Dermed ble nettstedet nektet tilgang til skattelistene.

Skatteetaten mener ABC Nyheter ikke produserer nok

Som de fleste andre større nettstedene i Norge søkte ABC Nyheter om tilgang til skattelistene for å bedrive journalistikk på disse. Svaret fra Skattedirektoratet var nok ikke akkurat som redaktør Tor Strand hadde ventet seg.

Ikke presseorgan

– Etter en gjennomgang av et utvalg tilgjengelige artikler på http://www.abcnyheter.no er det tilsynelatende slik at hovedandelen av artiklene på nettstedet er skrevet av andre mens noe er egenprodusert, skriver Skattedirektoratet i et brev sendt til finansdepartementet og som er gjengitt på Skattebetaleren.

Videre i begrunnelsen heter det at direktoratet legger eierskapet til ABC Nyheter inn i vurderingen av egenproduksjonen og viser til at nettsiden eies av ABC Startsiden, og ikke et løsrevet selskap.

– På denne bakgrunn fastholder Skattedirektoratet avslaget om at ABC Nyheter ikke er et presseorgan (…).

Forsinkelser

I en e-post til Skattebetaleren skriver redaktør Tor Strand i en e-post tilat vurderingen til direktoratet i denne saken er meget slett. Han forteller at det ikke nyttet å vise til at de var en selvstendig redaksjon med egenproduksjon. Og selv om Finansdepartementet omgjorde direktoratets vedtak, kom nettstedet for sent i gang med arbeidet med skattelistene.

– Vi kom i grunnen ikke i gang ordentlig før det var under en uke igjen til tallene materialet skulle publiseres. Tilrettelegging og prøvekjøring av slike datamengder kan være en omfattende og tidkrevende øvelse. Forsinkelsen førte i verste fall til at vi ikke kom helt i mål med det vi ønsket å bruke materialet til.

Powered by Labrador CMS