Lokalavisa Raumnes kan måtte møte i lagmannsretten. Her fra Øvre Romerike tingrett, f.v. advokat Mathilde Wilhelmsen, Raumnes-redaktør Fred C. Gjestad, tidligere Raumnes-journalist Thomas Frigård og trainee Lise Marit Nyerrød.
Lokalavisa Raumnes kan måtte møte i lagmannsretten. Her fra Øvre Romerike tingrett, f.v. advokat Mathilde Wilhelmsen, Raumnes-redaktør Fred C. Gjestad, tidligere Raumnes-journalist Thomas Frigård og trainee Lise Marit Nyerrød.

Anker Raumnes-frifinnelsen til lagmannsretten

Kan bli ny runde for ærekrenkelsessaken.

Publisert

Taxieieren som saksøkte lokalavisa Raumnes for ærekrenkelser, har besluttet å anke dommen fra tingretten.

Det bekrefter taxieierens advokat Per Danielsen til Journalisten.

Lokalavisa ble frifunnet av Øvre Romerike tingrett i november, da retten ikke fant at det forelå noen ærekrenkelser mot taxieieren.

Taxieieren saksøkte avisa, ansvarlig redaktør Fred C. Gjestad og avisas tidligere journalist Thomas Frigård med bakgrunn i en artikkelserie fra 2017.

Taxieieren uttalte seg og ble navngitt i avisa, men mener at hun snakket med avisa under løfte om anonymitet, at artiklene inneholder uriktige framstillinger og at artiklene sett i sammenheng mistenkeliggjør og beskylder henne for misbruk av offentlige midler.

Advokat Danielsen mener fremdeles krenkelser ble fremsatt mot sin klient, og peker på en lederartikkel i avisa fra september 2017 som et tilfelle der taxieieren ble «blinket ut».

– Uten å nevne navn, men alle vet jo hvem «transportøren» var. Selv redaktøren erkjente i retten i at det var min klient han siktet til da han skrev om «transportøren» og det «oste» av misbruk av offentlige midler, skriver Danielsen i en e-post til Journalisten.

Raumnes-redaktør Fred C. Gjestad er kjent med anken, og fastholder at reportasjeserien er et eksempel på «helt vanlig journalistikk».

– Jeg mener fremdeles at det er en demokratisk rett å få prøvd en sak for retten, men mener også at dette er en sak som kunne vært løst mye bedre med en samtale med oss i forkant, sier Gjestad.

Han legger til:

– Vi mener tingrettsdommen var god og riktig, som slo fast at det ikke var noen ærekrenkelser. Den sier også tydelig at hele reportasjeserien peker mot systemkritikk, ikke personkritikk. Nå er vi i dialog med vår advokat om hvordan vi angriper situasjonen videre.

Eidsivating lagmannsrett opplyser at de foreløpig ikke har mottatt anken.

Powered by Labrador CMS