Kirurg Per Kristian Eide som vant fram med en klage på TV 2 til PFU og har nå gått til forliksklage mot seks mediebedrifter og Skup. Foto: Glenn Slydal Johansen
Kirurg Per Kristian Eide som vant fram med en klage på TV 2 til PFU og har nå gått til forliksklage mot seks mediebedrifter og Skup. Foto: Glenn Slydal Johansen

Kirurg Kristian Eide krever millioner av Skup og TV 2-journalister

Mener de må stå rettslig ansvarlig for æreskrenkelser i metoderapport som ble publisert i 2013.

Publisert Sist oppdatert

Nevrokirurg og forsker Per Kristian Eide har med bistand fra advokatfirmaet Danielsen & Co. gått til forliksrådet i Oslo for å starte en rettslig prosess mot Skup, styreleder i Skup Jan Gunnar Furuly og TV 2-journalistene Sophie Lund Aaserud, Hanne Taalesen og Jens Christian Nørve.

Forliksklagen mot Skup er den sjuende i rekken fra Eide, mot norske mediebedrifter. Siden i før jul i fjor og fram til i vår har Eide og advokat Per Danielsen innlevert søksmål mot Amedia, VG, NTB, Aftenposten, Bergens Tidende og TV 2. Og nå altså Skup med styreleder og de tre journalistene i TV 2.

Advokat Per Danielsen.
Advokat Per Danielsen.

De er blitt bedt om å presentere sine standpunkter i saken for forliksrådet, som er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker, innen 23. mai.

Les også: Kirurg Per Kristian Eide saksøker TV 2 og NTB

Unik klage

Søksmålet mot Skup har sin bakgrunn i TV 2s dekning av et forskningsprosjekt ved Oslo universitetssykehus. Ifølge tv-kanalen ble prosjektet stanset fordi minst to pasienter hadde fått alvorlige hjerneskader etter at Eide hadde tatt vevsprøve fra hjernen.

Advokat Danielsen sier til Journalisten at klagene på de seks medieselskapene er nokså like saker prinsipielt. Noen skiller seg ut med problematikk rundt innlegg fra såkalte nettroll i kommentarfeltene.

– Klagesaken mot Skup er unik. Det prinsipielle med den er at Skup ikke kan tro at de kan legge ut hva som helst på sine sider uten ansvar. Stiftelsen må på lik linke med alle andre medier ha et ansvar for det som legges ut. Derfor holder vi eier og utgiver, som er stiftelsen Skup, som ansvarlig. Pluss styrelederen. Dette er en parallell til saker mot aviser som utgiver og redaktører og journalister i andre tilfeller, sier Danielsen.

FORLIKSKLAGE

* En forliksklage er en klage sendt ut av den klagende parten i en sivil sak. Forliksklagen sendes til forliksrådet og regnes som starten av den sivile saken.

* Klagen inneholderpartenes navn, adresse og en kort beskrivelse av sakens innhold. Når den innklagde parten i den sivile saken får lagt fram forliksklagen for seg, får denne en frist til å svare på klagerens påstander.

* Partene innkalles deretter til en møte hvor de har møteplikt. Forliksrådet skal nå forsøke å løse konflikten mellom partene ved hjelp av mekling.

KILDE: WIKIPEDIA.NO

Millionkrav

Forliksklagen mot Skup og de tre TV 2-journalistene gjelder TV 2s metoderapport “Bak hjerneteppet”, som ble publisert på Skups hjemmesider i 2013. Klagen innebærer et krav om et saksomkostningsbeløp på inntil 1,8 millioner kroner pluss moms til ” til å erstatte klagerens sakskostnader til skadebegrensning”.

I tillegg krever Eide et oppreisningsbeløp på inntil 1 million kroner fra Skup og 200.000 kroner hver fra Furuly og de tre TV 2-journalistene, i sum 1,8 millioner kroner.

Eide og hans advokat krever også at motparten skal dekke Eides advokatkostnader på 159.250 kroner pluss moms. Kirurgen krever oppreisningserstatning for det han oppfatter som beskyldninger om sterkt klanderverdige handlinger som har skadet pasienter. Eide og Danielsen påberoper skadeserstatningsloven § 3-6a, erstatning for ærekrenkelser, som rettslig grunnlag. Der heter det blant annet:

“Den som uaktsomt har satt frem en ytring som er egnet til å krenke en annens æresfølelse eller omdømme, skal yte erstatning for den lidte skade og slik erstatning for tap i fremtidig erverv som retten ut fra den utviste skyld og forholdene ellers finner rimelig.”

Les også: Morgan Andersen saksøker sju mediebedrifter

Tapte mot arbeidsgiveren

Eide gikk til søksmål mot sin egen arbeidsgiver for å få tilbakebetalt utgifter til juridisk bistand og medierådgivning i forbindelse med den såkalte «monsterklagen» i Pressens Faglige Utvalg (PFU) i fjor. Denne delen av saken tapte han i februar i år.

Les også: Kirurg Per Kristian Eide tapte i Oslo tingrett

I PFU ble TV 2, Aftenposten og NTB i juni i fjor felt for brudd på god presseskikk i dekningen av forskningsprosjektet Eide ledet. I forkant hadde Anders Cappelen levert inn en klagesak på 1.700 sider på vegne av Eide, den lengste som noen gang er blitt behandlet hos PFU.

Les også: TV 2 felt i PFU – to punkter med dissens

Første rettslige klage mot Skup

I den aktuelle forliksklagen angriper Eide og advokat Per Danielsen i praksis Skups rett til å publisere metoderapporter på nett. Styreleder Furuly bekrefter at han selv og Skup har mottatt klagen med påstand om millionbeløp i saksomkostninger og oppreisning.

Skup mottok forliksklagen torsdag i forrige uke.

– Skup har helt siden starten i 1991 offentliggjort metoderapporter for å gjøre innholdet og metodebruken tilgjengelig for journalister og andre. Gjennom årene har det kommet enkelte klager på innholdet i rapportene, men det er første gang Skup er blitt klaget inn til forliksrådet eller stevnet for retten, sier Furuly til Journalisten.

Han anser at saken er av stor prinsipiell betydning for mediebransjen, men ønsker ikke å kommentere klagen ytterligere. Denne saken legger ekstra byrder på Skup-styret, som er i ferd med å håndtere den vanskelige situsjonen som har oppstått rundt politianmeldelsen av stiftelsens tidligere sekretariatsleder.

Interessert i medienyheter? Lik Journalisten.no på Facebook og få nyhetene i strømmen din:

 

Advokat Theo Jordahl i TV 2 sier i en kort kommentar til Journalisten at han ikke har rukket å sette seg inn i forliksklagen.

Jan Gunnar Furuly er styreleder i Skup.
Jan Gunnar Furuly er styreleder i Skup.

– Vi ser den i forhold til den andre rettssaken mellom Eide og TV 2. Vi skal sørge for at det blir gitt et tilsvar som også inkluderer Skup, siden de er i en presset situasjon om dagen. Det er naturlig at vi koordinerer og hjelper til i dette tilfellet, sier Jordahl.

Forliksklagene kommer i kjølvannet av den såkalte Kunda-saken, der Avisa Nordland i desmeber 2014 ble dømt til å betale nesten 1,8 millioner kroner i erstatning og saksomkostninger til kirurg Ratislav Kunda.

Les også: Avisa Nordland tapte i Høyesterett

50 nyhetssaker

I sin metoderapport til Skup i 2013 beskrev de tre TV 2-joumalistene sitt arbeid med over 50 nyhetssaker i TV 2 om Eide og forskningsprosjektet han ledet. Formålet var å vinne den årlige SKUP-prisen. Rapporten ble første gang publisert på SKUPs nettsted Skup.no den 18. mars 2013, og er fortsatt offentliggjort der.

Eide og hans advokat mener journalistene har forvrengt det som faktisk skjedde, og framstilt klageren på en ærekrenkende og utilbørlig måte.

Klageren er blitt omtalt i TV 2s nettavis TV2.no og i nyhetsinnslag i ljemsynssendinger i TV 2 en rekke ganger. Han eller hans virksomhet er blitt omtalt i totalt 72 nyhetssaker, første gang 6. desember 2012, siste gang i februar 2015.

I de 72 nyhetssakene inngår 49 tv-innslag og 23 nettavisartikler publisert i TV 2 sin nettavis TV2.no. Det er registrert 63 repriser, og mye er dessuten publisert på nett-tv i Sumo, på Twitter og på Facebook.

I forliksklagen heter det blant annet.

“Vurdert i sin sammenheng og slik alminnelige lesere vil måtte oppfatte SKUP-rapporten, påstås at klager beskyldes for å ha utført ren forskning på pasienter, forskning som de ikke hadde medisinsk nytte av, og som førte til at pasienter ble påført hjemeblødning og alvorlige hjerneskader. Det påstås videre at klageren ikke informerte pasientene om risikoen for komplikasjoner ved å delta i forskningen, og hvor alvorlige de kunne være.”

Powered by Labrador CMS