Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund er skuffet over helseminister Bent Høies svar.
Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund er skuffet over helseminister Bent Høies svar.

Endrer ikke karantene-reglene for journalister

Elin Floberhagen er skuffet.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Jeg er overrasket over at Høie ikke svarer på våre innsigelser med en nærmere drøfting. Det kan se ut som om departementet har tatt veldig lett på våre bekymringer.

Det sier generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund etter at helse- og omsorgsminister Bent Høie har avslått å endre karantenereglene for utenlandske journalister.

Ikke fornøyd

Etter fire ukers vurdering i regjeringen, har de norske presseorganisasjonene fått svar på kravet om å endre karantenereglene for utenlandske journalister som ønsker å jobbe i Norge. Men presseorganisasjonene er ikke fornøyde med svaret de har fått:

– Skjer det en stor hendelse eller ulykke i Norge nå, vil ingen utenlandske journalister kunne komme raskt inn for å dekke saken. Jeg mener det er et åpenbart inngrep i pressefriheten som Norge ikke kan stå inne for, sier Floberghagen.

Det var i et brev til Statsministerens kontor 23. mars i år at Norsk Presseforbund (NP), Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Redaktørforening (NR) ba regjeringen om «snarest å endre Covid-19-forskriften, slik at det innføres nødvendige unntak for journalister på oppdrag i Norge.»

– Norge er forpliktet

I fellesbrevet ble det påpekt at «karanteneplikten er problematisk fordi det vil gjøre det tilnærmet umulig for utenlandske journalister å dekke nyhetshendelser i Norge.»

I brevet minnet presseorganisasjonene også om at den norske staten «er rettslig forpliktet til å sørge for at utenlandske journalister må sikres arbeidsforhold som gjør at de kan dekke aktuelle saker og hendelser» og at «Norge er forpliktet til å legge til rette for fri journalistikk» og at dette er særlig viktig i ekstraordinære situasjoner som den pågående pandemien.

«Norges posisjon som garantist og pådriver for pressefrihet, både internasjonalt og her hjemme, krever at karanteneplikten snarest opphører», heter det i brevet som var undertegnet generalsekretær Floberghagen i NP, leder Dag Idar Tryggestad i NJ og generalsekretær Arne Jensen i NR.

Sammen med brevet fikk statsminister Erna Solberg oversendt en juridisk vurdering som drøftet karanteneplikten i forhold til Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), Grunnlovens § 100 og EØS-avtalen.

Advokatene Per Andreas Bjørgan og Jon Wessel-Aas, som skrev det 17 sider lange juridiske notatet, konkluderte med at karanteneplikten for utenlandske journalister er et «uforholdsmessig inngrep i pressefriheten og i de grunnleggende rettigheter.»

Rundgang

Brevet ble opprinnelig sendt til Statsministerens kontor fordi presseorganisasjonene mente at henvendelsen inneholdt «prinsipielle spørsmål som hører inn under flere departementer og direktorater, som Justisdepartementet- og beredskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet, Utlendingsdirektoratet og Helsedirektoratet.»

Etter at kravene og forslagene fra presseorganisasjonene har vært vurdert i nesten fire uker i regjeringsapparatet, og en tur innom Justis- og beredskapsdepartementet, er det Helse- og sosialdepartementet og statsråd Bent Høie som svarer.

I svaret henviser Bent Høie til «at innreisekarantene oppfyller vilkårene i smittevernloven § 1-5 om grunnleggende krav til smitteverntiltak.»

Han skriver videre at: «Vi har basert oss på faglige råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Vi mener også at innreisekarantene, med de unntak vi har innført, ikke er i strid med Grunnloven, EMK eller EØS-retten.»

Skuffet

– Dessverre var dette en skuffelse. Helseministeren svarer ikke på våre vurderinger av at innreiseforbud og karanteneplikt bryter med helt grunnleggende rettigheter, sier generalsekretær Floberghagen.

I brevet fra presseorganisasjonene blir det bedt om at covid-19-forskriften justeres og at det gjøres «et avgrenset unntak i § 6 for journalister på oppdrag for utenlandsk medieinstitusjon.»

Dette er et krav som har fått støtte fra blant annet Den internasjonale journalistføderasjonen (IFJ) og sammenfaller med felles råd i EU om at journalister tilhører en særlig yrkesgruppe som ikke bør settes i karantene.

– Det kan se ut som regjeringen tror at det står horder av journalister på grensen og venter på å komme inn til landet. Det gjør det jo selvfølgelig ikke. Men de må kunne komme for å dekke viktige saker, sier Floberghagen.

– Hva skjer videre nå?

– Vi må i det minste kunne forvente et begrunnet svar, og det vil vi etterspørre.

Powered by Labrador CMS