Debatt:

«Operasjonssentralen vil fortsatt i stor grad svare ut media om pågående hendelser», skriver politiinspektør Trond Arvid Olsen i Øst politidistrikt.
«Operasjonssentralen vil fortsatt i stor grad svare ut media om pågående hendelser», skriver politiinspektør Trond Arvid Olsen i Øst politidistrikt.

Politiets forhold til mediene

Svarer EUB-redaktør Bjørn Inge Salberg Rødfoss.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et debattinnlegg. Innlegget uttrykker skribentens egne synspunkter.

I et innlegg 7. januar stiller ansvarlig redaktør Bjørn Inge Salberg Rødfoss i Eidsvoll Ullensaker Blad spørsmål ved informasjonsflyten mellom politi og presse.

Kommunikasjon med innbyggerne gjennom media er høyt prioritert i Øst politidistrikt. Media er viktig kanal for politiet for å nå frem til innbyggerne med informasjon som kan bidra til å forebygge og bekjempe kriminalitet. Politiet er opptatt av å ha et godt samarbeid med media, med høy grad av tillit. Tillit skapes gjennom det daglige arbeidet, og ved å sørge for at vi er så åpne og så tilgjengelige som vår kapasitet tillater.

Operasjonssentralen er et viktig kontaktpunkt, og mediehåndtering er en integrert del av sentralens arbeid. Rask og profesjonell mediehåndtering fra operasjons­sentralen er avgjørende for å at politiet skal nå ut med informasjon i mediene og til befolkningen.

Operasjonssentralen vil fortsatt i stor grad svare ut media om pågående hendelser, men vi ønsker at henvendelser om avsluttede oppdrag, og hva som har skjedd siste døgn, rettes til den enkelte politistasjon på dagtid, i midtuken. Politistasjonene vil større grad kunne gi mer detaljerte opplysninger om lokale forhold, og informasjon om oppfølging i den enkelte sak. Dette vil skape et tettere bånd mellom media og politiet lokalt, og frigjøre kapasitet ved operasjonssentralen.

Rask og profesjonell mediehåndtering fra operasjons­sentralen er avgjørende for å at politiet skal nå ut med informasjon i mediene og til befolkningen.

Dette var bakgrunnen for at Øst politidistrikt sendte ut informasjon til redaksjonene med kontaktinformasjon til politistasjonene. Vi burde vært mer presise i denne kommunikasjonen: Det er ikke slik at vi stenger pressetelefonen ved operasjonssentralen, eller at media ikke «får lov» til å ringe oss på kveldstid og i helger - men vi ønsker at flere av de lokale henvendelsene svares ut lokalt.

I helg og på kveldstid skal selvsagt operasjonssentralen kunne bistå, men kapasiteten er avhengig av aktivitetsnivået i sentralen.

Oslopiloten, som redaktøren i Eidsvoll Ullensaker Blad viser til, er et prøveprosjekt der Politidirektoratet og Oslo politidistrikt i samarbeid med pressen selv har utviklet en teknisk løsning som skal gjøre kommunikasjonen med media enklere. Prøveperioden varer etter planen et år, og erfaringene fra piloten skal deles med de andre politidistriktene.

Vi i Øst politidistrikt ønsker ny teknologi og arbeidsmetoder velkommen, og vi håper at prøveprosjektet blir vellykket og at det i så fall rulles ut i resten av politiet.

Powered by Labrador CMS