Statsadvokat Asbjørg Lykkjen er aktor i straffesaken mot en voldtektstiltalt journalist.
Statsadvokat Asbjørg Lykkjen er aktor i straffesaken mot en voldtektstiltalt journalist.

Journalist tiltalt for voldtekt

Ber om fire år og tre måneders ubetinget fengsel for voldtektstiltalt journalist

Forsvarer mener derimot at tiltalte må frifinnes.

Publisert Sist oppdatert

Aktor Asbjørg Lykkjen la i dag ned påstand om straff i saken der en mannlig journalist står tiltalt for å ha voldtatt en kvinnelig daværende kollega.

Aktor mente at tiltalte skal idømmes fire år og tre måneders ubetinget fengsel. Ifølge aktor er det ingen formildende momenter i saken.

Straffeskjerpende

Aktor argumenterte imidlertid for at det var flere straffeskjerpende momenter:

Fornærmede og tiltalte var kolleger og venner. Voldtekten skal ha skjedd hjemme hos fornærmede – noe aktor mente var en tilleggsbelastning. Og det hele skal ha skjedd i nærvær av to andre kolleger, som befant seg i leiligheten denne kvelden. Som ifølge aktor også var en tilleggsbelastning.

Bistandsavokaten sa i sin prosedyre at retten bør pålegge siktede å betale fornærmede en erstatning på 220.000 kroner.

Tiltalte, som er representert ved forsvarer Mette Yvonne Larsen, erkjenner ikke straffskyld. I sin sluttprosedyre argumenterte hun for full frifinnelse.

Mens aktor mente at det var straffeskjerpende at fornærmede hadde vært bevisstløs, mente Larsen at dette ikke var bevist. Hun viste også til at et vitne som hadde kikket inn på soverommet da voldtekten skal ha skjedd, så bevegelser. Dette mente forsvareren tydet på at fornærmede ikke kunne ha vært bevisstløs.

– Han har ikke gjort noe annet enn å gjennomføre en kleint samleie når begge er beruset, sa forsvareren.

Henvendt til de tre dommerne, la hun til:

– Retten kan ikke se bort ifra muligheten til at tiltaltes forklaring er riktig.

Den siktende har ikke ønsket å avgi forklaring til politiet. I sin sluttprosedyre trakk aktor fram at dette svekket tiltaltes troverdighet. Forsvarer Larsen reagerte på dette, og hun påpekte at det å ikke avgi forklaring er en rettighet man har, og viste blant annet til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

Tidligere i uka kom det fram at tiltalte ikke hadde avgitt forklaring til politiet etter råd fra sin forsvarer.

Middag med kolleger

Ifølge fornærmede skjedde voldtekten hjemme hos henne etter en middag og festlig lag med flere kolleger.

Mannen er tiltalt etter straffelovens paragraf 291, for «seksuell omgang med noen som var bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen».

Under sin forklaring tirsdag, sa mannen: – Står fjellstøtt i at jeg ikke har gjort noe straffbart. Under vitneforklaringene torsdag kom det fram at to andre kvinnelige kolleger varslet om den nå tiltalte journalisten.

Powered by Labrador CMS