Det er spesielt en setning i veilederen som NJ reagerer på. Setningen omhandler taushetsplikt i forvaltningen.
Det er spesielt en setning i veilederen som NJ reagerer på. Setningen omhandler taushetsplikt i forvaltningen.

Ny veileder om taushetsplikt: – Trist lesning, sier NJ

Presseorganisasjonene mener å verne seg mot kritikk ligger utenfor taushetsplikten.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det er et utkast til ny veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett som får det glatte lag av Norsk Journalistlag (NJ).

Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet veilederen med mål om å gjøre etater og ansatte i forvaltningen bevisste på hva som er gjeldende rett. Problemet er bare at departementet ikke legger til grunn gjeldende rett, mener NJ.

– Departementet tar direkte feil

Det er spesielt en setning i veilederen som NJ reagerer på. Setningen omhandler taushetsplikt i forvaltningen og det gis eksempler på hvilke opplysninger som er taushetsbelagte:

«Typisk kan dette gjelde opplysninger om helseforhold, om at man har opptrådt kritikkverdig, at man har personlige problemer e.l.», heter det i utkastet.

Leddsetningen om taushetsplikt dersom man har opptrådt kritikkverdig, er svært problematisk, ifølge NJ-advokat Ina Lindahl Nyrud.

– Departementet tar direkte feil. De foreslår i veilederen at opplysninger om man har opptrådt kritikkverdige skal kunne være taushetsbelagt. Det er slått fast i lovforarbeider og rettspraksis at taushetsplikt ikke kan brukes til å beskytte folk eller skjule feil som er begått. Men det har de altså foreslått, sier hun til Journalisten.

NJ har sendt inn et høringsinnspill til departementet.

– Trenger egen veileder for media

Norsk Presseforbund er også kritiske til utkastet. Rådgiver Sindre Granly Meldalen sier til Journalisten at de er skuffet over at veilederen ikke adresserer problemstillinger for pressen.

– Vi skulle helst hatt en egen veileder. Pressen opplever at for mange opplysninger unntas fordi forvaltningen antar at det er taushetsplikt. Det er en forsiktighetskultur og det trengs bedre veiledning for det som er i grenseland, sier han.

At taushetsplikten i praksis tolkes altfor vidt er Norsk Presseforbund og Norsk Journalistlag enige om. Dersom en skal utarbeide en veileder må den inneholde mer informasjon om begrensningene i taushetsplikten, sier Nyrud.

– Utkastet viser ikke på noen måte at det er skjedd et paradigmeskifte når det gjelder medienes innsynsrett i taushetsbelagte opplysninger. Dette er et svært konservativt utkast og det ser ut som et forsøk på å stramme inn, på tross av gjeldende rett, sier hun.

Journalisten har vært i kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet, og saken oppdateres så snart departementet svarer på henvendelsen.

Moxnes-sak

I sitt høringsinnspill viser NJ blant annet til saken der Rødts partileder Bjørnar Moxnes ble tiltalt for å ha brutt taushetsplikten ved å dele kommunerevisjonens rapport fra Linderud sykehjem.

Oslo kommune la selv ut rapporten på sin hjemmeside med flere avsnitt sladdet, mens Moxnes la ut rapporten på Rødts hjemmeside og sladdet kun enkelte opplysninger. Saken endte med en rettskraftig frikjennelse der retten la vekt på ytringsfriheten og at det Moxnes sin deling primært var kritikk av forvaltingen.

Powered by Labrador CMS