Journalist Sophie Lund Aaserud i TV 2 forklarte seg mandag i saken som Per Kristian Eide har anlagt mot TV 2. Foto: Andrea Gjestvang
Journalist Sophie Lund Aaserud i TV 2 forklarte seg mandag i saken som Per Kristian Eide har anlagt mot TV 2. Foto: Andrea Gjestvang

TV 2-journalist Sophie Lund Aaserud mener hun ikke har utelatt noe i dekningen av hjernekirurgsaken

Saken trengte ikke klippes og limes i for å lage en skandale.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

På den siste dagen før de avsluttende prosedyrene, var det en rekke TV 2-ansatte som forklarte seg i rettssaken som kirurg Per Kristian Eide har anlagt mot TV 2 for den såkalte hjernekirurgsaken som TV 2 publiserte fra desember 2012.

Les alt om Eide-saken her. 

Mange trykkmålinger

Første ut var journalist Sophie Lund Aaserud som fortalte om hvordan saken startet et halvår før første publisering, i mai 2012. Det skjedde da en far tok kontakt med helsejournalisten.

Han fortalte om en vanskelig situasjon knyttet til sønnens behandling ved Rikshospitalet. Etter hvert fikk Aaserud oversendt journalene. Der bet hun seg merke i var at det var gjennomført trykkmålinger i hjernen.

Aaserud forklarte at hun tok kontakt med en ikke navngitt nevrokirurg for en bakgrunnssamtale. 

– Nevrokirurgen sa at det gjøres og foregår mye på Rikshospitalet, blant annet ulik forskning knyttet til disse trykkmålingene. Da ble jeg nysgjerrig, og spurte mer om forskningen. De tok også vevsprøver knyttet til trykkmålingene. Det visste ikke kirurgen så mye om, annet enn at det var gjort i mange år, og at det ble tatt i forskningsøyemed, forklarte Aaserud i retten.

TV 2-journalisten mente det statistisk sett ville være skjedd uhell med tanke på at praksisen hadde gått over flere år. Og dersom det var uhell, skulle de i tråd med loven ha vært meldt som avviksmeldinger.

– Men hvorfor har ingen hørt om det? Jeg spurte om noen visste om komplikasjoner.

FAKTA OM EIDE-SAKEN

• TV 2 publiserte første sak om den såkalte hjernekirurgsaken 6. desember 2012.

• Saken dreide seg om et forskningsprosjekt på hjernen ved Oslo universitetssykehus (OUS).

• I desember 2013 leverte Anders Cappelen det som er historiens mest omfattende klage til PFU (Pressens Faglige Utvalg) på TV 2s publiseringer på vegne av Eide.

• PFU brukte halvannet år på å behandle klagen.

• En granskning av Helsetilsynet konkluderte i februar 2015 med at forskningsprosjektet til Eide brøt med lovens krav om samtykke og meldeplikt. Samtidig konkluderte tilsynet med at det var vitenskapelig grunnlag for forskningen, og at den kunne videreføres med endringer på de punktene som var i strid med loven.

• I juni 2015 ble TV 2 felt for brudd på fire punkter i medienes etiske regelverk Vær Varsom-plakaten. To av fellelsene skjedde med dissens i utvalget.

• Vinteren og våren 2016 saksøker advokat Per Danielsen på vegne av Eide TV 2, VG, Bergens Tidende, Aftenposten, nyhetsbyråene NTB og ANB, samt gravekonferansen Skup for publiseringer i forbindelse med hjernekirurgsaken.

• Ingen av sakene blir løst i Forliksrådet, som er første instans for sivile saker i rettssystemet.

• Eide har frist på inntil ett år til å ta sakene som ikke ble forlikt i Forliksrådet inn for tingretten.

• 8. november 2016 stevnet advokat Per Danielsen på vegne av Eide TV 2 og 8 TV 2-ansatte, samt tidligere ansvarlig redaktør Alf Hildrum for til sammen 6,6 millioner kroner i oppreisning for ærekrenkelser.

• Stevningen gjelder 70 publiseringer på TV, nett og på Facebook og Twitter i perioden 6. til 20. desember 2012.

• Det er satt av 11 dager til rettssaken mot TV 2 i Oslo tingrett.

Aaserud forklarte at saken for henne handlet om pasienters rettigheter, personskade og forskning og risikoen og det å gi samtykke knyttet til den. 

– Vi var opptatt av etikken i dette forskningsprosjektet, og hva Eide hadde informert om og ikke informert om.

På spørsmål fra Eides advokat Per Danielsen sa hun at hun var uenig i at pasienter blir framstilt som friske på TV.

– Er det vanlig å klippe og lime for å lage en skandale? spurte Danielsen om TV-innslagene.

– Denne saken trengte ikke klipp og lim for å ha en skandale, svarte Aaserud.

– Du syns ikke du har utelatt noe her, i fremstillingen?

– Nei.

Dommer Inga Bejer Engh ville vite om Aaserud var enig i alle beslutninger som redaktørene tok.

– Vi hadde diskusjoner, men i hovedsak er vi enige.

Kjente konflikt

Hun syns fortsatt det er alvorlig det som skjedde.

– Jeg syns det er klanderverdig at de holder tilbake at de har rettigheter i forhold til Norsk pasientskadeerstatning. Jeg syns pasienter selv må få ta en kvalifisert avgjørelse om de vil være med på et forskningsprosjekt.

Daværende redaksjonssjef Niklas Lysvåg var journalistenes overordnede på prosjektet. Både han og Aaserud sa at de var klar over konflikten på den nevrokirurgiske avdelingen. Lysvåg forklarte at det gjorde at de ønsket et så bredt kildetilfang som mulig slik at konflikten ikke skulle få innvirkning på forskningssak.

– Vi var i kontakt med et tosifret antall nevrologer og nevrokirurger her i landet og i utlandet, sa Lysvåg, og la til:

– Men når det kom til publiseringen var det annerledes. Den saken hadde ingenting med konflikten å gjøre. 

Når det gjelder forsøkene på å få Eide i tale, viste han til samtalen 5. desember, og at redaksjonen gjorde det Eide ba dem om.

– Det vi gjorde dagen etter var å følge løypa Eide hadde bedt om, og endte hos Smeland, som uttalte seg på Eides vegne. Vi oppfattet at han hadde gitt sin imøtegåelsesrett videre.

Ingen selvkritikk

Når det gjelder spørsmålet om identifisering, begrunnet Lysvåg det med at han hadde en høyt betrodd stilling, forsket med offentlige midler, samt at det var fare for at seerne kunne forveksle kirurgen med andre leger.

Per Danielsen ville vite om Lysvåg mente Eide er å bebreide personlig for det som har skjedd.

– Det er han som tar biopsiene, det er hans prosjekt. Jeg slutter at han er ansvarlig. Han har et ansvar for at det er skjedd blødninger og for at pasientene ikke har gitt et informert samtykke.

Nåværende nyhets- og sportsdirektør og daværende nyhetsredaktør Jan Ove Årsæther svarte mer overordnet for TV 2s del.

– Jeg husket at jeg ble orientert om sakskomplekset et par ganger. Detaljene kan jeg ikke huske.

Årsæther avviste spørsmål fra Eides advokat om at TV 2 burde tatt hensyn til at kirurger vegret seg for å utføre operasjoner, og at pasienter ikke ville la seg opererere av Eide etter publisering. Direktøren sa at det ikke kan være sånn at media eller kontrolletater som Helsetilsynet ikke kan gå inn i saker av den grunn.

– Hva kommer først av høna og egget. Kanskje det hadde avhjulpet på pasientgruppa at Eide og lederen hans var med å forklare tydelig og åpent og ærlig om hva de skulle være med på, sa Årsæther.

Nyhetsdirektøren sier at de fortsatt står for det faktagrunnlaget som ble presentert.

Her er vi uenig om faktaene

– Vi mener at i alt det vesentlige står vi for de fakta vi har lagt fram.

– Her er vi uenig om faktaene, repliserte Danielsen.

Han ville senere vite om Årsæther tar selvkritikk for noe i dekningen.

– Nei. Jeg mener at når det kommer til kjernen i saken så har vi gitt et sannferdig bilde av denne forskningen. Så syns jeg det har blitt ytterligere understreket etter PFU-klagen, og i kontrast til den og det som hevdes her, at det aldri har vært en intensjon om å stille til intervju. Så på de to viktigste punktene, står vi for det.

Var ikke orientert

Sist ut til å forklare seg var Alf Hildrum, som var ansvarlig redaktør i 2012. Han forklarte at han ikke kunne huske at han var involvert i saken før den gikk på TV.

– Jeg kan ikke huske jeg var informert om denne saken på forhånd. For meg var det en nyhet da den kom som en nyhet, sa Hildrum i retten.

Han sa at det var normalt at han ikke ble konsultert om saker i nyhetslinjen, med to unntak i løpet av hans periode fra 2007 til årsskiftet 2013 og 2014.

De saksøkte TV 2-ansatte Niklas Lysvåg, Alf Hildrum, Jan Ove Årsæther og Sophie Lund Aaserud forklarte seg alle i Oslo tingrett mandag. Foto: Andrea Gjestvang
De saksøkte TV 2-ansatte Niklas Lysvåg, Alf Hildrum, Jan Ove Årsæther og Sophie Lund Aaserud forklarte seg alle i Oslo tingrett mandag. Foto: Andrea Gjestvang
Powered by Labrador CMS