Faksimiler BT 7. og 17. mars.
Faksimiler BT 7. og 17. mars.

Bergens Tidende skrev at kvinne ble «filmet hele døgnet» på omsorgsinstitusjon. Det var ikke helt presist, erkjenner avisen

Men avisen mener Bufetats PFU-klage på kritisk dekning tolker formulering i verste mening.

Publisert

Det var i vår at Bergens Tidende (BT) omtalte Bergen barne- og familiesenter avdeling Sudmannske. Avisen skrev at institusjonen som utreder foreldres omsorgsevne fikk «krass kritikk» i to ferske dommer.

En intervjuet kvinne som hadde vært på senteret for observasjon, beskriver overfor avisen oppholdet som et fengsel:

– Jeg ble observert eller filmet hele døgnet. Om natten satt de utenfor døren min og lyttet til barnegråt. Alt ble lagt merke til.

En jordmor som var intervjuet karakteriserte institusjonen slik:

– På Sudmannske sitter angsten i veggene. Jeg opplever stedet som kaldt og klinisk.

- Har ikke undersøkt

Bufetats avdeling på Sudmannske reagerer på omtalen og har klaget BT inn for etikkrøkteren Pressens Faglige Utvalg (PFU). Etaten reagerer på manglende samtidig imøtegåelse og faktiske feil i det som ble publisert. Den reagerer særlig sterkt på jordmorens sitat.

– Avisen har ikke besøkt Sudmannske for å undersøke om det er riktig at «angsten sitter i veggene», og at stedet er «kaldt og klinisk», heter det fra Bufetat, ifølge PFUs saksoppsummering.

Etaten mener at den manglet som en sentral kilde i de to artiklene.

Etter etatens syn burde det kommet frem at foreldres omsorgsevne utredes på institusjonen. I verste fall kan et opphold resultere i at foreldre mister omsorgen for egne barn.

Totalt mener Bufetat at BT har brutt med god presseskikk på Vær varsom-plakatens punkter 3.2 om opplysningskontroll, 4.1 om saklighet og omtanke, 4.14 om samtidig imøtegåelse og 4.17 om redigering av kommentarfelt.

Bufetat skriver til PFU at det er faktisk feil at de som observeres overvåkes døgnet rundt.

– Filming skjer i korte sekvenser på 3 til 10 minutter og alltid etter avtale med familien. Det filmes kanskje 1 til 2 ganger i uken.

BT erkjenner at det var upresist å sitere kvinnen på at hun ble filmet eller observert døgnet rundt:

– Vi hadde vært tjent med en formulering som var mer vanntett. Med hele døgnet mener vi ikke kontinuerlig og 24 timer i strekk, men at observasjonen kan finne sted til alle døgnets tider. Klager tolker formuleringen i verste mening, etter vårt syn.

Domskritikk

Men avisen mener at etaten gjennom et skriftlig spørsmål fikk mulighet til å imøtegå påstanden om filming.

En annen uttalelse som Bufeatet reagerer på er at en kvinne uttaler at «vi ble behandlet som kriminelle». Men dette mener BT er en verdivurdering og derfor ikke noe som krever imøtegåelse.

Til andre krav fra klageren om imøtegåelse mener BT at etaten selv henviste redaksjonen videre til Bufdirektoratet, som ble sitert i saken.

Et annet punkt BT tar selvkritikk på er en leserkommentar som blant annet skrev at hun ikke anbefalte Sudmannske til noen.

– Denne typen karakteristikker er dessverre ikke uvanlig kost i debattforaer. BT har uansett høyere standarder og høye forventninger til vår egen moderering, og innfrir i så måte ikke her, svarer avisen.

Bufetat mener avisen heller ikke hadde dekning for å skrive at de to ferske dommene inneholdt «krass kritikk» mot institusjonen:

– Den ene dommen inneholder ikke kritikk i det hele tatt, men gir en beskrivelse av praksis på Sudmannske. Det er BTs journalist som velger å fortolke dette som kritikk.

Avisen er uenig i at de ikke hadde dekning for beskrivelsen:

– Det påpekes flere forhold som etter dommerens skjønn ikke fungerer godt nok. Og viktigst: Det konstateres av domstolen at et foreldrepar har fått svekket omsorgsevnen sitt under oppholdet på Sudmannske.

LES OGSÅ: