– Kirkemakten i Norge hviler på få hender, og Vårt Lands sentrale plass tilsier at både redaksjonell ledelse og markedsavdeling er ekstra påpasselige med sin uavhengighet, skriver Arve Juritzen.
– Kirkemakten i Norge hviler på få hender, og Vårt Lands sentrale plass tilsier at både redaksjonell ledelse og markedsavdeling er ekstra påpasselige med sin uavhengighet, skriver Arve Juritzen.

Arve Juritzen klager Vårt Land inn for PFU. Det er han ikke alene om

Åpen folkekirke har også sendt klage.

Publisert

Markedsavdelingen til Vårt Land laget i forbindelse med kirkevalget markedsmateriell for Nominasjonskomiteen, som stilte med liste 11 steder i landet. Dette har Arve Juritzen tidligere reagert på i to debattinnlegg publisert på Journalisten.

Les de to debattinnleggene:

Nå har han gått et skritt videre, og klaget Vårt Land inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) for brudd på Vær varsom-plakatens (VVP) punkt 2.2, som blant annet sier at man skal unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.

Har et ekstra ansvar

– Vår Land er Norges største, kristne avis og leses hver dag av drøyt 60.000 mennesker. Vårt Land er dermed den viktigste kilden for uavhengig informasjon om kirkevalget og kirkepolitiske saker. Avisen har et ekstra ansvar siden det er få andre medier som dekker saksområdet, skriver Juritzen i sin klage.

Han fortsetter:

– Kirkemakten i Norge hviler på få hender, og Vårt Lands sentrale plass tilsier at både redaksjonell ledelse og markedsavdeling er ekstra påpasselige med sin uavhengighet. Vårt Land har én leder for både marked og redaksjon, det bør føre til ekstra varsomhet med å ta oppdrag, spesielt for deltagere i en valgkamp.

Juritzen var selv en av kandidatene på Nominasjonskomiteens liste, og er medlem av Oslo bispedømmeråd og Kirkemøtet 2020-2024.

Ikke alene om å klage

Klagen fra Juritzen er imidlertid ikke den eneste som har kommet etter det kommersielle samarbeidet mellom Vårt Land og Nominasjonskomiteen. Åpen folkekirke, en av motstanderne til Nominasjonskomiteen i kirkevalget, har også klaget inn Vårt Land til PFU.

Gard Sandaker-Nielsen, leder i Åpen folkekirke.
Gard Sandaker-Nielsen, leder i Åpen folkekirke.

I tillegg til punkt 2.2 i VVP, har de også klaget avisen inn for brudd på 2.7 og 2.8, om brudd på henholdsvis skillet mellom redaksjonelle og kommersielle tjenester og skjult reklame.

Leder i Åpen folkekirke, Gard Sandaker-Nielsen, skriver i klagen:

– I Journalisten har det kommet fram at Vårt Land har bistått Nominasjonskomiteens lister i kirkevalgkampen. Om omfanget av bistanden stemmer, kan Vårt Land ha bidratt til at kandidatene på Nominasjonskomiteens lister har fått flere stemmer enn de ellers ville ha gjort. I så fall har Vårt Land i det skjulte selv vært en aktør og drevet valgkamp.

I klagen peker Sandaker-Nielsen på at etter deres syn så har Nominasjonskomiteen kommet bedre ut enn Åpen folkekirke på kommentar- og lederplass i Vårt Land.

Og de mener at Vårt Land med sitt markedsarbeid for den konkurrerende listen, har skapt usikkerhet om hvorvidt de bedriver uavhengig journalistikk.

PFU-sekretariatet skriver i en e-post til Journalisten at det er satt i gang full klagebehandling av begge klagene.

Avviser brudd

I forbindelse med at debattinnleggene til Juritzen ble publisert på Journalisten tidligere i høst, uttalte sjefredaktør og administrerende direktør Bjørn K. Bore i Vårt Land følgende:

Bjørn K. Bore, sjefredaktør i Vårt Land.
Bjørn K. Bore, sjefredaktør i Vårt Land.

– Som mange andre mediehus selger Vårt Lands markedsavdeling en viss grafisk og teknisk tjenesteyting til våre annonsører. Dette er et helt normalt tilbud som svært mange annonsører benytter seg av, og dette arbeidet foregår selvsagt helt adskilt fra redaksjonen.

I forbindelse med at de to klagene nå skal behandles av PFU, sier han følgende til Journalisten:

– Vårt Land har ikke brutt god presseskikk. Vi har sendt våre tilsvar til PFU, og imøteser behandlingen der.

For ordens skyld: Roger Aarli-Grøndalen og Bjørn K. Bore har kjent hverandre siden midten av 90-tallet, og har også møtt hverandre i sosiale sammenhenger.

Powered by Labrador CMS