Justisminister Emilie Enger Mehl har svart på spørsmål fra Per-Willy Amundsen.
Justisminister Emilie Enger Mehl har svart på spørsmål fra Per-Willy Amundsen.

Justisministeren fikk spørsmål etter angrep på Document-journalist:
– Nulltoleranse for trusler og vold mot pressen

Document-journalist har anmeldt truende episode.

Publisert Sist oppdatert

Opplevelsen til Document-journalist Øyvind Thuestad i forrige uke, der han fortalte til Journalisten at han ble truet, dyttet og fikk telefonen knust etter å ha vært til stede på en minnemarkering, har utløst spørsmål til justisministeren.

I et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant og tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) vises det til Journalistens dekning av saken.

Amundsen spør: «Hva vil statsråden gjøre for å besørge at politiet prioriterer etterforskning av saker om angrep på pressen?»

– Bør være høyt prioritert

I spørsmålet til justisministeren understreker Amundsen at «en fri og uavhengig presse er en grunnstein i det liberale demokratiet. Det er derfor viktig at vi som samfunn har nulltoleranse overfor angrep på den frie presse. Følgelig bør det være en høyt prioritert oppgave for politiet å etterforske anmeldelser som gjelder angrep på pressen og dens representanter.»

Amundsen har markert seg med ulike utspill om mediene tidligere. Han nektet lenge å svare på henvendelser fra lokalavisa iTromsø. Da NRK-programleder Shaun Henrik Matheson skapte storm med Israel-uttalelser på direktesendt radio, tok Amundsen til orde for å avvikle hele NRK. Amundsen har også forsvart en fri og uavhengig presse tidligere. Da handlet det om FNs migrasjonspakt.

I sitt svar til Amundsen signaliserer justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) enighet om premisset: «Det må være nulltoleranse for trusler og vold mot representanter for pressen i Norge. Det er av grunnleggende betydning at vi sikrer vår frie og uavhengige presse.»

– Trusler behandles med stort alvor

Mehl kommenterer ikke angrepet på Document-journalisten spesifikt.

Hun påpeker at det overordnede ansvaret for straffesaksbehandlingen i politiet og i påtalemyndigheten ligger til Riksadvokaten, og at Riksadvokaten har instruert påtalemyndigheten om å «bidra til å sikre en fri og uavhengig presse ved å sørge for adekvat etterforsking og nedleggelse av tilstrekkelig strenge påstander for domstolene ved trusler eller vold mot representanter for pressen.»

Statsråden avslutter: «Rettspraksis viser at saker der en journalist eller redaktør har mottatt straffbare trusler på grunn av sin yrkesutøvelse behandles med stort alvor i rettsvesenet. Høyesterett har uttalt at vernet av pressens samfunnskritiske funksjon må sikres ved strenge reaksjoner ved volds- eller trusselepisoder mot journalister.»

Document.no har selv omtalt spørsmålet og svaret fra justisministeren.

Document-journalist Øyvind Thuestad opplyser at han denne uka har politianmeldt hendelsen.

Powered by Labrador CMS