Kommentar:

Nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen i Aftenposten. Foto: Marte Vike Arnesen og skjermdump fra NRK
Nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen i Aftenposten. Foto: Marte Vike Arnesen og skjermdump fra NRK

Et klima for misforståelser

Svar til Aftenpostens nyhetsredaktør.

Publisert

Nå er det ikke opp til meg å avgjøre hvordan andre velger å tolke en tekst jeg har skrevet. Selv om jeg selvsagt bidrar til misforståelser hvis jeg formulerer meg dårlig.

Jeg ble likevel litt overrasket over hvordan Aftenpostens nyhetsredaktør leser min kommentar om hvordan statskanalene i våre naboland ligger an til å få begrensinger på hva de kan lage av tekstbasert journalistikk. Mitt poeng var ikke at Aftenposten eller andre ikke satser på grundig klimajournalistikk.

Hvis flere enn Tone Tveøy Strøm-Gundersen tolker saken slik, var jeg for upresis i mine formuleringer. Mitt mål var å vise at artikkelen «Jakten på klimaendringene», som ble hedret med Fortellerprisen, sannsynligvis ikke hadde blitt laget av NRK hvis vår allmennkringkaster skulle pålegges samme begrensninger som søsterkanalene i Sverige og Danmark.

At akkurat denne artikkelen ble trukket fram, skyldes som nevnt over at den ble hedret under Fortellings kraft-konferansen i Bergen. Hadde en annen NRK-artikkel vunnet, for eksempel «Først da Mats var død, forsto foreldrene verdien av gamingen hans», ville jeg argumentert på omtrent samme måte. Sistnevnte fikk for øvrig hederlig omtale.

Jeg stilte også spørsmål ved om så mange andre norske redaksjoner hadde ressurser til å bruke ett år på å reise rundt i Norge for å lage én sak som «Jakten på klimaendringene». Men jeg nevnte at Aftenposten kunne være en av dem. En mer presis formulering kunne kanskje ha vært «er en av dem». I hvert fall slik jeg leser Aftenpostens nyhetsredaktør.

Strøm-Gundersen mener at Aftenposten for lengst er i gang med dette. Jeg skal ikke argumentere mot. Aftenposten har gitt oss mye bra stoff om klimaendringer. Strøm-Gundersen trekker linjene tilbake til 80-tallet. Jeg var nok ikke en så veldig ivrig leser av Aftenposten den gang (det må i så fall ha vært plateanmeldelsene), men som journalist og etter hvert redaktør for nå nedlagte Bellona Magasin på 90-tallet, fulgte jeg nøye med på avisens dekning av miljøspørsmål den gang. Det har jeg også gjort siden.

For å gå tilbake til begynnelsen, mener jeg fremdeles at min kommentar i veldig liten grad handler om klimajournalistikk. Når det er sagt er det ikke sikkert at vi er så uenige om de stor linjene likevel.

Powered by Labrador CMS