Brannmannen-redaktør Lars Brenden, her fra tiden som innsatsleder i Oslo brann- og redningsetat. Foto: NTB Scanpix
Brannmannen-redaktør Lars Brenden, her fra tiden som innsatsleder i Oslo brann- og redningsetat. Foto: NTB Scanpix

Brannsjefkandidat opplevde redaktørens innlegg som «nærmest et karakterdrap»

PFU behandler Facebook-innlegg fra redaktøren i tidsskriftet Brannmannen.

Publisert

En klage mot tidsskriftet Brannmannen er én av sakene som behandles under Pressens faglige utvalgs møte onsdag 28. august.

Saken har sitt utgangspunkt i ansettelsen av ny brannsjef i Bergen, en ansettelse som ble klaget inn til Sivilombudsmannen av fagforeningen til en av de andre søkerne, Anne-Margrete Bollmann. Det er Bollmann som står bak PFU-klagen på Brannmannen.

En stund etter at klagen til Sivilombudsmannen ble omtalt i flere bergensmedier, skrev Brannmannen-redaktør Lars Brenden Facebook-innlegget «Egnet eller ikke?», som ble delt på tidsskriftets Facebook-side og fremdeles ligger ute.

Opplever innlegg som krenkende

I innlegget beskriver redaktøren kvalifikasjonene til den ansatte brannsjefen, Leif Linde, og konkluderer: «Hos oss er det ingen tvil om at Linde fullt ut tilfredsstiller i stillingen som brannsjef».

Om kandidaten Bollmann skrives det at hun «får anledning til å brette ut sin fremstilling uten at motparten kommer til orde».

Brannmannen-redaktøren skriver blant annet at hun mangler tilstrekkelig operativ erfaring, at hun leder «en statlig forsterkningsressurs med et lite antall ansatte» og at hun har søkt topplederstillinger før uten hell.

I klagen til PFU, oppsummert i saksdokumentet, reagerer Bollmann på at redaktør Brenden tar offentlig stilling i en sak som handler om to parter. Hun mener hun selv blir omtalt svært negativt, mens den andre parten omtales svært positivt, og mener innlegget utløser rett til samtidig imøtegåelse.

Bollmann opplever innlegget som krenkende, injurierende og «nærmest som et karakterdrap».

Klageren skriver: «Man kan da risikere at andre mennesker vil vegre seg for å klage til sivilombudsmannen eller andre klageinstanser, i redsel for å bli offentlig uthengt.»

Hun viser til en rekke punkter i Vær varsom-plakaten: Punkt 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.14, 4.15 og 4.17.

– Kommentar i en løpende samfunnsdebatt

I tilsvaret fra Brannmannen vises det til at innlegget var en kommentar i en løpende samfunnsdebatt, og at det var naturlig å publisere kommentaren på Facebook siden tidsskriftet publiseres på papir bare annenhver måned. Brannmannen minner om at klageren selv søkte offentlighet om saken gjennom å stille opp i medier i forbindelse med klagen til Sivilombudsmannen.

Det opplyses at kommentaren ble skrevet på bakgrunn av en artikkel i Bergens Tidende «der Anne-Margrethe Bollmann og hennes advokat karakteriserte kvalifikasjonene og kompetansen til Bergens nåværende brannsjef på negativt vis».

Redaktør Brenden skriver blant annet: «Å ta stilling til aktuelle samfunnsspørsmål kan ikke være et brudd på god presseskikk, men tvert imot må sies å være en av medias oppgaver».

Brannmannen anser ikke at det finnes beskyldninger i kommentaren som utløser samtidig imøtegåelsesrett.

I februar 2019 konkluderte Sivilombudsmannen med at Bergen kommune ikke hadde fulgt regelverket siden det ikke ble søkt om dispensasjon fra kravene i dimensjoneringsforskriften ved ansettelsen, og at det ikke kunne utelukkes at Bollmann ble urettmessig forbigått. I juni i år kom likevel dispensasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som slår fast at den ansatte brannsjefen er kvalifisert.

Klar saksliste

Disse sakene behandles i PFU-møtet onsdag. Saker merket med * vil bli strømmet direkte på Journalisten:

Åpne saker:

 • Soheila Yalpani pva. Danny Hayes mot Bodø Nu
 • Lars Christian Beitnes mot Dagens Næringsliv
 • Anne-Margrete Bollmann mot Tidsskriftet Brannmannen *
 • Sofie mot Verdens Gang *
 • Neshagen mot Bygdeposten *
 • Estate Media mot Faktisk *

Lukkede saker:

 • NN og ZZ mot Dagbladet
 • NN og ZZ mot NRK
 • NN mot Verdens Gang
 • NN mot Journalisten
 • NN mot Klassekampen
 • NN mot Sunnhordland
 • NN mot Åndalsnes Avis

Hele sakslisten med oppsummering av sakene kan leses på PFUs nettsider.

Powered by Labrador CMS