Amedia flytter til nye lokaler i Tollgaarden i Oslo.
Amedia flytter til nye lokaler i Tollgaarden i Oslo.

Flytter til Tollgaarden

Amedia flytter fra Akersgata

– Vi rigger vår virksomhet for fremtiden, sier konsernsjefen.

Publisert Sist oppdatert

Amedia, Norges største utgiver av redaktørstyrte medier, samler en større del av sin virksomhet, og flytter fra Akersgata til Tollgaarden i Schweigaards gate 15 i Oslo sentrum.

Konsernet har signert en leieavtale med Entra for 8550 kvadratmeter med kontorareal.

Amedias sentrale støttefunksjoner og medievirksomheter i Oslo omfatter om lag 450 medarbeidere. Ambisjonen er å være på plass med alle ansatte i nye lokaler i løpet av første halvår 2024.

Amedia bygger virksomhet for fremtiden, og skal samle mer av sin aktivitet i den historiske Tollgaarden der Entra er i full sving med å bygge moderne og fleksible arbeidsfellesskap.

Eiendomsselskapets ambisjon er å bevare 100 års historie ved å skape morgendagens arbeidsplasser i en av Oslos mest sentrale lokasjoner. Når nye kapitler i Tollgaardens historie skal skrives, vil det bli med Amedia i en sentral rolle.

– Samlende for hele vår virksomhet

– På vegne av Amedia er jeg svært fornøyd med at vi har blitt enige med Entra. Vi rigger vår virksomhet for fremtiden, og tiden er inne for å samle mer av Amedias Oslo-baserte virksomhet og støttefunksjoner. Vi har hatt fine år i Akersgata, men med vår solide vekst og store ambisjoner har vi behov for mer plass. Amedia og Nettavisen har vokst ut av lokalene, sier Amedias konsernsjef Anders Møller Opdahl.

– I Tollgaarden får Amedia, sammen med våre mediehus Tun Media og Nationen, Nettavisen og Avisa Oslo, moderne og skreddersydde lokaler. Valget av Tollgaarden, vegg i vegg med Norges største kollektivknutepunkt er også riktig for å skape et nytt Amedia-hus som er samlende for hele vår virksomhet, i hele landet. Bygget gir god fleksibilitet for en offensiv digital medievirksomhet.

Tollgaarden ligger mellom jernbanesporene til Oslo S og Schweigaards gate.

– Vi får den plassen som vil gi Amedia mulighet til å utvikle et godt, moderne og aktivitetsfremmende arbeidsplasskonsept som kler et moderne medieselskap som oss. Det er jeg glad for.

– Rik historie

En annen som er glad, er Sonja Horn, administrerende direktør i Entra:

– Når Amedias virksomhet utvikler seg og behovene blir annerledes enn i de nåværende Entra-lokalene i Akersgata, er vi glade for at vi gjennom vår eiendomsportefølje kan legge til rette for selskapets videre utvikling i Schweigaards gate 15.

– Vi ser på det som en stor tillitserklæring at Amedia signerer en ny og større avtale med Entra og gleder oss stort til å ønske Amedia velkommen til Tollgaarden, sier hun.

Schweigaards gate 15 ble tegnet av arkitekt Henry Bucher og ble oppført i perioden 1919 til 1926. Eiendommen ble bygget for Oslos Jernbanetollsted.

Powered by Labrador CMS