Illustrasjonsfoto: Birgit Dannenberg
Illustrasjonsfoto: Birgit Dannenberg

Schibsted tøyer salgspålegg

For to år siden ble mediekonsernet pålagt å selge seg ned i Polaris, nå forlenger de avtalen med banken om å bli sittende.

Publisert Sist oppdatert

Da klagenemnda for eierskap i mediene i begynnelsen av 2008 valgte å overkjøre Medietilsynet og godkjente Media Norge-fusjonen, gjorde nemnda det klart at Schibsted måtte selge seg ned i det som senere ble Polaris Media.

Nesten halvannet år etter vedtaket fra nemnda blir det kjent at Schibsted har parkert aksjene hos SEB Enskilda. Avtalen innebar at Schibsted fikk 390 millioner kroner for aksjeposten på 36,3 prosent, men konsernet beholdt samtidig den økonomiske eksponeringen i eierskapet. Avtalen, som er godkjent av Medietilsynet, strakte seg i utgangspunktet ut mai i år, men ble onsdag forlenget med ett år.

Utbytte

Tilsynet godkjente denne parkeringen da aksjemarkedet var langt nede.

I Polaris Media kan styreleder Kåre M. Gisvold konstatere at handelen i aksjen heller er laber, samtidig som en stor blokk av aksjene er låst hos en midlertidig eier

– Det er klart at vi ikke er glad for denne situasjonen, men vi har ingen mulighet til å gjøre noe med det. Vi har levd med det et år, og kan sikkert gjøre det et år til, sier Gisvold og forklarer at det eneste middelet Polaris har for å gjøre seg attraktiv for investorene er utbytte. De ansatte reagerte tidligere i år da styret foreslo et utbytte på én krone per aksje.

Styrelederen sier at forlengelsen av avtalen mellom Schibsted og SEB Enskilda ikke kommer overraskende på ham da aksjekursen ikke har endret seg særlig det siste året. På sitt beste er aksjen blitt omsatt for 26 kroner, på det laveste 20,70 kroner.

Gransker

Medietilsynet ble orientert om forlengelsen før børsmeldingen gikk ut. Områdeleder Gudbrand Guthus forteller at de nå vil gjennomføre en rutinemessig undersøkelse for å se om avtalen er i tråd med vedtaket fra klagenemnda. Han er usikker på hva som kan gjøres siden vedtaket ikke sier noe om hvor snarlig aksjeposten skal avhendes til ny eier. Guthus mener at det i slike tilfeller ikke er heldig om det trekker ut for lenge.

– Nemnda påla å selge aksjeposten, og vi følger det opp. Det har ligget i kortene at salget skal skje innen ett år, og så skal vi godkjenne ny kjøper. Vi må se hvilke konsekvenser det vil ha at man bruker så lang tid på å selge.

Guthus forklarer at selv om det ikke er holdepunkter i vedtaket fra nemnda for hvor snarlig salg skal finne sted, vil tilsynet også se nærmere på hva slags signaler de har gitt Schibsted om fremdrift.

Innenfor

Konserndirektør Trond Berger i Schibsted forteller at mediekonsernet har gjennomført sonderinger etter kjøpere i markedet, men har funnet ut at interessen for aksjeposten er begrenset. Det, i kombinasjon med et svakt marked, ga løsningen som ble annonsert onsdag.

– Det er svake markeder og slik sett vil et salg medføre betydelige tap sammenlignet med hva vi ellers kan få.

– Men er ikke dette å tøye strikken i forhold til vedtaket fra klagenemnda?

– Vi mener vi etterlever vedtaket med det vi nå gjør.