Henrikke Helland er leder av Klubb 2, som ber ledelsen om å utvide perioden for å søke sluttpakke i TV 2. Foto: Birgit Dannenberg
Henrikke Helland er leder av Klubb 2, som ber ledelsen om å utvide perioden for å søke sluttpakke i TV 2. Foto: Birgit Dannenberg

20 skal ha søkt sluttpakke i TV 2

Kjente ansikter er i ferd med å forlate TV 2. Redaksjonsklubben ber om å få utvidet sluttpakkeperioden.

Publisert Sist oppdatert

Også TV 2 står foran en omfattende nedbemanning. Mediebedriften med rundt 900 ansatte skal kutte 350 millioner kroner i forbindelse med strategiarbeidet «TV 2 i 2020». Redaksjonsklubben er misfornøyd med størrelsen på sluttpakkene som er lagt fram og fraråder sine medlemmer å takke ja. Klubben viser til at sluttpakkene i VG er bedre enn det som tilbys i TV 2 nå.

1. juli - det vil si i morgen - er satt som frist for å få hurtigpremie ved valg av sluttpakke i TV 2. “Belønningen” skal være lengre periode med lønn enn de som søker på et senere tidspunkt. Vinduet for å søke om sluttpakke lukkes ved utgangen av august.

Det er nå klart at 11 av 15 stillinger i TV 2 Promo flyttes fra Bergen til Oslo.

Så langt er det kjent at veteranen Nils Gunnar Lie (65) har valgt å avslutte sin 24 år lange TV 2-karriere 1. september, etter å ha skrevet under på en sluttpakkeavtale. Han er imidlertid enig med de yngre kollegene som er skuffet over tilbudet fra ledelsen.

Torsdag ble det dessuten kjent at nyhetsanker Mah-Rukh Ali er innvilget sluttpakke og blir distriktsredaktør for NRK i Buskerud, etter 10 år i TV 2/TV2 Nyhetskanalen.

Sarah Willand er organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2. Foto: TV 2
Sarah Willand er organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2. Foto: TV 2

Er i dialog med flere

Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand viser til at sluttpakketilbudet til de ansatte i TV 2 står ut august og at ledelsen ikke kommer til å kommentere antall inngåtte avtaler før fristen er ute.

– Da kommer vi til å ta en oppsummering. Men vi har inngått avtaler med ansatte og er også i dialaog med flere.

– Er det noen navn som kan offentliggjøres nå?

– Nei. I avtalen med de enkelte ligger det en enighet om hvordan den informasjonen skal gå ut. Så vi går ikke ut og informerer om det nå.

– Er sluttpakkene utformet slik at man beholder hele pakken hvis man skaffer seg ny jobb i avtaleperioden?

– Jeg har ikke lyst til å kommentere innholdet i vårt sluttpakketilbud. Det vi har sagt er at vi har en modell som har hovedfokus på en omstillingsstøtte, i tillegg til at det er et vederlag basert på ansiennitet i TV 2.

Jobber for frivillige løsninger

Willand sier at man finner eksempler på både dårligere og bedre sluttpakker enn TV 2s i dag, men at ledelsen opplever at størrelsen - inkludert omstillingsstøtten - er på nivå med det man finner ellers i mediebransjen.

– Vi har sammenliknet med det vi vet om modellene til både Schibsted, NRK og andre aktører. Vi ser også dette i forhold til TV 2s økonomiske situasjon. Hensikten med pakkene er at vi skal gjennom en omorganisering til høsten som kommer til å medføre bemanningsreduksjoner. Tanken vår har vært å gå ut med pakkene allerede i mai for å prøve å få til flest mulig frivillige løsninger. Det er det vi jobber mot hele veien.

Willand bekrefter at TV 2 Promo er besluttet flyttet til Oslo. Avdelingen skal imidlertid deles opp, slik at deler blir værende igjen i Bergen. Totalt 11 stillinger flyttes til Oslo mens 4 stillinger blir igjen i Bergen.

– Det er produsenter og klippere, samt koordinator og sjef som lokaliseres i Oslo. Postproduksjon - det vil si lyd og grafikk - forblir i Bergen og organiseres i et eget fagmiljø i teknologi-avdelingen, sier Willand. 

Se Journalistens dekning av TV 2

Rundt 20 har søkt

Heller ikke lederen av Klubb 2, Henrikke Helland, har mye konkret sluttpakkeinformasjon å dele med omverden.

– Vi har fått opplyst at et 20-tall ansatte i hele TV 2 har søkt så langt. Jeg kjenner ikke til fordelingen mellom avdelinger. Vi håper uansett at vi skal kunne løse disse utfordringene gjennom frivillig avgang, kombinert med endringer i arbeidsflyten slik at vi kan jobbe smidigere.

Helland er frustrert over at prosjektet ikke definerer antall årsverk som etter ledelsens oppfatning må kuttes. Ledelsen har frist ut september med å legge fram utkast til plan for kostnadskutt 2017-20, ny organisasjonsplan og retning for TV 2.

– Derfor ønsker vi at ledelsen kan gå med på å forlenge sluttpakkeperioden utover august. Da har vi fått utredet behovet for arbeidskraft nærmere og vil ha en bedre oversikt over hvor mange overtallige ledelsen mener at det vil være. Vi mener at sluttpakketilbudet bør stå ved lag til ting er klarere.

Willand har følgende kommentar til dette:

– Vi forholder oss til de fristene som er kommunisert ut til organisasjonen nå. Hva som vil gjelde når vi kommer til høstens organisasjonsprosess har vi ikke besluttet ennå.

Forbereder seg på rettstvister

Helland påpeker at TV 2 langt fra går med blodrøde tall. Derfor mener hun at det ikke er juridisk grunnlag for eventuelle oppsigelser, hvis det skulle komme så langt.

– Vi ser nå på hvordan vi skal rigge oss for eventuelle rettstvister. Men håpet vårt er at nedbemanningen kan skje gjennom frivillighet i en utvidet periode.

15. mars presenterte TV 2 regnskapstall som viste at selskapet hadde sin høyeste omsetning noen sinne målt i norske kroner i 2015. Mediehusets omsetning økte med 118 millioner, fra 3,8 milliarder kroner i 2014 til nær 3,9 milliarder i fjor.

I vinter sa TV 2 at de ønsker statsstøtte for å kunne beholde hovedkontoret i Bergen og fortsette med daglige nyhetssendinger. I februar ble flertallet på Stortinget enige om en ny avtale om allmennkringkasting. I avtalen blir regjeringen bedt om å sikre at TV 2 fortsetter som allmennkringkaster og om å utrede en eventuell statsstøtte til kanalen.

Konkurrentene likte dårlig at flertallet på Stortinget er villig til å gi TV 2 statsstøtte.

Les også: Får TV 2 statsstøtte, så vil også P4 ha det

Powered by Labrador CMS