Siri Gedde-Dahl er leder av Pressens offentlighetsutvalg, og jobber til daglig som leder for gravegruppa i Dagbladet. Arkivfoto: Glenn Slydal Johansen
Siri Gedde-Dahl er leder av Pressens offentlighetsutvalg, og jobber til daglig som leder for gravegruppa i Dagbladet. Arkivfoto: Glenn Slydal Johansen

Kautokeino er kåret til landets mest lukkede kommune av Pressens offentlighetsutvalg

TØNSBERG (Journalisten): Undersøkelse viser at mange norske kommuner kan bli bedre på innsyn og offentlighet med enkle grep.

Publisert Sist oppdatert

Pressens offentlighetsutvalg har utarbeidet en indeks for norske kommuners åpenhet. Der scorer Kautokeino lavest med minus 6 poeng. Ørland scorer høyest med 26 poeng av 30,5 mulige.

Kautokeinos rådmann Kent Valio svarer at det dårlige resultatet skyldes en at de ikke har en funksjonell nettside, inkludert postjournal, av ulike årsaker som kommunen ikke rår over oppe og står før i juni.

– Heldigvis er det ikke slik denne undersøkelsen betyr at offentligheten har lite innsyn i det kommunen driver med. Undersøkelsen gir grunn til å konkludere med at vi ikke har en god nok hjemmeside og ikke postjournal på nett, men sier lite om offentlighetens innsyn i det kommunen driver med, skriver Valio i en e-post.

Fjerner postjournaler

Andre funn i Offentlighetsutvalgets undersøkelse inkluderer at kommunene i Nord-Norge i gjennomsnitt er de mest lukkede, mens de mest åpne er å finne på Vestlandet. Store kommuner i snitt bedre enn små.

Nesten to av fem kommuner bruker mer enn lovens krav om tre virkedager på å besvare et innsynskrav, ifølge rapporten. Fem kommuner mang. Nær en av fire kommuner mangler søkefunksjon på postlistene. En av tre legger postliste-dokumenter som klikkbare nettfiler.

Offentlighetsutvalget uttaler at det er positivt at nesten alle kommuner legger ut politiske dokumenter fortløpende på nett og at nesten alle kommuner har postliste på nett.

– At så mange kommuner samtidig fjerner journalposter fra postlistene på nettsidene sine etter kort tid, er svært skuffende. Det svekker innsynet kraftig, heter det fra utvalget.

Offentlighetsutvalget vil sende anbefalinger alle landets kommuner anbefalinger for hvordan de kan bli mer åpne sammen med rapporten, som du kan lese mer om her.

I Kautokeino sier rådmannen at de har et stort mangfold av medier som dekker kommunen.

– Sammenlignet med mange andre småkommuner, så betyr medietettheten at vi bruker svært mye tid på å gi service og informasjon til offentligheten og media, uttaler Valio, som fortsetter:

– For øvrig kommer GDPR til å stille store krav til hvordan kommunene ivaretar personvernet. Valget om å publisere postjournal med dokumenter på nett må vurderes i forhold til alvorligheten av konsekvenser av eventuelle feilgrep, både i forhold til personene det potensielt kan ramme og risikoen for massive bøter ved feilskjær. Det betyr også at det å være rask med å publisere dokumenter i postjournalen og hastigheten i vurdering av meroffentlighet, må vurderes opp mot det å være sikker på å ikke publisere personopplysninger og andre taushetsbelagte opplysninger også fremover. Både automatiske og manuelle sikringsrutiner må være på plass og følges, for å gjøre risikoen minimal, fordi konsekvensene ved feilgrep er så store.  

Saken er oppdatert med kommentar fra Kautokeino kommune på at de kom dårligst ut av kåringen.

 

Powered by Labrador CMS