Tunge investeringer må gjøres i et tøft marked, men Tore Stangebye mener DB Medialab er godt posisjonert for fremtidens medievaner.  Foto: Birgit Dannenberg
Tunge investeringer må gjøres i et tøft marked, men Tore Stangebye mener DB Medialab er godt posisjonert for fremtidens medievaner. Foto: Birgit Dannenberg

Inntektsvekst i DB Medialab

Men bunnlinjen er svekket som følge av satsing på TV og mobil.

Det er ikke lenge siden Aller Internett ble fusjonert med DB Medialab. I begynnelsen av september i fjor kom pressemeldingen om fusjonen. I slutten av samme måned ble regnskapsåret avsluttet som følge av at danske Aller har avvikende regnskapsår.

Ifølge årsregnskapet, som ble avsluttet 30. september, hadde nettselskapet 124,2 millioner kroner i inntekter. I årsberetningen har selskapet kalkulert at et 12 måneders regnskapsår ville gitt en omsetningsøkning på 12 prosent sammenlignet med hele 2012.

Driftsresultat inkludert avskrivninger var for de ni månedene i 2013 på fem millioner kroner, mot 16,9 millioner året før.

Investeringer

Administrerende direktør Tore Stangebye sier det er vanskelig å vurdere årsresultatet basert på de ni første månedene, pluss beregninger for de tre siste. 

Men han beskriver den faktiske situasjonen som at DB Medialab har brukt fjoråret og årene før til å posisjonere seg bedre til endringene i medievanene.

I fjor ble det særlig investert i mobile plattformer som brett og mobil, samt i web-TV. Dette har ifølge Stangebye belastet resultatet, men samtidig styrket posisjon og omsetning.

De kalkulerte tallene viser at kostnadene økte med 21 prosent i fjor, sammenlignet med året før.

Utfordrende

Stangebye sier at krevende annonsemarked og tøff overgangsperiode til tross, skal nettselskapet fortsette ufortrødent videre med sine satsinger for å posisjonere seg for at det digitale på sikt skal ta over for de fallende papirinntektene.

– Men det er en utfordrende hverdag, og det er ingen gitt å vite helt hvordan markedet for nett-tv vil utvikle seg og hva som blir enden på de strategiske valgene som gjøres nå.

Antall ansatte i selskapet økte i perioden fra 71 ved utgangen av 2012 til 74 ansatte ved utgangen av 2013.

Egenkapitalen økte i perioden fra 65,6 til 69,4 millioner kroner per 30. september i fjor.