Ny NJ-leder Dag Idar Tryggestad, her med forgjenger Hege Iren Frantzen.
Ny NJ-leder Dag Idar Tryggestad, her med forgjenger Hege Iren Frantzen.

NJ har spart millionsum:
Kuttet utbetaling ved medlemmers dødsfall

– Var ikke særlig viktig gode for medlemmene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Norsk Journalistlag (NJ) gikk i 2020 med rekordoverskudd, noe daværende leder opplevde både som en god og en bitter ting, fortalte Journalisten nylig.

Fagforeningen har spart millioner det siste året, men hovedårsaken har vært få avholdte arrangementer og mindre reiseaktivitet i koronaåret 2020.

En annen medvirkende faktor til overskuddet stammer fra et kutt i medlemsfordelene, vedtatt høsten 2019.

Kuttet utbetaling

Tidligere fikk etterlatte etter NJ-medlemmer som døde før 67 års alder, en livsforsikringsutbetaling.

Summen var i 2019 på 99.858 kroner, og tilsvarte grunnbeløpet i folketrygden, det såkalte 1G.

Nå er ordningen avviklet. Kuttet gir NJ en innsparing på 1,2-1,3 millioner kroner i året, står det i papirene til det nylig avholdte landsmøtet.

Enstemmig

Kuttet ble enstemmig vedtatt da landsstyret behandlet budsjettprioriteringer for 2020 i september 2019.

NJ opplyste medlemmene om avviklingen i nyhetsbrevet mars 2020:

«Over tid har NJ vurdert om verdien av 1G-forsikringen var stor nok til å forsvare kostnadene, og medlemsundersøkelsen i 2018 viste at den var blant tilbudene som ble oppfattet som minst viktig. NJ vil sikre at medlemmene har dyktige advokater som kan bistå dem når de har problemer på arbeidsplassen, at vi har gode tariffavtaler, driver et godt politisk arbeid for medienes rammebetingelser og har dyktige tillitsvalgte. Da må vi hele tiden vurdere hvordan vi bruker pengene», sto det i meldingen.

– Behov for å ta ned kostnadene

Nyvalgt NJ-leder Dag Idar Tryggestad forteller om bakgrunnen for vedtaket:

– Da endringen ble gjort, sto vi i en periode med fokus på og behov for å ta ned kostnadene i driften av NJ. Sekretariatet la fram forslag om å kutte denne ordningen, og landsstyret gjorde vedtak, blant annet på bakgrunn av at medlemsundersøkelse viste at dette ikke var et særlig viktig gode for medlemmene, sier Tryggestad til Journalisten.

Han sier at NJ har fått noen «ganske få» tilbakemeldinger på endringen, og understreker at medlemmer fikk mulighet til å videreføre forsikringen for egen regning da informasjonen gikk ut.

– Slik 2020 utviklet seg, ble vel ikke dette en nødvendig innsparing?

– I 2020 hadde vi selvsagt hatt råd til denne ordningen, og mye annet. Men vi planlegger for at vi skal tilbake til en normalsituasjon, og jeg støtter opp om forslaget fra sekretariatet og vedtaket fra landsstyret.

Gir gravferdsstøtte

Medlemsfordelen Pressens gravferdskasse eksisterer derimot fremdeles.

Ordningen er et samarbeid med redaktørforeningen, og utbetaler etter søknad 8940 kroner til etterlatte etter medlemmer som går bort.

I 2009 omtalte Journalisten vedtektsendringer som gjorde at man må «dø som NJ-medlem» for at summen skal utbetales:

Etterlatte etter utmeldte NJ-medlemmer får ikke utbetalt gravferdsstøtten.

Powered by Labrador CMS