Vinje 20220816. Lav vannstand i Songavatnet som er en innsjø med flere dammer som ligger i Vinje kommune i Vestfold og Telemark. Demmningen på bilde demmer opp Songadammen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB
Avissaker om fyllingsgraden steg kraftig, i takt med at vannstanden sank, før sommeren.

Strømpriser

Slår alle rekorder: Aldri er det blitt skrevet mer om fyllingsgrad

Journalistene får gode skussmål fra NVE.

Publisert

Da strømprisene virkelig toppet seg i sommer var det nok av saker i norske medier om årsaken til prishoppet, og om konsekvensene av de høye prisene.

Økte gasspriser som følge av Russlands invasjon av Ukraina var blant de store driverne av de høye prisene, men rundt sommeren oppdaget store norske medier også at vann i vannmagasinene har mye å si.

Over ti ganger flere saker

Ifølge tall fra Retriever har det aldri blitt skrevet så mange saker om fyllingsgrad som nettopp i år. Fyllingsgraden beskriver hvor mye vann det er i vannmagasinene i forhold til fulle magasiner.

De siste ti årene har norske medier normalt skrevet noen titalls saker i måneden om fyllingsgraden. Kanskje litt ekstra når det har vært veldig mye, eller veldig lite vann.

Mens det i august i fjor ble skrevet 63 saker om fyllingsgraden, var antallet samme måned i år på over 800.

Flyttet ressurser

Økningen i saker om fyllingsgrad er også blitt lagt merke til i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Såpass mye at de i perioder har måttet omprioritere ressurser

Det har aldri vært skrevet mer om fyllingsgrad i norske medier enn i august i år.
Det har aldri vært skrevet mer om fyllingsgrad i norske medier enn i august i år.

– Ja, absolutt. Det har vært stor pågang på det. Vi har måttet lære opp folk i nye ting, og det er jo andre ting vi ikke får gjort. Det tar ganske mye tid å forberede seg på mediehenvendelser, og andre henvendelser, sier seksjonssjef for kraftsituasjon og ressurser i direktoratet, Ann Myhrer Østenby.

Hun er blant dem som ofte må stille til intervju fra NVE, og sier at de opplever stor pågang når det for eksempel er økte strømpriser som i år.

Profesjonelle journalister

Østenby forteller at hun opplever journalister som veldig profesjonelle. Selv om temaet er smalt, er det fint at norske journalister er opptatt av å forstå, og å finne ut hva som er riktig.

– Det er veldig viktig og veldig fint. Vi setter enormt pris på det, sier hun.

Selv om NVE ikke er uvante med temaer som plutselig havner i medienes søkelys, som for eksempel vindkraft og opprusting av vannkraftverk, så har interessen ført til at NVE må omprioritere ressurser.

– Er det hyggelig at man plutselig er interessert i et smalt tema som fyllingsgrad, eller blir det litt masete?

– Det er hyggelig at man bryr seg om fagfeltet. Å svare på henvendelser fra medier er også et ansvar vi har, men vi synes jo ikke det er hyggelig med så høye kraftpriser at folk sliter med å betale regningene sine.

Det som imidlertid er hyggelig, ifølge Østenby, er jobben flere journalister har gjort.

– De ønsker å formidle ting riktig, og de får med seg om at krig i Europa sørger for høye priser. Vi setter pris på den gode jobben de gjør.

Powered by Labrador CMS