Beskylder CNN for løgn

Faktasjekk fra Faktisk.no.