– Dette en oppriktig bekymring for helsen til folk, sier klubbleder Thor Kenneth Løvenfalck i Østlands-Posten. Foto: Privat
– Dette en oppriktig bekymring for helsen til folk, sier klubbleder Thor Kenneth Løvenfalck i Østlands-Posten. Foto: Privat

Lønnsdiktat, nedbemanning og høyt sykefravær skaper bekymring i Østlands-Posten

Flere Amedia-klubber har sendt bekymringsmelding til ledelsen.

Publisert Sist oppdatert

De siste årene har Østlands-Posten levert noen av de beste økonomiske resultatene i Amedia-konsernet. I fjor leverte de over 14 millioner i overskudd og endte opp med 21,3 prosent i driftsmargin.

Men de gode økonomiske resultatene har gått på bekostning av de ansatte, ifølge et brev fra redaksjonsklubben til styret i avisen.

– Etter de siste års nedbemanninger har vi tidligere uttrykt bekymring for at smertegrensen hva gjelder ansatte i redaksjonen er nådd, skriver redaksjonsklubben, signert klubbleder Thor Kenneth Løvenfalck.

Reagerer på nedbemanning

Brevet er sendt etter presentasjonen av neste års budsjett, hvor det opplyses om at redaktør Per Marvin Tennum ikke skal erstattes når han slutter neste år.

Brevet beskriver at flere ansatte allerede opplever arbeidsdagene som stressende, og at flere må jobbe overtid for å få saker ferdig. De viser også til at sykefravær i redaksjonen kan knyttes direkte til arbeidsmiljø og dagens arbeidssituasjon.

– Slikt fravær gjør at resten av redaksjonen må løpe og skrive enda litt raskere, for vi opplever ikke at sykefravær dekkes opp med vikarer. Da havner man fort i en negativ spiral. Som kan koste bedriften mye både i menneskelig slitasje og i kroner og øre, advarer klubben.

– Vi ønsker at denne planlagte nedbemanningen vurderes igjen, og at man istedenfor å møte alle tenkte problemer med nye kutt, ser verdien av å ha en offensiv holdning til fremtidens utfordringer, skriver de videre.

Redaktør viser til styreleder

Ansvarlig redaktør Terje Svendsen ønsker ikke å kommentere opplysningene som kommer frem i brevet.

– Hadde dette vært en henvendelse stilet til meg, så skulle jeg svart. Når det er stilet til styret, bør de svare, skriver han til Journalisten på sms.

Vi har sendt han spørsmål på e-post om de redaksjonelle utfordringene som klubben tar opp i brevet. Svendsen opplyser at han er kjent med innholdet, men at styreleder må svare på det som blir tatt opp.

– Saker som gjelder den enkeltes sykefravær blir tatt med den eller de det gjelder, og er noe jeg verken kan eller vil kommentere, skriver Svendsen på e-post.

Vil skjerme journalistene

Brevet fra redaksjonsklubben er adressert til regiondirektør Øyvind Bladt Hagen i Amedia, som også er styreleder for Østlands-Posten.

Han varsler at han vil be ledelsen om å ta tak i sykefraværet.

– Når det gjelder sykefraværet i Østlands-Posten vil jeg be ledelsen i avisa gå i dialog med med klubben vedrørende dette, skriver han til Journalisten.

Vi har sendt han en flere spørsmål på e-post som han har besvart. Han viser til at Østlands-Posten er i samme situasjon som andre mediehus, hvor de er nødt til å ha en digital omstilling.

– Vi trenger alle hender på dekk for å lage mange gode saker til lokalsamfunnet, samtidig som vi skal passe på kostnadene i det digitale skiftet, skriver han.

– Når vi nå har anledning til å redusere med en lederstilling er det viktig å benytte den, for nettopp å skjerme skrivende journalistårsverk.

– Oppriktig bekymring for helsen til folk

Klubbleder Thor Kenneth Løvenfalck bekrefter til Journalisten at de sendte bekymringsbrevet torsdag i forrige uke.

– Vi hadde et møte i klubben i vår hvor trivsel, og bekymring om trivsel på jobb, var et tema. Vi har jo merket at tempoet har blitt høyere. At vi får mindre og mindre tid til å gjøre ferdig saker. Det har kommet som følge av nedbemanninger og økt fokus på tall, sier Løvenfalck.

Både i brevet, og til Journalisten, viser han til at de har sykefravær i redaksjonen som er direkte knyttet til dagens arbeidssituasjon.

– Dette en oppriktig bekymring for helsen til folk, og hva man kan forvente i fremtiden hvis vi skal bli enda færre på jobb. Det påpekes til stadighet at vi ikke selger nok abonnement, og at vi har for få lesere under 45 år. Da er neppe løsningen å ta bort enda en skrivende stilling. I mine øyne er i hvert fall det feil løsning, skriver han.

Forhandlinger endte i diktat

Før sommeren endte også lønnsforhandlingene med diktat på 6000 kroner, bare 500 kroner under det siste kravet til redaksjonsklubben.

– På tross av en driftsmargin på 21,3 prosent, så opplevde vi et lønnsdiktat. Slikt bidrar ikke til god moral og inspirasjon. Det gjør situasjonen ekstra frustrerende, sier Løvenfalck.

Redaktør Svendsen bekrefter at man endte opp på et lønnsdiktat.

– Det er aldri ønskelig, men alltid et mulig utfall. Og i år ble vi ikke enige, derfor lønnsdiktat, skriver han til Journalisten.

I år ser driftsmarginen i Østlands-Posten ut til å ende opp på i underkant av 20 prosent. For neste år er det budsjettert med en driftsmargin på 17,9 prosent, ifølge brevet fra klubben.

– Det er derfor ingen krise i Østlands-Posten. Og kanskje burde man hatt en mer offensiv holdning hvis man er bekymret for abonnementstallene. Jeg tror ikke vi selger flere abonnement ved å ha færre eller dårligere saker, sier Løvenfalck.

Flere sender bekymringsbrev

Amedia har tidligere varslet at de står foran store utfordringer de neste årene. Konsernsjef Are Stokstad presenterte i september et skrekkscenario hvis konsernet ikke klarer å omstille seg digitalt de neste årene. I verste fall må de kutte 530 millioner kroner.

I september varslet også regiondirektør Øyvind Bladt Hagen at Amedia må kutte ti salgsstillinger i Buskerud og Vestfold.

Flere klubber har sendt bekymringsbrev om situasjonen. Beate Edlund, klubbleder for Handel og Kontor i Østlands-Posten, organiserer flere av de ansatte på markedsavdelingen. Hun bekrefter at de også vil sende et bekymringsbrev.

– Det vil nok dreie seg mest om nedbemanningen i salg, men også redaksjonsutfordringene, skriver hun til Journalisten.

Redaksjonsklubben i Laagendalsposten har også sendt en bekymringsmelding om situasjonen i salgsavdelingen, fordi lokale selgere skal forsvinne fra organisasjonen.

– Mister vi annonseinntekter grunnet for lav bemanning, med en salgsledelse med begrenset lokalkunnskap, frykter vi det kan gå ut over den redaksjonelle satsingen. Vi kan ikke sette oss i en slik situasjon. Med kutt i den redaksjonelle satsingen blir det svært krevende å beholde og ikke minst øke antall abonnenter, og gjøre en god redaksjonell jobb, skriver klubben til styret og konsernledelsen.

Tapt 50 prosent av annonseinntektene

Regiondirektør Hagen, som også er styreleder i Laagendalsposten, bekrefter at han har mottatt brevet.

– Regionen har de siste tre årene nær tapt 50 prosent av annonseinntektene. Med dette som utgangspunkt har regionledelsen besluttet å redusere avdelingen med ti årsverk, skriver Hagen.

Han viser til at det nå foregår drøftingsmøter med klubbene.

– Ny salgsorganisering, herunder betjeningsmodell og fordeling av kunder, vil bli presentert 15. november. Målsettingen med ny organisering er at vi skal selge mer på tvers av selskapene og gjennom det sikre målbildet for annonseomsetning de kommende årene, skriver Hagen til Journalisten.