EKSPERT: Bjørnar Borvik mener kjennelsene i ting- og lagmannsretten er i tråd med praksisen til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Foto: Universitetet i Bergen
EKSPERT: Bjørnar Borvik mener kjennelsene i ting- og lagmannsretten er i tråd med praksisen til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Foto: Universitetet i Bergen

Anbefaler is i magen

Det betyr lite for medienes frihet om Høyesterett opprettholder Schjenken-dom, mener juss-ekspert.

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Førsteamanuensis Bjørnar Borvik ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen er ekspert på personvern og ytringsfrihet. I 2011 ga han ut bok om den juridiske avgrensningen mellom de to menneskerettighetene. Han påpeker at det nå er noen år siden Høyesterett har behandlet ærekrenkelsessaker.

I en kommentar til Høyesteretts behandling av Schjenken-saken sier Borvik at han mener lagmannsrettens oppreisningsbeløp på 200.000 kroner ligger på et naturlig nivå. Han tror ikke konsekvensene vil bli spesielt store for mediene, dersom Høyesterett opprettholder lagmannsrettens kjennelse.

– Det vil i tilfelle bety veldig lite for medienes anledning til å framsette vurderinger og skrive frie kommentarer. Man står uansett ikke helt fritt til å framsette vurderingspregede ytringer i kommentarartikler. Vurderingene må ha grunnlag i faktum.

Borvik mener at en stadfestelse av lagmannsrettsdommen vil skjerpe kravene til journalister og redaktører om å tenke seg om.

– Det vil i tilfelle kunne bidra til en positiv konsekvens, i form av bedre kvalitet på det offentlige ordskiftet. Det er ikke urimelig å kreve litt is i magen hos journalistene. Mediene kan ikke forvente å få avklaring på alle spørsmål samme dag som hendelser skjer. Da ender man opp med medieofre som Schjenken. Det er fullt mulig for mediene å komme tilbake til saken når det foreligger avklaringer, sier Borvik.

Dagblad-redaktør John Arne Markussen er dypt uenig med Borvik.

– Det er en helt absurd tilnærming til meningsjournalistikk om nyhetshendelser. Vi kan ikke vente med å kommentere nyhetene til det foreligger lange utredninger og eventuelt dommer i en sak. Journalistikkens natur er slik at vi kommenterer nyheter når de skjer, og like etter at de har skjedd.

Powered by Labrador CMS