PFU frifant Dagbladet for ABB-forsidene

Avisen fikk i stedet skryt for å ha plukket fra hverandre massemorderen.

Dagbladet var klaget inn både av en vanlig leser og av etterlatte gjennom advokat for sin eksponering av terrorsiktede Anders Behring Breivik på sine forsider.

I klagen går det fram at 36 av 54 mulige forsider hadde bilder av massemorderen, hvorav 27 var hovedoppslaget.

Innstillingen fra sekretariatet slo fast at Dagbladet ikke brøt god presseskikk med sine forsider, og heller ikke med de to artiklene avisen også var klaget inn for.

– Utvalget mener at hensynet til de berørte i denne saken er ekstra tungtveiende. Og vi finner det naturlig at forsidene også bærer preg av det enorme omfanget saken har. Avisen var også kjent med belastningen forsidene førte til, og etter hvert tonet ned omfanget av disse. Men man kan ikke vente at avisen gjemmer bort gjerningsmannen. Dagbladet har ikke brutt god presseskikk.

Godt tilsvar

Eva Sannum gjorde det klart for utvalget at hun var imponert over Dagbladets tilsvar som hun mente var godt skrevet. Sannum, som representerer allmennheten, gjorde det klart at hun støttet uttalelsen.

Sammen med majoriteten av utvalget roste hun Dagbladets journalistiske arbeid med å avkle Behring Breivik. Dessverre, forklarte hun, viser klagene at dette er blitt overskygget.

– Synd at forsidene og bildebruken skjuler den gode jobben Dagbladet har gjort. De fremstår som får i ulveklær. Det virker som om klagerne ikke får med seg den gode jobben de har gjort. Jeg innbiller meg at det oppleves som kjendisdyrking av gjerningsmannen, sa hun mot slutten av behandlingen av klagen.

Berømmet Dagbladet

Også Tønsbergs Blads ansvarlige redaktør Håkon Borud berømmet journalistikken til Dagbladet.

– Det er interessant å se den journalistiske retningen VG og Dagbladet har tatt. VG har gått etter pårørende og overlevende, mens Dagbladet har plukket Anders Behring Breivik fra hverandre. Er det en avis som ikke kan beskyldes for å ha løpt gjerningsmannens tjeneste, er det Dagbladet. De har brukt mye på å plukke ham fra hverandre.

Borud gjorde det samtidig klart at han forstår at dekningen kan oppleves som massiv og tung for det pårørende og overlevende, men at et massedrap av slike proporsjoner må få en historisk dekning.

Allmennhetens Camilla Serck-Hanssen gjorde det klart at hun gjerne kunne ønsket seg mindre fete typer og mindre bildebruk på forsiden.

– Men det ville hindret Dagbladet i å være Dagbladet å dempe dette, sa hun.

Drinker

Utvalgets leder, Hilde Haugsgjerd, opplevde klagene mot Dagbladet som de vanskeligste av de seks sakene utvalget skulle gjennom. Også Haugsgjerd berømmet Dagbladet for journalistikken de har begått på gjerningsmannen.

– Så er det mindre ting som handler om smak og behag, av og til har de hentet språkgrep fra kjendisjournalistikken, som hvilken drink han drakk. Som de kunne spart seg sett i lys av hvor alvorlig denne saken er, men det er ikke etisk kritikkverdig.

Haugsgjerd forsøkte å problematisere om det var forside for forside som skulle vurderes, eller den totale dekningen. Stavanger Aftenblads Line Noer Borrevik mente det uansett var meningsløst å spørre seg om det er greit med 24 og ikke 27 forsider.

Historiebøkene

Også Øyvind Brigg fra TV 2 mente at konklusjonen sekretariatet foreslo er god, men mente det burde vært noe kritisk i uttalelsen.

– Dagbladet har ignorert hensynet til de pårørende mer enn andre medier i Norge. Vi kan ikke dømme dem for mengde, men vi kan være kritiske i teksten på mengden.

– Dagbladet har truffet gjerningsmannen kanskje mer enn noen andre aviser. De har tatt ham på alvor, de har dissikkert hans sjeleliv. Det blir trolig stående i historiebøkene som en viktig journalistisk innsats, poengterte generalsekretær Per Edgar Kokkvold

– Det er jeg enig i, men selv med den journalistiske innsatsen tror jeg dette er uttalelsen som blir vanskeligst å forstå blant de pårørende og overlevende, parerte Haugsgjerd.

– Jeg synes det er vanskelig å legge inn i teksten at Dagbladet ikke har tatt hensyn til pårørende. Samtidig er jeg ikke i tvil om at avisen har lagt seg på den redaksjonelle linjen som er mest upopulær og tyngst for de overlevende, la Borud til.

 

Powered by Labrador CMS