Bare kvinner i BT

Ingen bilder av menn i dagens papiravis.

BT markerer 100-årsdagen for kvinners stemmerett i Norge med å bare ha bilder av kvinner og nesten ingen mannlige kilder i dagens avis.

– Vi bestemte oss for å prøve dette for noen uker siden. Det krever litt planlegging, men dagens avis viser at det lar seg gjøre, kommenterer nyhetsredaktør Tor Olav Mørseth i BT. Han presiserer at avisen ikke er noen jubileumsavis, og at den i innhold ikke skiller seg veldig fra andre dager.

– Vi ønsket å markere jubileet, men ville ikke at avisen skulle bli en parodi. Derfor var vi klar på at vi ville ha skrinlagt “kvinneavisen”, dersom det hadde vist seg at vi ikke klarte å lage en kvalitetsavis på denne måten. Og derfor har vi også brukt mannlige kilder der det var nødvendig for å skape en fullverdig artikkel.

Må bli flinkere

Mørseth mener det viktigste de kan ta med seg fra denne dagen er at BT må bli flinkere til å finne nye, kvinnelige kilder.

– At vi og andre aviser vanligvis er såpass dominert av menn skyldes nok at vi er litt sløve når vi skal finne og kontakte kilder. For dette viser at de kvinnelige kildene er der ute, vi må bare bli litt mer bevisste i våre valg. Jeg tror det også kan gi mer spennende lesing og journalistikk, sier Mørseth.

– Et tankekors at denne nettsaken om en nesten mannefri BT-avis skrives av en mann som intervjuer en annen mann?

– Jo, det kan du jo si. Men jeg vil samtidig tilføye at i toppledelsen i Bergens Tidende er fire av ni kvinner, noe som står i samsvar med kjønnsfordelingen ellers i redaksjonen.

Powered by Labrador CMS