Ansvarlig redaktør Jan Magne Stensrud i Drangedalsposten ble oppsagt forrige torsdag.
Ansvarlig redaktør Jan Magne Stensrud i Drangedalsposten ble oppsagt forrige torsdag.

Redaktør ble sparket uten at styret møttes

Redaktørens stilling har heller ikke vært på sakskartet på noen styremøter.

Publisert Sist oppdatert

SISTE: Styrelederen i Drangedalsposten varsler sin avgang

***

Konflikten i Drangedalsposten er ikke over etter at ansvarlig redaktør og daglig leder Jan Magne Stensrud ble sagt opp i forrige uke.

Journalisten kan i dag fortelle at Stensrud ble sparket uten at styret møttes. Redaktørens stilling har heller ikke vært på sakskartet på noen styremøter.

Dette har skjedd så langt:

  • Onsdag: Styreleder har møte med redaktøren.
  • Torsdag: Styreleder avsetter redaktøren etter å ha snakket med ett og ett styremedlem på telefonen.
  • Fredag: Styreleder stenger e-postkontoen til redaktøren.
  • Lørdag formiddag: Styreleder spør den oppsagte redaktøren, på sms, om han kunne hjelpe til med å få ut påskeavisa.
  • Mandag: Den oppsagte redaktøren blir på nytt spurt om han kan tenke seg å skrive for avisa.

– Ikke tatt over natta

Styreleder Øystein Rugtveit bedyrer likevel at beslutninga ikke er tatt over natta - og at det ikke er redaksjonelle forhold som er årsaken.

– Det er interne forhold, sier Rugtveit. Forhold han ikke vil komme nærmere inn på.

Den skriftlige oppsigelsen redaktøren fikk på e-post torsdag, som Journalisten har fått tilgang til, mangler fullstendig begrunnelse for oppsigelsen.

Ei heller har Stensruds stilling vært på sakskartet på noen styremøter, som det for øvrig har vært svært få av. Så langt Journalisten kjenner til, har det kun det vært ett styremøte siden januar i 2020, foruten én telefonrunde seinvinters, der styrelederen snakka med ett og ett styremedlem. En telefonrunde som den avgåtte nestlederen i styret, Mischa Vanhoudt, ikke oppfatta som et styremøte og som det heller ikke finnes referat fra.

Òg: I Brønnøysundregistrene står fortsatt Mariane Odden oppført som styremedlem, selv om hun gikk ut av styret og ble erstatta av Anita Mjelland på generalforsamlinga i juni i 2019. Mjelland som nå har tatt over redaktør- og daglig leder-ansvaret, sier til Journalisten at hun har mast en del på Rugtveit om få retta opp i dette.

– Jeg har også etterlyst styremøter, sier Mjelland, som forstår at det virker rart at det ikke har vært styremøte på over ett år.

Redaksjonelle årsaker

Styrelederen fastholder at det ikke er redaksjonelle årsaker til oppsigelsen. Det er den avsatte redaktøren helt uenig i. Han er overbevist om at han mistet jobben fordi han drev med kritisk, undersøkende journalistikk.

– Styrelederen ringte meg onsdag og fortalte at nå er kritikken mot avisa massiv og at mange kontakter ham og sier at kampanjen mot Magnus Straume må stoppes. Vi hadde flere telefonsamtaler den onsdagen der vi diskuterte kritikken mot avisa, splittelse av bygdebefolkningen og at nå måtte noe gjøres, blant annet debatten på Facebook, forteller Jan Magne Stensrud.

Lokalpolitiker Straume og redaktør Stensrud har i mange år hatt et konfliktfylt forhold. Noe som er omtalt flere ganger i Journalisten og andre medier. Sist i forrige uke, i forbindelse med at Ap-politiker Straume skrev på Facebook at han hadde laget ei liste over personer som roste lokalavisa og kritiserte ordføreren. Ei sak Stensrud fulgte opp i Drangedalsposten etter Journalistens oppslag.

– Jeg forklarte at kritikken kom i kjølvannet av listesaka til Straume. Ei sak jeg mente det var helt nødvendig å skrive om. Straume gikk på kommunestyrets talerstol og beklaget facebookinnlegget, som han bedyret er skrevet av privatpersonen Magnus, men som han altså beklaga offentlig i et kommunestyremøte. Det var denne saka som fikk det til å eksplodere i kommentarfeltet på Facebook.

Stensrud sier videre:

– Jeg spurte styrelederen om jeg har hans tillit. «Jeg synes det er vanskelig at vi fortsetter på denne måten», svarte Øystein, og sa at han ville ta en runde med styret og komme tilbake til meg. Det gjorde han; og ba meg om å si opp min stilling. Da skulle jeg få en kompensasjon på 50.000 kroner, som han riktignok høynet til 100.000 i løpet av samtalen. Dette aksepterte jeg naturligvis ikke. Jeg ville ikke si opp jobben, men viss jeg ikke har styrets tillit, kan jeg jo ikke fortsette, sier Stensrud og legger til:

– Viss de kommer med andre saker for å begrunne oppsigelsen, så er det bare tull. Jeg har aldri vært tema på et styremøte. Styret har derimot vært samla om å gjøre bemanningsmessige endringer for å få en lønnsom drift. At jeg to dager etter oppsigelsen blir spurt, via sms, om å skrive for avisa – for å berge påskeavisa, er jo ganske spesielt.

Forskjellige oppfatninger

Journalisten har spurt alle styremedlemmene om deres versjon av samtalen i forkant av oppsigelsen, og om det har vært noen styremøter i 2020/21 der redaktør Stensrud har vært på sakslista.

Styremedlem Per Flåthe sier følgende til Journalisten:

– Øystein Rugtveit ringte meg onsdag for å drøfte en eventuell oppsigelse av Stensrud med meg. Jeg ble forelagt opplysninger som jeg ikke kan fortelle om, men som var så alvorlige at jeg stilte meg bak en eventuell oppsigelse.

Flåthe mener å huske at det var to styremøter i fjor, ett i januar og ett seinvinters. Det siste ble tatt via telefon til ett og ett styremedlem. Redaktøren var ikke på sakskartet på noen av møtene, forteller Flåthe, som innrømmer at det er fryktelig vrient å være journalist i et lokalsamfunn.

– Folk krever et høyere nivå av saklighet i en lokalavis, enn i de kulørte avisene.

Styremedlem, og nå konstituert redaktør, Anita Mjelland er samstemt med Flåthe. Hun forteller at hun har hatt flere samtaler med styrelederen og Flåthe om Stensrud, men at Stensrud ikke har vært på sakskartet, bare samtaler dem imellom.

– Problemene med Stensrud har ikke handla om journalistikken, sier Mjelland, som ikke vil komme inn på hva som har vært problemet.

– Jeg vil si at vi har prøvd å gjøre det vi kan for å roe ned konfliktnivået, men jeg vil ikke si så mye om hva det dreier seg om, annet enn at det er interne forhold.

Hun sier videre at nå trenger avisa å falle til ro.

– Det er tross alt en del folk som jobber her og som trenger å bli tatt vare på, avslutter den fungerende redaktøren, som regner med å bli sittende i redaktørstolen en stund.

Trakk seg

Mischa Vanhoudt, som var nestleder i styret fram til sist torsdag, da hun trakk seg fra vervet på grunn av prosessen rundt oppsigelsen, forteller en litt annen historie.

– Vi hadde et styremøte i januar i fjor. Det har vært noen telefonsamtaler i året som har gått, men jeg har ikke oppfattet dem som styremøter, sier hun.

– Det medfører ikke riktighet at det har vært flere samtaler om oppsigelsen. Det har bare vært én. Jeg ble ringt opp torsdag, den samtalen varte i et kvarter. Da opplevde jeg at beslutningen om å si opp redaktøren allerede var tatt, en beslutning jeg var helt uenig i. Jeg synes Stensrud har gjort en god jobb. Når det gjelder de utfordringene som er knytta til daglig leder-funksjonen, mener jeg at styret bør søke å løse det gjennom dialog. Jeg spurte Øystein om dette var noe Jan Magne ønsket, òg om det var alternative løsninger. Det var ingen alternativer som Jan Magne ønsker, var svaret jeg fikk, sier Vanhoudt, som forteller at hun ikke har hatt noen samtaler med Mjelland og Flåthe om problemer med Stensruds lederskap.

Vanhoudt har stor forståelse for at det kan være tøft for alle ansatte i mediebedrifter som driver med kritisk journalistikk.

– Men, dersom en ikke takler det, får en vurdere om en skal jobbe i media, da dette er medienes jobb å gjøre.

Styreleder svarer

– Jeg vil ikke kommentere innholdet i selve oppsigelsen. Redaktøren og jeg snakket sammen kort tid i forkant av selve oppsigelsen, men også dagen før. Stensrud er selvsagt klar over hvorfor han får denne oppsigelsen, i tillegg var vi enige om å gjøre det på denne måten, forteller styreleder Øystein Rugtveit til Journalisten, etter at han er forelagt hva Jan Magne Stensrud og styremedlemmene har sagt.

– I dialogen med redaktøren som var i forkant, snakket vi om på hvilke måter vi burde avsluttet arbeidsforholdet som daglig leder og redaktør for avisa, og om det var andre muligheter. Han ønsket også å vite om det fantes mulighet for kompensasjon. Det ble selvsagt ikke tilbudt ham noen form for kompensasjon, men det ble snakket om.

Styrelederen mener at de nok ikke er alene om å ha hatt få styremøter i koronaåret.

– Jeg har hatt jevnlig fysiske møter og samtaler med styremedlemmer for rådføring etter sommeren 2020, særlig knyttet til daglig leder-rolla. Det er selvsagt sterkt beklagelig at vi ikke har fått riktig styresammensetning i Brønnøysundregistrene, sier Rugtveit, som gjentar at oppsigelsen ikke bunner i redaksjonelle årsaker.

– Vi skal selvsagt drive med kritisk og undersøkende journalistikk, så dette er ikke bakgrunn for oppsigelsen. Det har alltid vært viktig for meg, og jeg har satt stor pris på samtalene med redaktøren om avisas rolle i lokalsamfunnet og da selvsagt også debattene som foregår på Facebook. Jeg har ikke prøvd å styre redaktørens innhold i avisa, heller ikke i «Magnus-saka». Jeg har heller ikke bedt om bistand til påskeavisa. Stensrud hadde skrevet noen artikler, men dette er ikke etterspurt, avslutter styrelederen.

Powered by Labrador CMS