Durek Verrett sendte i sommer PFU-klage mot Se og Hør. Nå skal den behandles.
Durek Verrett sendte i sommer PFU-klage mot Se og Hør. Nå skal den behandles.

PFU

Rykende uenig med Se og Hør: Durek-klage behandles i neste PFU-møte

Hevder han motsatte seg omtale av sykdom.

Publisert Sist oppdatert

Klagen fra Durek Verrett mot Se og Hør er blant sakene som skal behandles når Pressens Faglige Utvalg (PFU) møtes onsdag 28. september.

Prinsesse Märtha Louises forlovede sendte i sommer klage mot ukebladet, etter publisering av artikkelen «Durek er alvorlig syk» i desember i fjor.

Verrett, som klager via advokat Kyrre Eggen, mener ukebladet har brutt tre punkter i Vær Varsom-plakaten: 3.9 om å opptre hensynsfullt i det journalistiske arbeidet, 4.1 om saklighet og omtanke og 4.3 om stigmatiserende omtale.

– Svært belastende

Verrett ble kontaktet av ukebladet, men «ga klar beskjed om at han ikke ønsket noen offentlighet om hans sykdom og at han slett ikke ville stille til noe intervju», står det i klagen, ifølge PFU-sekretariatets oppsummering.

Durek mener den 1o sider lange artikkelen gir inntrykk av at han har stilt opp på reportasjen.

«En slik massiv og detaljert reportasje om sensitive helseopplysninger er svært utleverende og belastende for Durek Verett. Belastningen forsterkes av at Se og Hør gir leseren inntrykk av at Durek Verett har medvirket til omtalen», siteres det fra klagen.

Tar til motmæle

Se og Hør avviser brudd på god presseskikk, og mener omtalen av klagers helsetilstand er presseetisk forsvarlig.

Det stemmer ikke at Verrett ga dem klar beskjed om at han ikke ønsket omtale, skriver ukebladet.

«Sjaman Durek har aldri motsatt seg omtale av nyresykdommen. Han har, som vi skal påvise, utelukkende latt være å kommentere denne da han møtte Se og Hør i Los Angeles før jul i fjor», innleder Se og Hør i tilsvaret.

De viser til en samtale der Verrett avviste å snakke med dem om sykdommen:

«Ikke på noe tidspunkt under samtalen med journalisten, ga Verett uttrykk for at han ikke ønsket at artikkelen ble publisert.»

Omtalt i 2012

Se og Hør påpeker videre at Durek senere selv har uttalt seg til den tyske avisen Bild om at han trenger en ny nyre.

«Det kan ikke være slik at det her i Norge skal anses som presseetisk feil å publisere informasjon den omtalte selv kringkaster til tysk presse», skriver Se og Hør.

Også så tidlig som i 2012 offentliggjorde Verrett nyresykdommen, skriver ukebladet.

Ukebladet tar i tilsvaret til orde for at sjamanens «lettvinte omgang med alvorlig sykdom» tilsier at han må forvente et søkelys på egen helsetilstand.

– Kan ikke rettferdiggjøre

Men omtale, og eventuelle egenuttalelser, i tyske medier rettferdiggjør ikke Se og Hør-oppslaget, svarer Verrett-siden i en replikk til tilsvaret.

Fordi den tyske omtalen kom etter Se og Hør-saken:

«For at en eventuell egenomtale av sykdommen skal kunne være relevant, så må den for det første ha skjedd før Se og Hørs oppslag. Omtale som skjer etter Se og Hørs oppslag, er ikke relevant av flere grunner. Omstendigheter som inntreffer etter oppslaget, kan logisk sett ikke rettferdiggjøre oppslaget.»

Heller ikke offentlig omtale fra 2012 rettferdiggjør Se og Hørs omtale, mener klager:

«Et gammelt oppslag om Durek Veretts helsetilstand kan åpenbart ikke legitimere at Se og Hør ti år senere fritt kan omtale at Durek Verett på nytt er alvorlig syk når sykdommen blusser opp igjen 10 år senere. Det foreligger ikke noen relevant tidsmessig sammenheng som kan legitimere det nye oppslaget.»

– Flombelyst egen helse

I sin siste replikk understreker Se og Hør at omtalen ikke kun baserer seg på Verretts åpenhet om sykdom for ti år siden.

Reportasjen baserer seg ikke minst på Veretts egen bok «Spirit Hacking» fra 2019, skriver ukebladet.

«Det er følgelig ikke riktig at sykdomsforløpet har ligget uomtalt i 10 år, og at det derfor ikke er legitimt å trekke det frem i offentligheten. Det er Verett selv som har flombelyst egen helse i boken.»

Les mer om klagen og tilsvaret i PFU-basen.

Dette er sakslista

På møtet skal PFU også behandle to klager mot VG. En av klagene er fra Erland Bakke, som tidligere i år vant fram med en klage mot VG, mens han ikke fikk medhold i den andre.

Bakke-klagen som skal behandles på dette møtet handler imidlertid ikke om VGs omtale av Bakke, men VGs publisering av en oversikt over de billigste strømavtalene i ulike områder av landet. Oversikten inneholder også en «Bytt nå»-knapp.

Ifølge Bakke har ikke VG merket den påklagede publiseringen som «reklame». Han mener det er en «annonsesak som ser ut som en redaksjonell sak».

VG avviser brudd på god presseskikk, og understreker at knappen med «Bytt nå» som fører til strømleverandørens tilbud, er merket som annonse.

Videre understreker VG at det opplyses øverst i publiseringen at guiden inneholder kjøpslenker.

Åpne saker:

Lukkede saker:

  • NN mot Fædrelandsvennen
  • NN mot Trønder-Avisa
  • NN mot Bladet Vesterålen

Journalisten strømmer alle de åpne sakene. Følg møtet onsdag 28.9 fra klokken ni.

Powered by Labrador CMS