Skal undersøke terror-dekningen

Faginstitutt skal studere medienes dilemmaer i dekningen av 22. juli 2011.

Terrorangrepene i Oslo og på Utøya 22. juli skapte et enormt og umiddelbart informasjonsbehov i den norske befolkningen. Medieledere har allerede innrømt at det har vært rapportert feil informasjon under dekningen.

Les også bloggen «Respektfull mediedekning» (26.07.2011)

Nå tar Institutt for journalistikk (IJ) initiativ til å granske medienes dekning av terrorangrepene. Leder Frode Rekve ved IJ vil undersøke hvordan norske medier har løst sin informasjonsoppgave.

– Vi vil lage en grundig undersøkelse. Norske medier har aldri stått overfor en så vanskelig sak å dekke, sier Rekve.

Mange spørsmål

– Vi vil lage en kvalitativ og kvantitativ undersøkelse av hvordan mediene har løst denne vanskelige saken. Alle dagsaviser er berørt og det er mange lokalaviser som har berørte i sitt nedslagsfelt.

Rekve ønsker at undersøkelsen skal kunne besvare spørsmål som hvilke dilemmaer mediene har vært oppe i, hvordan etikken har vært håndtert, hva som har virket støtende, hvordan mediene har møtt informasjonsbehovet til befolkningen og etiske problemer rundt bildebruk.

– Vi skal ha både et positivt og kritisk blikk. Vi bør også se på spørsmål som hvordan sosiale medier har virket inn og at mange av de som har jobbet i redaksjonene har vært sommervikarer.

IJ-lederen understreker at han ikke mener mediene har opptrådt dårlig i dekningen av terrorangrepene, men at det er viktig å gå gjennom medienes håndtering av terror-dekningen på grunn av sakens store omfang.

Redaksjonenes dilemmaer

Rekve erkjenner samtidig at det vil bli behov for å avgrense undersøkelsen for at den ikke skal bli for stor.

– IJ-forskerne vil se nærmere på hvilke spørsmål det er relevant å få belyst. Det å telle dekningen er nok ikke mest relevant. Det er mer interessant å intervjue folk som har vært oppe i det, og å finne ut hva som har vært diskutert og vurdert i redaksjonene.

Rekve avviser ikke samarbeid med forskermiljøer, men sier at det er viktig at resultatene av undersøkelsen vil være nyttige for redaksjonene.

– Det interessante er å vite hvordan redaksjonene har vurdert, og å gå inn og analysere, sier IJ-lederen.

Det tidlige initiativet skyldes at han ønsker at folk skal være bevisst på den, og at folk må gjerne må komme med innspill til ham.

Støtte fra NJ og NR

Rekve vil finansiere undersøkelsen med IJ-midler, men ser også for seg å søke om penger fra ordninger som Rådet for anvendt medieforskning (RAM). Med seg på laget har han dessuten fått Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening.

Leder Elin Floberghagen i journalistforbundet og generalsekretær Nils E. Øy i redaktørforeningen bekrefter at de støtter opp under undersøkelsen. Begge mener det er viktig å få kunnskap om hva som har skjedd rundt om i redaksjonene de siste dagene.

– Vi skal se hvordan vi løste oppgaven. Dette berører redaksjoner rundt om i hele landet, sier Floberghagen.

– Dette er viktig både med tanke på presset på redaksjonene og også at noen redaksjoner er berørt med evakuering. Det er også viktig å trekke erfaringer av de redaksjonelle etiske dilemmaene fra disse så spesielle hendelsene, sier Øy, som også er klar med penger, men presiserer at søknaden må behandles først.

Powered by Labrador CMS