DittOslo.no er solgt og Nordstrands Blad får nye eiere, men Dagsavisen som i flere år har forsøkt å ta over avisene hørte aldri noe fra selger. Illustrasjonsfoto: Birgit Dannenberg
DittOslo.no er solgt og Nordstrands Blad får nye eiere, men Dagsavisen som i flere år har forsøkt å ta over avisene hørte aldri noe fra selger. Illustrasjonsfoto: Birgit Dannenberg

Amedia ignorerte kjøpere

I flere år har Dagsavisen jaktet Edda og Amedias tapsaviser i Oslo. Da lokalavisene ble lagt ut for salg, hørte de ingenting.

Både i Dagens Næringsliv og i Klassekampen er det tidligere blitt skrevet om Dagsavisens jakt på mediehuset DittOslo.

Dette kom etter at Amedia selv gikk ut med pressemelding og annonserte at de hadde funnet en løsning for mediehuset. Nettavisen kjøpte nettstedet dittoslo.no, samt noen ansatte, mens Nordstrands Blad ble overført til Østlandets Blad.

Gledelig, karakteriserte Amedias konserndirektør Mari Velsand nyheten om at 8 av 37 arbeidsplasser ble ivaretatt. Nettopp dette fikk Dagsavisens eneleder Eirik Hoff Lysholm til å reagere. Han mener at hans avis kunne ha berget flere arbeidsplasser enn den løsningen som foreligger.

Velsand sa i midten av juli til Dagens Næringsliv at hun ikke har kontakt med Lysholm, ei heller hatt noen prosess med Dagsavisen. Og det er sant, ingen har vært direkte i kontakt med Velsand, men det betyr ikke at det ikke har vært kontakt mellom eierne.

Forsøkt lenge

Dagsavisens ønske om å få kontroll over de lokale gratisavisene i Oslo oppstod ikke nylig. Lysholm forteller at avisens eierselskap Mentor Medier var i dialog med ledelsen i Edda før A-pressen kjøpte avisene. Den gang diskuterte de mulighetene med daværende administrerende direktør Jan Tore Kristiansen og sittende sjefredaktør Tore Bollingmo. Så ble Edda solgt.

Som Journalisten tidligere har skrevet ble A-pressen tilbudt å holde lokalavisene utenom handelen. Blant annet på grunn av de store underskuddene i selskapet. At det var kjøper til disse avisene kan ha vært en annen motivasjon for å selge disse separat.

Da salget var gjennomført tok Mentors ledelse kontakt med daværende konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i Amedia, ifølge Lysholm. Svaret var at det ikke var aktuelt med salg av noen posisjoner før de hadde den hele og fulle oversikten.

Siden har Dagsavisen sittet på gjerdet. Men da nyheten om mulig nedleggelse av selskapet sprakk, ba Mentors konsernsjef Helge Simonnes Andreas Norvik i Amedia om innsyn i mediehuset, og med det varslet at de var interessert i å kjøpe selskapet.

En måned senere kontakter Lysholm Tore Bollingmo som på dette tidspunktet søkte løsninger for selskapet. Lysholm ville ha et møte men dette synes å koke bort i kålen.

Ytterligere én måned går og mediehuset selges. 29 ansatte blir stående uten arbeid fra nyttår og alle gratisavisene legges trolig ned.

- De skulle komme tilbake til oss, sier Lysholm som forteller at han ikke kan gi noe konkret svar på nøyaktig hvor mange arbeidsplasser deres løsning ville reddet. Først måtte de ha fått innsyn i selskapet.

I lys av kontakten undres Lysholm over Velsands uttalelse i DN om at hun ikke har hatt noen prosess med Dagsavisen.

For Dagsavisen mener redaktøren at lokalavisene, og kanskje særlig utgavene i Groruddalen, ville vært et godt fundament til å styrke posisjonen i Oslo. For eksempel ved å fulldistribuere Dagsavisen med gratisavisene.

Tok også kontakt

En annen som stusser over Amedias håndtering er Bjørn Larsen i Lundquist Media. Selskapet gir ut Byavisa i seks byer rundt Oslofjorden. Han og Lysholm hadde snakket sammen om å forsøke gå sammen om et felles initiativ for å kjøpe mediehuset kort tid før salg, overføring og avvikling ble kjent i midten av juli.

Før det igjen var også Larsen i kontakt med Amedia på vegne av eget selskap hvor det ble gjort klart at også de var interessert i å kjøpe avisene.

- Vi hadde ingen konkrete planer, til det trengte vi mer informasjon. Men det er klart at vi både markedsmessig og driftsmessig ville ha synergier med lokalavisene i DittOslo.

Larsen sier at selv om det er uklart nøyaktig hvor mange, ville gratisavisselskapet kunne videreført flere arbeidsplasser enn løsningen som foreligger i dag.

Det er ikke gjort noen vurderinger om titlene Amedia har vedtatt nedlagt skal snappes opp av Lundquist Media.

Prøvd før

DittOslo er ikke første mediehuset Dagsavisen har forsøkt å kjøpe fra A-pressen. Både Demokraten og Rogalands Avis har stått på ønskelisten deres.

Særlig før sistnevnte avis ble solgt til Bjørn Sæbø og Raymond Lind var Dagsavisen på banen. Den gang fikk de til svar at det ikke passet med A-pressens strategi.

Lysholm sier at mediekonsernet ikke kunne la Mentor bygge et mindre aviskonsern med sosialdemokratiske aviser på siden av A-pressen som forsøkte å kjøpe den tidligere Høyrepressen i Edda Media.

Det mener han ville gitt sur gjenklang hos A-pressens eier LO.

Få kommentarer

Journalisten har per epost sendt i alt sju spørsmål om avhendingen av DittOslo til konserndirektørene Stig Finslo og Mari Velsand, styreleder Pål Eskås og konsernsjef Are Stokstad. Vi har blant annet spurt om ledelsen i konsernet var klar over at det var andre aktører som ønsket å kjøpe mediehuset.

Styreleder Pål Eskås svarer følgende:

- Amedia har besluttet å satse videre på Nordstrands Blad og den digitale satsingen i DittOslo gjennom Nettavisen. Hva som vil skje med gratisavisene vil bli avgjort i løpet av høsten. Utover dette har vi ingen kommentarer.

I pressemeldingen Amedia sendte ut i første halvdel av juli sier daglig leder Tore Bollingmo at de ansatte som ikke blir med videre i enten dittoslo.no eller Nordstrands Blad vil få tilbud om sluttpakker.

Ikke prioritert ansatte

At både Eskås og Velsand finner det gledelig at de er kommet til en løsning for noen av arbeidsplassene, handler trolig mer om at Amedia har forsøkt, og har funnet, en løsning som innbefatter at selskapene blir i familien. Ikke å redde arbeidsplasser, forteller klubbleder Øystein Dahl Johansen.

- Dette beviser at å berge arbeidsplasser ikke har vært viktig i det hele tatt. Så kan man stille spørsmål om de i det hele tatt har hatt fokus på å tjene penger ved å selge til høystbydende, sier han og forteller at det ikke er blitt fremstilt fra ledelse og eier som viktighet å holde selskapet i konsernet fram til salget var gjennomført.

Klubblederen mener flere av gratisavisene bør kunne videreføres og forteller at regnestykker ledelsen har presentert viser at det er gratisaviser som går i pluss, men det er en sannhet med visse modifikasjoner.

- Stordriftsfordelene i mediehuset gjør at regnestykket i liten grad er realistisk. Vi får ikke synliggjort kostnader eller inntekter. For eksempel ved artikler som brukes på tvers av de forskjellige avisene.

De ansattes representanter i styret har bedt om nytt styremøte over sommeren for å få oversikt over hva som har skjedd underveis i prosessen.

Powered by Labrador CMS