Arne Jensen er fornøud med at Anders Anundsen åpner for kriterieinnsyn. Foto: Birgit Dannenberg / Foto: Børge Sandnes/FrP Media
Arne Jensen er fornøud med at Anders Anundsen åpner for kriterieinnsyn. Foto: Birgit Dannenberg / Foto: Børge Sandnes/FrP Media

Lover mer åpenhet

Presseorganisasjoner får likevel innsyn i evaluering av offentlighetsloven.

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Vi er veldig fornøyd med at kriteriene for evaluering av offentlighetsloven blir offentlige. De vil legge føringer for selve bedømmelsen. Derfor er det viktig for oss å få innsyn og komme med innspill, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk redaktørforening.

Han har ikke fått noen klarhet i når kriteriene blir tilgjengelige, men regner med at det vil skje raskt.

Følger oppfordring

Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag, Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Redaktørforening ba i et åpent brev i november justisministeren om at kriteriene ble offentlige.

Stortingsrepressentant Arild Grande (A) spurte med utgangspunkt i dette brevet om justi- og beredskapsminister Anders Anundsen ville følge oppfordringen fra medieorganisasjonene.

– Jeg kommer til å følge oppfordringen fra medieorganisasjonene, slik at kriterier for evalueringen kommer til å bli lagt fram for dem. Framleggingen vil skje så snart evalueringsopplegget er klarert med andre berørte departementer, svarte Anundsen.

Ny lov i 2009

Det er Stortinget som har bedt regjeringen evaluere loven som ble innført i 2009. Hensikten er å kartlegge om den «nye» loven faktisk har ført til mer innsyn.

I brevet fra medieorganisasjonene sto det blant annet:

En interdepartemental gruppe diskuterer kriteriene for denne. Problemet er at de samme kriteriene ble holdt hemmelige av den forrige regjeringen! Nå oppfordrer medieorganisasjonene den nye justisministeren til å åpne opp, slik at kriteriene kan diskuteres før arbeidet med evaluering settes ut på anbud.

I følge Anundsen tar departementet sikte på å lyse ut anbudskonkurransen så snart framlegginsprosessen er avsluttet.

Powered by Labrador CMS