Huitfeldt gir ingen særbehandling

Vil ikke forhaste eierskapsrevideringen for mulig Edda-kjøp.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det er uvisst hvilke vurderinger Medietilsynet vil gjøre rundt et eventuelt krysseierskap som kan oppstå dersom A-pressen kjøper Edda Media. Det sier direktør Gudbrand Guthus.

For mer bakgrunn, les også: Konsernene har spillerom

I midten av mai nedsatte kulturminister Anniken Huitfeldt en ekspertgruppe som skal se på medieeierskapet i Norge. Dersom A-pressen kjøper Edda, så vil det bryte flere punkter i dagens eierskapslov. Vil statsråden gripe inn og revidere dagens lov før endringsprosessene som er satt i gang er ferdig?

Uheldig å endre loven

– Poenget med utredningen er nettopp å utrede et faktagrunnlag for å kunne ta de politiske beslutningene. Det skal svært mye til for å forsere det som allerede er lagt opp som en uvanlig rask prosess, sier kulturminister Anniken Huitfeldt og legger til:

– Å basere lovendringer på en konkret sak vil uansett være uheldig og lite prinsipielt.

Det er heller ikke naturlig at departementet skal kunne gripe inn mot et eventuelt kjøp av Edda Media. Loven gir ikke departementet mulighet til å påvirke tilsynets vurdering av et konkret kjøp og den hindrer også fra å gjøre unntak fra de gjeldende reglene.

– Den eneste muligheten for eventuelt å påvirke en slik vurdering, vil være gjennom lovendring.

Viktig med mangfold

Huitfeldt sier at det er et viktig politisk mål å sikre befolkningen tilgang til et mangfold av uavhengige informasjonskilder. Med dette mener hun at eiermangfold er et viktig element. Et mangfold, sier hun, sikrer mot at enkeltaktører oppnår en posisjon som gjør det mulig å påvirke samfunnsdebatten ut fra deres egen agenda.

– Nasjonalt eierskap er ikke på samme måte et etablert politisk mål på medieområdet, og EØS-avtalen setter også klare grenser for adgangen til å favorisere nasjonale aktører.

 

Powered by Labrador CMS