Etter at det ble kjent at Journalisten jobba med saker om arbeidsmiljøet i DN, har ledelse og klubb satt i gang prosesser.
Etter at det ble kjent at Journalisten jobba med saker om arbeidsmiljøet i DN, har ledelse og klubb satt i gang prosesser.

DN setter i gang ny kartlegging av arbeidsmiljø etter avsløringer

Ansatte invitert til møter og en-til-en-samtaler.

Publisert Sist oppdatert

– Gode saker og bilder ble over lengre tid prioritert høyere enn arbeidet med arbeidsmiljø og ledelse i DN. Det er det enighet om.

Det sier Norsk Journalistlags (NJ) klubbleder i Dagens Næringsliv (DN), Ida Grieg Riisnæs, til Journalisten.

Kilder forteller til Journalisten at det har vært reaksjoner internt etter at klubblederen og DN-ledelsen ble kjent med at Journalisten skrev om arbeidsmiljøet i DN.

Det har vært flere møter om saken på huset, og i avdelinga vi i hovedsak omtalte. Ansatte er også invitert til å ha en-til-en-samtaler med klubbleder og HR.

– Forventer resultater etter hvert

Klubbleder Riisnæs bekrefter at de har hatt klubbstyremøte og klubbmøte om saken.

Ida Grieg Riisnæs, NJ-klubber i DN.
Ida Grieg Riisnæs, NJ-klubber i DN.

– Jeg har også hatt samtaler med et stort antall kollegaer, sier hun til Journalisten, og bekrefter at det gjelder både i og utenfor avdelinga Journalisten i hovedsak omtalte.

– Jeg oppfatter at vi har gode prosesser på gang nå, og vi forventer resultater av disse etter hvert, sier hun.

Ut over dette ønsker ikke klubblederen å kommentere hvordan de jobber med arbeidsmiljøet framover.

– Vi i klubben gjør det vi kan for å bidra til at arbeidsmiljøet i DN skal være så trygt og godt som mulig. Jeg ønsker ikke å gå inn i detaljer om dette nå, som vi er inni dette arbeidet.

Fortrolige samtaler med HR-direktør

Journalisten har av noen andre fått tilgang til ei melding, der klubblederen skriver til DN-ansatte, at ansatte inviteres til fortrolige samtaler med HR-direktør i NHST, Helga Bollmann Leknes.

Basert på samtalene skal det lages en anonymisert rapport, som DN-ledelsen vil vurdere å basere eventuelle tiltak på, kommer det fram av meldinga. I samme melding forsikres de ansatte om at ledelsen ikke er interessert i å finne ut hvem som har snakka med Journalisten.

HR-direktør i NHST Helga Bollmann Leknes.
HR-direktør i NHST Helga Bollmann Leknes.

Kilder forteller at ledelsen ut over dette har hatt flere Teams-møter med avdelinga – med og uten avdelingslederen – der de fikk spørsmål og tilbud om å komme med tilbakemeldinger.

Journalisten har vært i kontakt med Leknes, som heller ikke ønsker å gå inn i detaljer om arbeidet som nå gjøres på huset.

– Jeg vil gjerne si at når vi jobber med arbeidsmiljøoppfølging så er det viktig at alle opplever prosessene så gode og trygge som mulig. Derfor ønsker vi ikke å fortelle eksternt hva vi gjør og ikke gjør, skriver hun i en e-post til Journalisten.

Vil sikre riktig bilde

Sist helg kunne Journalisten blant annet fortelle at arbeidet med arbeidsmiljøet i DN ble satt i gang etter et allmøte sent 2017, hvor flere av journalistene tok ordet om en fryktkultur i avisa. Kort tid etter ble de første arbeidsmiljøundersøkelsene på flere år gjennomført.

–Jeg ser i ettertid at vi burde ha begynt med dette tidligere, har sjefredaktør Amund Djuve senere sagt til Journalisten.

Journalisten skildra også resultatene fra 2020-undersøkelsen for ei bestemt avdeling i DN.

Her havna svarene fra de ansatte inn i det røde feltet, altså dårligere enn normalskår, blant annet på følgende punkter:

  • på spørsmål om ansatte blir behandla rettferdig i organisasjonen og av sin nærmeste leder
  • på spørsmål om konflikter blir håndtert på en god måte
  • på spørsmål om arbeidsplassen er preget av trygghet og tillit
  • på spørsmål om de gleder seg til å gå på jobb

Det kom også fram at denne avdelinga er mer misfornøyd med øverste ledelse enn hva resten av de ansatte i avisa er, og at de er mer misfornøyd med øverste ledelse, enn med sin avdelingsleder, i undersøkelsen under ett.

Avdelingslederen skrev dette i en e-post til Journalisten om undersøkelsene, og arbeidet framover:

– Medarbeiderundersøkelsene fra de siste to årene og oppfølginga av dem, gir ikke det samme bildet som Journalisten, men jeg skal være den første til å innrømme at vi ikke er i mål. Nå jobber DN og jeg sammen med HR og tillitsvalgte for å sikre at vi har et riktig bilde av nå-situasjonen.

Dette har skjedd i DN:

  • Hele DN-redaksjonen ble informert om Journalistens sak på et allmøte før publisering.
  • Alle ansatte i avdelinga er invitert til å ha en-til-en-samtaler med HR-direktør Helga Bollmann Leknes i NHST.
  • Basert på samtalene skal det lages en anonymisert rapport, som DN-ledelsen vil vurdere å basere eventuelle tiltak på.
  • Klubbleder har hatt samtaler med «et stort antall ansatte», i flere avdelinger.
  • Klubben har hatt klubbstyremøte og klubbmøte om saken.
  • Avdelinga har hatt flere møter med ledelsen – med sjefredaktør Amund Djuve, en DN-redaktør, HR-direktør – et med og et uten avdelingslederen.
Powered by Labrador CMS