Foto: Jonas Sjøkvist Karlsbakk
Foto: Jonas Sjøkvist Karlsbakk

UD beklager at norsk redaktør er nektet innreise til Russland

Utenriksdepartementet vil ta opp innreiseforbudet som er ilagt redaktør Thomas Nielsen med russiske myndigheter.

Published   Updated

Redaktøren i The Independent Barents Observer ble nektet innreise til Russland onsdag denne uken etter å ha blitt plassert på en liste over personer som er uønsket i Russland.

Utenriksdepartementet reagerer på utestengelsen og vil ta den opp med russiske myndigheter.

– Det er beklagelig at redaktør Thomas Nilsen er nektet innreise til Russland. Vi mener at det både er i norsk og russisk interesse at det i størst mulig grad legges til rette for grenseoverskridende samarbeid i nordområdene. God mediedekning og kunnskap om forholdene i de andre landene i Barentsregionen spiller her en viktig rolle, sier Frode Overland Andersen, pressetalsmann i Utenriksdepartementet, til NTB.

Russlands ambassade i Oslo bekreftet fredag at årsaken til at Nilsen, som første norske journalist, er plassert på listen, er at Norge i 2014 sluttet seg til EU-sanksjonene mot landet.

– Fra norsk side mener vi det er både urimelig og uberettiget å bruke EUs restriktive tiltak som grunnlag for å nekte norske statsborgere innreise i Russland. Dette er flere ganger tydelig kommunisert til russiske myndigheter. Vi vil også ta opp innreiseforbudet for redaktør Thomas Nilsen i vår kontakt med russiske myndigheter, sier Frode Overland Andersen.