PFU-leder Alf Bjarne Johnsen, med generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund. Foto: Kristine Lindebø
PFU-leder Alf Bjarne Johnsen, med generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund. Foto: Kristine Lindebø

Stavanger Aftenblad felt i PFU for artikkel om båtselskap

Felt på to punkter etter lengre diskusjon.

Publisert Sist oppdatert

Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandlet onsdag 25. september en klage fra båtselskapet NIBA Marin AS mot Stavanger Aftenblad, om en artikkel der flere kunder av selskapet kom med kraftig kritikk og fortalte at de angret på båtkjøp.

Ifølge PFU-sekretariatets oppsummering mente NIBA at avisa ga en skjev, uriktig og upresis fremstilling. Klager mente Aftenbladet har utelatt relevante opplysninger i svaret selskapet ga før publisering. De mente også at de ikke ble tilstrekkelig orientert om hva som skulle publiseres, og dessuten at avisas kontroll av opplysninger og kildekritikk er mangelfull.

Under diskusjonen i utvalget uttalte PFU-leder Alf Bjarne Johnsen at Stavanger Aftenblads håndtering av imøtegåelse var litt «gammeldags»:

– Alle angrep kommer i én artikkel, mens tilsvaret kommer i en sideartikkel der klager får komme til orde nærmest i form av et innlegg. Dette er ikke et presseetisk brudd, men gir publikum problemer med å sortere ut fakta. De anklagede får ikke komme til orde før man nærmest blar om og får lese tilsvaret i en annen artikkel, sa Johnsen, og videre:

– Problemet til Stavanger Aftenblad i denne saken er at klager ikke får svart opp direkte beskyldninger mot seg. Det er kanskje et større problem enn en mellomtittel som er dratt noe langt, sa Johnsen.

PFU-lederen mente at en fellelse på punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten, om kildekritikk og kontroll av opplysninger, var klar, siden avisa ikke trykket klagers imøtegåelse av kritikken rundt ett av de omtalte båtkjøpene, som endte med søksmål.

Samtidig tok han til orde for at Aftenbladet kunne slippe fellelse på punkt 4.4., om dekning for innhold i titler, siden han mente en konstaterende mellomtittel om at selskapet hadde fakturert dobbelt, ikke var en grov nok feil.

Etter en lengre diskusjon landet utvalget likevel på fellelse for både 3.2 og 4.4.

Stavanger Aftenblad var også klaget inn for en kommentar om «Fattigdomslykke»-forfatter Martin Joyce Nygaard, som mente avisa hadde brutt Vær varsom-plakaten på hele elleve punkter. Her fant PFU ikke grunn til noen fellelse.