke bare grunnlønn.

Torry Pedersen
Torry Pedersen

– Når det gjelder grunnlønnen er lønnsreguleringen betydelig lavere enn tre prosent.

Til de ansattes protokolltilførsel, sier styrelederen at lønnsvilkårene både for ansatte og ledere er avtalefestet i Schibsted.

– Syns du Aftenpostens journalister og sjefredaktøren bør ha samme lønnsutvikling?

– Jeg er opptatt av at lederne og journalistene i Aftenposten burde ha konkurransedyktig lønn, og sist jeg sjekket hadde de det.

Powered by Labrador CMS