LEDER UTVALGET: – Vi har ikke engang berammet første møte. Så foreløpig har jeg ikke mange meninger om de temaene vi skal vurdere, sier utvalgsleder Janne Kristiansen. FOTO: KATHRINE GEARD
LEDER UTVALGET: – Vi har ikke engang berammet første møte. Så foreløpig har jeg ikke mange meninger om de temaene vi skal vurdere, sier utvalgsleder Janne Kristiansen. FOTO: KATHRINE GEARD

Giskes ansvarsutvalg for smalt

Trenger bredere nettkompetanse, innser lederen. NJ vil ha inn representant for aktive journalister.

Publisert Sist oppdatert

Lederen for det nye Medieansvarsutvalget, Janne Kristiansen, ser også for seg at det blir vanskelig å være ferdig innen fristen 1. oktober 2010.

Utvalget ble nedsatt av kulturminister Trond Giske 17. juli og skal blant annet vurdere om det er behov for medieombud og en egen medieansvarslov. En av hovedutfordringene blir å avklare det strafferettslige redaktøransvaret, inkludert ytringer på internett.

– Dette er et vanskelig arbeid, og det skjer noe nytt hele tiden. Derfor vil jeg ta opp sammensetningen og fristen med Kulturdepartementet, sier hun.

Mandat og navn

Kristiansen er kjent som tidligere advokat og forsvarer og har de siste seks årene vært leder av den statlige Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Hun blir trolig ny leder for Politiets sikkerhetstjeneste, etter å blitt oppfordret av justisministeren til å søke stillingen.

Kristiansen understreker at det foreløpig ikke har skjedd mer enn at hun har fått et mandat og en liste over medlemmer i Medieansvarsutvalget.

Det er reist kritikk mot sammensetningen, fordi ingen av de 11 medlemmene har direkte erfaring fra nettmedier. Flere kjente bloggere har gått ut mot det nye utvalget, på bakgrunn av at det – i tråd med mandatet – skal vurdere å innføre strafferettslig redaktøransvar for sosiale medier.

Nettbekymring

Også ansvarlig redaktør Espen Egil Hansen i Norges største nettavis, VG Nett, er bekymret.

– Det er viktig at man tar utgangspunkt i den nye virkeligheten og ikke blir et tilbake til fortiden-utvalg. Når jeg ser utvalgets sammensetning og den foreløpige debatten, blir jeg noe bekymret, sier han.

Kristiansen tar den ballen.

– Jeg ser at utvalget har utfordringer som gjør at vi raskt må stille spørsmål om vi trenger ytterligere kompetanse om utviklingen på nettet. Enten ved at det tas inn folk i utvalget med stor kunnskap om feltet, eller ved at vi innhenter betenkninger fra konsulenter.

Medieombud

– Vil utvalget vurdere opprettelsen av en ordning med medieombud?

– Det er en del av mandatet. Det ligger mellom linjene, selv om selve ordet ikke er nevnt.

Kristiansen er betenkt over utviklingen på ulike debattfora på nett. Det er naturlig for henne å vurdere tiltak som kan bidra til å styrke personvernet.

– Hvis ingen har ansvaret, kan man jo henge hverandre ut for hele verden i form av usannheter. Nettdebatter har et stort nedslagsfelt, og slike innslag kan være fullstendig ødeleggende for enkeltindivider. De som legger ut ulovlige påstander er strafferettslig ansvarlig, men vi må vite hvem de er.

– Kan det bli aktuelt å vurdere et forbud mot anonyme innlegg på nettsteder?

– Alle disse tingene må vurderes. Spørsmålet er også her om et eventuelt forbud kan håndheves.

– Noen vil si at ytringsfriheten knebles, dersom myndighetene skulle stramme inn lovverket som regulerer innhold på ulike nettfora. Hva er din kommentar til det?

– Ytringsfriheten har også sine grenser. Derfor må det foretas en grensedragning mot personvernet og rettssikkerheten, poengterer Janne Kristiansen.

Advarsel

VG Nett-redaktør Hansen er enig i at det er klare utfordringer knyttet til personvern på nett.

– Men vi må passe oss så vi ikke, i vår iver etter å lage systemer og lovgivning, ender i samme klasse som totalitære regimer som forsøker å overvåke, kontrollere og stenge brukerinnhold.

– Jeg er også bekymret for at en ytterligere juridisk ansvarliggjøring av tjenesteleverandøren vil føre til at for eksempel store teleselskaper får en redaktørrolle. Da risikerer vi at de, av hensyn til eget renommé, stenger blogger eller medier med meninger de ikke liker, sier han.

NJ ber om plass

Norsk Journalistlag ber Kulturdepartementet om å få en plass i Medieansvarsutvalget. Utvalget er uten representant for NJ eller andre aktive journalister.

I et brev skriver NJs leder Elin Floberghagen at organisasjonen er svært positiv til nedsettelsen av utvalget. NJ mener tiden er overmoden for å gå igjennom redaktøransvaret på nett og få en medieansvarslov som omfatter alle typer profesjonelle, redaksjonelle massemedier.

«Norsk Journalistlag er sterkt engasjert i disse problemstillingene, som angår ikke bare våre medlemmer gjennom deres daglige virke, men også våre lesere, seere, lyttere og den brede offentlighet som konsumerer journalistiske produkter», skriver hun.

Se mer om Medieansvarsutvalget i Journalistens papirutgave nr. 12, som utkommer fredag.

Powered by Labrador CMS