Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund innledet om etikkåret 2020. Arkivfoto: Fredrik Hagen / NTB
Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund innledet om etikkåret 2020. Arkivfoto: Fredrik Hagen / NTB

Antallet PFU-klager skyter i været:
– Ganske voldsomt

Nå tar presseforbundet grep.

Publisert Sist oppdatert

Antallet innkomne klager til Pressens Faglige Utvalg (PFU) gjennom 2020 var med god margin større enn noe tidligere år:

729 klager totalt – mot 575 året før og 493 i 2018.

Det fortalte PFU-leder Anne Weider Aasen da Norsk Presseforbund oppsummerte etikkåret 2020 onsdag.

2019-tallet på 575 var den tidligere rekorden, som i 2020 ble overgått med mer enn 150 klager.

Tar grep

– Det er ingen tvil om at vi ser en veldig stor økning. Det har vi egentlig sett sammenhengende siden 2016, at klagemengden øker ganske voldsomt, sier generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund til Journalisten.

– Hva betyr så sterk økning for arbeidsmengden til PFU-sekretariatet?

– Sekretariatet må saksbehandle alle klager, også de vi avviser, så det er absolutt tidkrevende. Framover vil vi forsøke å kommunisere tydeligere hvem som kan klage og hvilke krav som stilles til klagen. Målet er å iallfall få ned antallet avviste klager, sier Floberghagen.

193 av de 403 avviste klagene i 2020 bunnet i at klagen ikke kom fra en berørt part, eller ikke kom med samtykke fra berørt part.

– Det har vi nå tydeliggjort i vedtektene, og er også noe vi kommer til å kommunisere tydeligere fremover. Det er et helt opplagt krav hos oss at vi ikke behandler generelle klager mot medier, fra folk som ikke er direkte berørt, sier generalsekretæren.

403 klager avvist

Utvalget ga full behandling til 123 klagesaker i 2020, mot 100 i 2019. 128 saker fikk forenklet behandling. 403 klager ble avvist, av ulike årsaker.

Totalt konkluderte PFU med 36 tilfeller av brudd, og 20 kritikk i 2020.

Journalistens egen opptelling av PFU-sakene i 2020 viste at Finansavisen ble felt flest ganger i fjor.

Avisa fikk to brudd og fire kritikk etter totalt syv saker oppe for utvalget. NRK fikk tre brudd og én kritikk.

Powered by Labrador CMS