Espen Asheim, Egmont. Foto: Martin Huseby Jensen
Espen Asheim, Egmont. Foto: Martin Huseby Jensen

Nye kutt i Egmont - 13 må gå

Den norske delen av mediekonsernet reduserte antall årsverk fra 461 til 411 i fjor. Nå skal det spares nye 25-30 millioner kroner i den digitale virksomheten.

Publisert Sist oppdatert

Ledelsen i Egmont Publishing, med administrerende direktør Espen Asheim i spissen, informerte torsdag sine ansatte om detaljene i den nye kuttrunden. Den går i hovedsak ut på at den digitale virksomheten, i hovedsak nettsatsingen Klikk.no, må spare mellom 25 og 30 millioner kroner.

Omfanget av nedbemanningen ble presentert på et allmøte klokka 10.30 torsdag, etter at det først ble gjennomført avdelingsvise møter.

Nedbemanning

I juni i fjor ble Egmont Publishing omorganisert. Rundt halvparten av de 50 måtte gå. De som ble igjen ble organisert i en todelt storredaksjon med en desk og en reportergruppe, kalt reporterpoolen. En helt ny organisering for et norsk mediehus. I alt ble 45 ansatte berørt av nedbemanningen i 2015. Totalt reduserte Egmont Publishing antall årsverk fra 461 til 411 i løpet av fjoråret.

Egmons Publishings digitaldirektør og ansvarlig redaktør for Klikk.no, Audun Giske, opplyser til Journalisten at de ansatte ble informert om mer enn situasjonen for Klikk.no på dagens allmøte. De fikk også en oppdatering om Digital Framtid-prosjektet som ble startet i fjor høst. Det handler om digitalstrategien til den norske delen av Egmont-konsernet.

– Vi skal investere mer enn noensinne på det digitale området. Målet er å tredoble digitalinntektene til 450 millioner kroner innen 2020. Det skal vi gjøre blant annet ved hjelp av digital brukerbetaling og et nytt premiumprodukt. Vi skal ikke lukke noe, men jobber med en differensiert abonnementsmodell.

13 må gå

Giske forklarer at Egmont-ledelsen har vurdert situasjonen for Klikk.no isolert, som et ledd i det digitale strategiarbeidet.

Digitalredaktør Audun Giske i Egmont Publishing.<br>Foto: Microsoft
Digitalredaktør Audun Giske i Egmont Publishing.
Foto: Microsoft

– De strukturelle endringene som pågår i det digitale markedet utfordrer den annonsemodellen vi har for Klikk.no. Vi ønsker å gjøre virksomheten lønnsom på kort sikt, slik at Klikk.no kan spille en viktig rolle i digitalsatsingen vår.

Målet om 25-30 millioner kroner ligger fast. Giske sier at ledelsen har forsøkt å skåne de ansatte mest mulig, ved å ta ned kostnadene ved å ramme færrest mulig årsverk. Andre innsparingstiltak er definert. Likevel er det nå klart at 13 av de 31 årsverkene i Klikk.no skal bort.

– Vi håper nedbemanningen kan løses gjennom frivillighet. Det går ut tilbud om åpne sluttpakker til alle ansatte i digitalavdelingen. Dette er ikke noe vi gjør med lett hjerte. Vi har i utgangspunktet ingen å miste. Jeg tror vi nå vil sitte igjen med en organisasjon som gjør oss i stand til å produsere like godt innhold som før.

Vi skal spisse Klikk.no
og velge vekk noe for å
bli bedre på andre ting

– Hvordan skal dere klare det med 13 færre? Har dere da jobbet på feil måter tidligere?

– Det har vært satset offensivt i mange år. Klikk.no har jobbet riktig ved å bygge volum og sidevisninger, og har lansert nye produkter. Det er ikke gjort noen feil i Klikk.no tidligere, men markedsforholdene har endret seg og derfor må vi foreta oss noe. Vi skal spisse Klikk.no og velge vekk noe for å bli bedre på andre ting. Vi legger ned en del av de nisjeproduktene som ikke har nådd målene.

– Må ta det inn over oss 

– Denne kuttrunden er av mindre omfang enn den store runden vi var igjennom i fjor. Det handler om å spisse profilen på Klikk.no og gjøre virksomheten lønnsom, noe den ikke har vært til nå som følge av at Egmont har satset mye på driften. Ledelsen har informert om at det digitale annonsemarkdedet har endret seg som følge av konkurransen fra Facebook og Google. Det samme gjelder for banneannonser, som har svekket seg kraftig. Dette må vi ta inn over oss, sier lederen av redaksjonsklubben i Egmont Publishing, Alexander Berg.

NJ-klubbleder Alexander Berg. Foto: Bjørn Inge Karlsen
NJ-klubbleder Alexander Berg. Foto: Bjørn Inge Karlsen

Han legger til at redaksjonsklubben ikke er uenig med ledelsens virkelighetsbeskrivelse og behovet for strukturelle endringer. Berg sier at den nye nedbemanningen blant annet omfatter en del prosjektstillinger som ikke vil bli videreført.

Se Journalistens dekning av Egmont

Vi skjønner at vi har nådd
et punkt der vi måtte gjøre noe

– Vi har hatt en prosess som jeg opplever som ryddig. Det vil alltid være en diskusjon om de tillitsvalgte har hatt tilstrekkelig innsflytelse. Vi har sittet i styringsgruppen, deltatt på drøftelesesmøter og har dermed hatt muligheten til å bli hørt. Vi skjønner at vi har nådd et punkt der vi måtte gjøre noe.

Pengene strømmer inn

Det danskeide mediekonsernet Egmont kom ut av 2015 med sin høyeste omsetning noen sinne, med 14 milliarder norske kroner. Resultat før skatt landet på 908 millioner kroner. Samlet sett var resultatet i 2015 tidenes nest beste, kun overgått av det uvanlig høye 2014-resultatet, som var positivt påvirket av engangsposter i TV 2.

Onsdag ble det kjent at de to øverste  Egmont-sjefene i Danmark kostet 36 millioner i 2015.

Den norske ukepressevirksomheten i Egmont Publishing fikk en beskjeden nedgang i sin omsetning og endte på 1,5 milliarder kroner i fjor. Driftsresultatet økte fra 169 til 218 millioner kroner, noe administrerende direktør Espen Asheim sa seg svært godt fornøyd med.

Les også: “Hvis man tror at man har jobb i lang tid i Egmont, så er man litt dum”

Powered by Labrador CMS