VG felt med kritikk for denne reklamen på nettforsiden

Redaktørenes Anne Weider Aasen tok dissens på å frikjenne VG.

Published   Updated

VG var klaget inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU) av tre privatpersoner for å svekke skillet mellom det redaksjonelle og kommersielle innholdet. Klagerne mener VG lurer leserne ved å bruke samme font på annonsørinnhold, som for redaksjonelt innhold på nettforsiden.

– Det er bevisst lureri og VG burde få smekk her, het det fra en klager.

Det var et splittet utvalg som diskuterte seg fram til å felle VG for brudd på god presseskikk, men med den mildere formen kritikk.

– Slik utvalget ser det, kan VG fremdeles gjøre mer for å sikre at alle umiddelbart skjønner at det er snakk om annonsørinnhold, het det i forslaget til uttalelse, som må redigeres noe i tråd med diskusjonen i utvalget.

Redaktør-representant Anne Weider Aasen, som til daglig jobber som reportasjeleder i TV 2, tok dissens på å frikjenne VG.

Allmennhetens Eva Sannum og journalistenes Martin Riber Sparre ønsket blank fellelse av VG, men aksepterte en kompromissløsning for å unngå en tredelt uttalelse.

– Sett opp mot punktet i Vær Varsom-plakaten om at skillet mellom redaksjonelt og kommersielt innhold skal være åpenbart, så følger ikke VG den regelen når VG låner ut sin redaksjonelle layout 100 prosen. Det er et åpenbart brudd mot det. Leserne klarer ikke se sammenhengene, sa Sannum.

– Vær Varsom-plakaten er klinkende klar. Man skal ikke svekke det klare skillet, sa Sparre.

Anne Weider Aasen ønsket å frikjenne med begrunnelse om at reklamen var merket annonsørinnhold, og at merkingen er i tråd med tidligere uttalelser fra PFU.

– Noe av poenget er at det er etterligning av journalistikk. Det har ikke utvalget sagt er feil tidligere. Det vi har spurt er om det er godt nok merket. Og etter mitt syn er det det. Dette står at dette er annonsørinnhold, sa Aasen.

Utvalget diskuterte blant annet om de burde si noe om at fonten på reklame bør være ulik fonten for det redaksjonelle innholdet, men det var noe utvalget etter hvert gikk bort fra.

– Jeg syns ikke vi skal skrive konkret hva som skal gjøres. Det klarer sikkert VG å finne ut av selv, sa Sannum.

Det ble blant annet vist til at andre løsninger enn ulik font kan være en bakgrunnsfarge som tydelig skiller reklameboksene fra annet innhold på forsiden.

Allmennhetens Sylo Tarako og redaktørenes Stein Bjøntegård, som til daglig jobber i NRK, ønsket det som utvalget falt ned på, nemlig kritikk.