Klubbrepresentanter fra NJ Student møtes til årsmøte. F.v. Maria Lervik, Lars Hægeland, Oda Viken, Trude Furuly, Amanda Åsberg, Elise Rønningen, Christine Johnsen, Karl Erik Andresen og Cecilie Anderssen. Foto: Andrea Gjestvang
Klubbrepresentanter fra NJ Student møtes til årsmøte. F.v. Maria Lervik, Lars Hægeland, Oda Viken, Trude Furuly, Amanda Åsberg, Elise Rønningen, Christine Johnsen, Karl Erik Andresen og Cecilie Anderssen. Foto: Andrea Gjestvang

NJ Student sliter med å rekruttere nye medlemmer

Journalistikkstudenter og nyutdannede synes fagforeningen deres gjør for lite for dem. Det er ikke leder Hege Iren Frantzen enig i.

Publisert Sist oppdatert

Det er vanskelig å få studenter til å forstå hvorfor de skal melde seg inn i Norsk Journalistlag (NJ). Det synet gikk igjen da ni representanter fra student-klubbene ved journalistutdanningene i Oslo, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Bodø og Volda møttes til det to dager lange årsmøtet torsdag. 

Et studentmedlemskap i NJ koster 400 kroner i året. Men mange studenter ser ikke fordelene ved å være medlem, eller de faller fra i løpet av studietiden. 

– Det er fælt å si det, men for studenter er økonomi viktig. Det er synd at endel studenter ikke ser verdien i være medlem, forteller Trude Furuly. Hun er nylig avgått leder i NJ Student, og jobber ellers som vikar i NRK Direkte.

Gir trygghet

Hun tror mange studenter og nyutdannede ikke skjønner at det er en trygghet i å ha NJ i ryggen, når de går ut i en usikker jobbhverdag med mye midlertidige kontrakter. 
 

Trude Furuly gir seg etter et år som leder av NJ Student. Foto: Andrea Gjestvang
Trude Furuly gir seg etter et år som leder av NJ Student. Foto: Andrea Gjestvang


– Det er de som ryker først ved en nedbemanning fordi de har lavest ansiennitet. De tenker kanskje at de ikke har noen rettigheter uansett og derfor ser de ikke hva NJ kan gjøre for dem. Men et medlemskap i NJ gir deg et apparat med advokater og ekspertise. Det er også viktig i møtet med ulovlige, midlertidige kontrakter, mener Furuly.

For NJ-leder Hege Iren Frantzen er det viktig å ha med seg framtidas journalister i organisasjonen. Hun forteller at de bruker mye ressurser på studentlag, og er opptatt av en god dialog. 

– For oss er det viktig at de som er på vei inn bransjen er en del av organisasjonen vår. Vi må bli kjent med dem og deres behov, og de med oss. Vi er helt avhengige av en god dialog, fordi deres jobbhverdag kommer til å se helt annerledes ut enn i dag, sier Frantzen. Hun trekker frem et sosialt og faglig nettverk, med klubbkvelder der det er mulighet til å møte erfarne journalister og knytte kontakter, som en viktig del av det NJ kan tilby studentene. 

– De unge som er på vei inn i yrkeslivet ryker uansett først ved nedbemanning på grunn av ansinitetsprinsippet, hva gjør NJ for å møte det? 

– Jeg forstår at mange stiller seg det spørsmålet. Men da kan man jo snu på det og sprørre: Hva skjer hvis vi ikke har NJ? Vi jobber ikke bare med tariff, men bruker ressurser på PFU, Norsk Presseforbund etc. Og arbeidet vårt opp mot myndigheter og politikere er viktig og gir oss mulighet til å påvirke hvordan arbeidshverdagen til journalister skal være i framtida. Det er også viktig å være medlem av en fagforening i nedbemanningsperioden for å kunne få hjelp og informasjon, og passe på at man blir riktig behandlet og ikke lurt med dårlige vilkår eller kontrakter. Vi ser dessuten at ansiennitetsprinsippet er med på å dempe antall oppsigelser nettopp fordi bedriftene ikke ønsker å si opp de yngste og finner andre måter å gjøre innsparinger på. Det er bra for alle. Ansiennitetsprinsippet er jo ikke noe NJ har funnet på, men gjeldende rett i Norge, sier Frantzen.

Journalistlaget jobber aktivt med utdanningsinstitusjoner rundt i landet for å sikre at journalistutdanningene er tilpasset behovet til bransjen. Hvis studentene møter en for bratt oppoverbakke når de skal ut i jobb, er hverken bransjen eller studentene tjent med det.

Vil styrke dialogen mellom utdanning og bransje

Furuly har vært leder i NJ Student ett år. Fredag velges etterkommeren. Erfaringen har vært gøy og givende, men har bydd på nye problemstillinger. 

– Enkelte skoler opplever nullopptak til journalistikkstudiet. Selv om bransjen sliter, har søkertallene holdt seg relativt stabile frem til nå. Vi må følge opp og passe på at skolene likevel gir studentene det undervisningstilbudet de har lovet dem, sier Furuly. Hun trekker frem Nord Universitetet som har fjernet TV og radio-undervisning for journalistudentene. Uten TV og radio-erfaring opplever mange studenter at de får avslag på søknad om praksisplass. 

Tidligere i år skrev Journalisten at journalistikkutdanninegn i Bodø var truet av nedleggelse.

Høyskolen Kristiania i Trondheim legger ned studiet i journalistikk fra 2019. Mange av studentene er misfornøyde med utdanningen som de har betalt over 300.000 kroner for. 

– At Trondheim mister journalistutdanningen er synd. Vi trenger et mangfold av utdanninger i ulike deler av landet, mener Furuly. Hun er opptatt av å styrke dialogen mellom mediebransjen og utdanningene, og har stor tro på Media City Bergen.  

– Det gir en kunnskapsutveksling begge veier. Bransjen må fornye seg og lære av de unge, og omvendt. 

Selv om hun går av som leder i NJ Student, fortsetter Furuly å jobbe for nyutdannede og midlertidige gjennom vervet i landsstyret. Det er NJ-lederen glad for. 

– Trudes bidrag i landsstyret er viktig for oss, slik at vedtakene vi fatter også er tilpasset det studentene er opptatt av. At en som nettopp er ferdig med utdanningen sitter i landsstyret, som er NJs høyeste organ mellom landsmøtene, sier jo også sitt om at neste generasjon er er viktig for oss, avslutter Frantzen. 

Powered by Labrador CMS