Pressens faglige utvalg (PFU). Foto: Tor Torgersen
Pressens faglige utvalg (PFU). Foto: Tor Torgersen

Pressefeide til PFU

Arbeidets Rett har klaget inn Fjell-Ljom som de selv eier to femdeler av.

I februar slo Røros-avisa Fjell-Ljom opp at det var «Stor frustrasjon i regionavisa» Arbeidets Rett. Saken var basert på sitater klubblederen hos konkurrenten hadde gitt i en reportasje om nedbemanninger i mediebransjen fra fagbladet Journalisten.

Nå har Arbeidets Rett - som er heleid av mediekonsernet Amedia – klaget Fjell-Ljom, som de selv eier 42 prosent av, inn for Pressens faglige utvalg (PFU). Redaktøren i «Retten» mener sitatene fra Journalisten er tatt ut av sin sammenheng og at avisen skulle hatt samtidig imøtegåelse.

– Dette er ikke vinklingen og konklusjonen i Journalistens versjon. Ingen i Arbeidets Rett har fått anledning til å uttale seg til Fjell-Ljom i forbindelse med saken. Ettersom Fjell-Ljom retter beskyldninger om dårlige arbeidsforhold i Arbeidets Rett, skulle ledelsen hatt dette, heter det i klagen.

Fjell-Ljom avviser klagen og mener tittelen har dekning i artikkelen. Avisen mener også uttalelser fra Amedias konsernsjef ivaretar imøtegåelsesretten i saken.

Redaktørstrid

Altaposten er klaget inn av medieforsker Carl-Erik Grimstad for å ha publisert en kronikk forfattet av avisens politiske redaktør Jarle Mjøen. Under overskriften «Politiets maktmisbruk og meningsløse ressursbruk» fortalte han der om sin opplevelse av å ha blitt tiltalt for å ha forfalsket konas underskrift. Dommen der redaktøren ble frikjent var rettskraftig samme dag som kronikken stod på trykk.

Grimstad har klaget inn saken med samtykke fra den lokale politimesteren Torbjørn Aas, som ble omtalt i kronikken. Også i denne saken trekkes Journalisten inn fordi nettstedet var ett av flere som publiserte kronikken. Journalisten har ved flere anledninger tidligere skrevet om saken.

Klageren mener redaktørens kronikk er misvisende og gir ufullstendige opplysninger om saken. Ifølge sakspapirene publisert på Presseforbundets nettsted mener Grimstad at redaktøren bruker egen avis og rolle til å tale sin sak. Han mener også at politiet burde fått imøtegå beskyldninger i kronikken.

Altaposten avviser at redaktøren har utnyttet sin stilling til å oppnå personlige fordeler. Avisen mener også at tidligere artikler har gitt politiet anledning til å svare på beskyldningene. 

– Vi mener kronikken inngår i en løpende offentlig debatt og meningsutveksling i Altaposten, der politimesteren har fått full anledning til å avvise at rollene har betydning for rettsforfølgelsen, heter det fra Altaposten.

Avviser snikreklame

TV 2 er klaget inn av en seer som reagerte på at deltagere i programmet «Det sterkeste kjønn» er kledd opp i det samme klesmerket. Seerne mener dette er snikreklame for merket. 

– Det står heller ikke at programmet innholder produktplassering, skriver klager.

TV-kanalen avviser snikreklame og skriver at verken de eller produksjonsselskapet Rubicon har inngått økonomiske avtaler med merket, eller gitt løfter om redaksjonelle motytelser. 

TV 2 mener dessuten at programmet ikke har noe i PFU å gjøre fordi serien er underholdning.

– Her dreier det seg om rene underholdningsprogrammer, langt unna PFUs og presseetikkens journalistiske kjerneområde. Vi vil gjenta betydningen av at utvalget enten avgrenser i forhold til ren underholdning eller i det minste tilpasser prøvingen til den genre som prøves og de rettslige rammevilkårene disse produseres under, skriver TV 2.

Journalisten sender direkte fra møtet fra klokka 9.30.

Powered by Labrador CMS