I april ba presseorganisasjonene om en begrunnelse fra regjeringen. Denne uka om svaret fra Bent Høie.
I april ba presseorganisasjonene om en begrunnelse fra regjeringen. Denne uka om svaret fra Bent Høie.

Nytt brev fra Høie: – Gjentar bare tidligere argumenter

Firer ikke på karantenekrav for utenlandske journalister.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Vi savner fortsatt en ordentlig vurdering av forholdsmessigheten ved karanteneplikten. Det ser det ikke ut til at regjeringen vil gi oss, de gjentar i grunnen bare tidligere argumenter om at smittevern prioriteres over andre grunnleggende forpliktelser. Det er vi uenig i, sier generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund.

I april ba Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund formelt om en forklaring fra regjeringen om grunnlaget for karantenereglene for utenlandske journalister. Denne uka kom svaret.

I svaret fra statsråd Bent Høie gjentar han argumentene for den særnorske praksisen med at nyhetsjournalister slippes inn i landet, men at de likevel ikke kan jobbe før de har vært i karantene i opptil 10 dager.

«Innledningsvis vil jeg understreke at journalister har lovlig adgang til Norge og blir ikke nektet innreise», skriver Høie. Og videre: «Regjeringen mener at journalister har en kritisk funksjon med å dekke samfunnshendelser, og de har derfor unntak fra innreiseforbudet, men ikke fra karantenekravet.»

Generalsekretær Floberghagen mener at regjeringens holdning er merkelig:

– Jeg registrerer at regjeringen legger til grunn at journalister har en kritisk samfunnsfunksjon. Det er bra, men desto merkeligere at de ikke sørger for nødvendige unntak som vil sikre pressefriheten. Dette henger ikke sammen.

Fare for importsmitte

I svarbrevet fra Høie konkluderes det med at: «Regjeringens vurdering er at faren for importsmitte bør begrenses og regjeringen har derfor fulgt rådet om å innvilge færrest mulige unntak fra innreisekarantene. Det vil si at regjeringen har videreført at journalister fortsatt skal ha plikt til innreisekarantene.»

Regjeringens konklusjon kommer til tross for at Journalisten i tidligere artikler har fått bekreftet at smittevernmyndighetene mener at «det er smittevernfaglig forsvarlig å innføre unntak fra kravet til innreisekarantene for journalister i arbeidstiden». Folkehelseinstituttet (FHI) har poengtert at dette kan skje ved blant annet testing, på samme måte som for toppidrettsutøvere og andre som har fått karantenefritak.

I «Oppdrag 450» hvor Helse- og omsorgsdepartementet ba FHI og Helsedirektoratet om at journalistkarantenen ble vurdert, satte ekspertene i de statlige fagetatene døra på gløtt for at journalister kan gis unntak:

«Dersom man likevel anser det som nødvendig å tillate journalister unntak fra innreisekarantene i arbeidstiden, anbefaler etatene å begrense unntaket til utenlandske journalister på hasteoppdrag i Norge.»

I tillegg fikk regjeringen oversendt et forslag til endring i covid-19-forskriften som var både smittevernfaglig akseptabelt, og som ville ha gitt journalistene karantenefritak for å jobbe.

Floberghagen i Norsk Presseforbund er ikke enig i at journalister er en smitterisiko.

– En del av journalistenes arbeidsoppgaver er å snakke med folk. Men her virker det som regjeringen tror at journalister ikke er villige til å forholde seg til smittevernreglene. Det er de selvfølgelig, sier hun - og legger til:

– Hvis en skulle legge regjeringens forståelse til grunn, burde det vært flere tilfeller av norske journalister som «superspredere». Det kjenner vi ikke til. Tvert imot har vi inntrykk av at det har vært svært lite smittespredning i norske redaksjoner, og i kontakten mellom journalister og kilder. Vi mener derfor at dette er et lite treffende argument fra regjeringen.

Politisk beslutning

Statssekretær Emma Lind i Kulturdepartementet har tidligere sagt til Journalisten at det har vært vurdert «tungtveiende prinsipielle argumenter», men at smittevern ble veid tyngre:

– I alle saker som omhandler unntak fra innreise- og karantenebestemmelsene må regjeringen veie ulike hensyn opp mot hverandre. Tross tungtveiende prinsipielle argumenter for at det bør gjøres unntak fra karanteneplikten for journalister, har hensynet til smittevern så langt veid tyngre.

I «Oppdrag 450» påpeker FHI og Helsedirektoratet at «å avgjøre hvilke enkeltgrupper som skal innvilges unntak fra innreiserestriksjoner, eller tiltak i innreisekjeden, er i utgangspunktet ingen smittevernfaglig vurdering, men en politisk beslutning.»

Fagetatene skriver videre at: «Journalister som gruppe har ingen annen risiko for å importere smitte enn andre arbeidstakergrupper fra samme avreiseland.»

Statssekretær Rune Alstadsæter, som uttaler seg på vegne av statsminister Erna Solberg, skriver i en e-post til Journalisten:

– I karanteneregelverket skiller vi ikke mellom journalister og det som gjelder for nesten alle andre grupper. Jeg gjør for øvrig oppmerksom på at vi nå er i trinn tre i gjenåpningen, noe som også betyr at det blir gradvis lettere å reise inn til Norge.

Powered by Labrador CMS