PFU behandlet sak mot NRK bak lukkede dører onsdag. Bildet er fra et tidligere møte.
PFU behandlet sak mot NRK bak lukkede dører onsdag. Bildet er fra et tidligere møte.

PFU

Trakasserings-anklaget oberst klaget NRK til PFU – gikk fri i lukket behandling

Mente seg identifisert.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag 26. oktober startet Pressens Faglige Utvalg med en sak til lukket behandling:

NRK var innklaget medium, men gikk fri hos PFU.

Klager var en omtalt oberst i Forsvaret, som i en NRK-nettsak ble anklaget for seksuell trakassering og upassende oppførsel overfor yngre kvinner med lavere grad.

Mannen mente at NRK identifiserte ham i en video der han bruker en spesiell type uniform, at NRK ikke har tatt hensyn til opplysninger som han og andre kilder ga redaksjonen, og at NRK brøt avtalte premisser.

PFU konkluderte med at mannen må akseptere denne graden av identifisering fordi han har en betrodd lederstilling i Forsvaret.

Videre i uttalelsen lyder det:

«PFU noterer seg at det står ord mot ord når det gjelder hva som ble avtalt før klager ga NRK tilgang til et dokument, nærmere bestemt advarselen han hadde fått av Forsvaret. VVP 3.3 fastslår at det er medienes ansvar å klargjøre premisser i kontakten med kilder, og det innebærer at avtalte premisser må overholdes. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig sannsynliggjort i det som er forelagt PFU at det ble avtalt begrensninger i NRKs omtale av advarselen. Utvalget konstaterer at advarselen var helt sentral for å opplyse saken.»

Om kildebredden i saken skriver PFU at de ikke finner grunnlag for at NRK har publisert noe uten dekning.

«PFU kan forstå at klager ønsket å fremheve poenger og sitater fra avhørene han ga redaksjonen, men forstår samtidig at NRK ikke ville sitere direkte fra dem, siden avhørene var sladdet og bare inneholdt enkelte utdrag. PFU konstaterer at NRK likevel har arbeidet med de sladdede avhørene redaksjonelt, og omtalt dem i saken. Redaksjonen har vært kildekritisk til avhørene, jf. VVP 3.2, og brukt dem til å opplyse saken for leseren, blant annet gjennom direkte spørsmål til en av kvinnene i teksten.»

Les mer om saken i PFU-basen.

Powered by Labrador CMS