– Det er kjempeviktig at tillitsvalgte får mer kunnskap om hvordan de kan bistå med å ivareta frilansere og midlertidiges interesser. Det er veien å gå, sier Lisbet Jære, leder i NJ Frilans.
– Det er kjempeviktig at tillitsvalgte får mer kunnskap om hvordan de kan bistå med å ivareta frilansere og midlertidiges interesser. Det er veien å gå, sier Lisbet Jære, leder i NJ Frilans.

– Vi får stole på at politisk ledelse holder ord

NJ Frilans håper på langsiktig hjelp med pressestøtte-forslag.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag i forrige uke hadde Norsk Journalistlag (NJ) et møte der organisasjonen presenterte den nye tiltaksplanen. Til stede var blant annet lokallagslederne.

NJ Frilans foreslo på landsmøtet i mars at mottakere av pressestøtte skal betale frilansere etter gjeldende satser. Landsstyret støtter intensjonen i forslaget, men dette punktet er ikke en del av tiltaksplanen som ble presentert.

Leder i NJ Frilans, Lisbet Jære, var på møtet og spurte NJ-ledelsen hvorfor forslaget ikke reflekteres i tiltaksplanen.

– Svaret jeg fikk var at det er en del av den langsiktige politiske jobbingen til NJ, sier hun til Journalisten.

– Neste år skal pressestøtten tas opp til diskusjon, så da er det naturlig å ta det opp der.

NJ Frilans-lederen er ikke helt fornøyd:

– Vi kan tenke at ting skal skje her og nå, men dette er et stort tema. Vi skulle jo ønske at det stod som et eksplisitt punkt i tiltaksplanen, men samtidig har jeg skjønt at det er en del av en overordnet strategi og at ting ikke er gjort over natta, sier hun - og legger til:

– Vi får stole på at politisk ledelse holder ord.

Trenger mer ressurser

NJ har bestemt seg for å ta et større ansvar for frilansere og midlertidig ansatte. Jære sier det er fint å se den positive endringen i organisasjonen.

– Bruk av midlertidige og frilansere krever ytterligere oppmerksomhet, jeg føler det er en større forståelse for det nå enn det har vært tidligere.

Frilansere kommer ofte dårlig ut i undersøkelser om lønn- og arbeidsvilkår. Jære kunne tenke seg at NJ brukte mer ressurser på gruppa enn det organisasjonen gjør i dag. Hvordan det kan løses er hun usikker på.

Et annet foreslått punkt som ikke er en del av tiltaksplanen som ble presentert i forrige uke, er: «NJ-skolen skal utvikle et eget kurstilbud for hvordan tillitsvalgte kan bistå og ivareta frilansernes interesser i det enkelte mediehus.»

Jære skulle ønske dette stod mer spesifikt i tiltaksplanen.

– Det står ikke som en del av tiltaksplanen nå, men jeg håper det er bygget inn blant andre punkter, for det er kjempeviktig at tillitsvalgte får mer kunnskap om hvordan de kan bistå med å ivareta frilansere og midlertidiges interesser. Det er veien å gå, sier hun.

Tidkrevende politikk

Leder i NJ, Dag Idar Tryggestad, mener forslaget som kom fra NJ Frilans om pressestøtte var for avgrenset til å kunne vedtas i tiltaksplanen, og at den type politisk arbeid er politikk som utvikler seg over tid og må sees i sammenheng med all annen mediepolitikk.

– I dag mottar store deler av mediebransjen en eller annen form for pressestøtte, så dette er et forslag og en tanke som krever at vi går grundig inn i det og tar riktig avveininger, sier han.

– Våre tillitsvalgte skal drøfte situasjon til frilansere og midlertidig ansatte med sin ledelse årlig, sier NJ-leder, Dag Idar Tryggestad.
– Våre tillitsvalgte skal drøfte situasjon til frilansere og midlertidig ansatte med sin ledelse årlig, sier NJ-leder, Dag Idar Tryggestad.

Tryggestad mener det som står i tiltaksplanen og hvilken ordlyd det har, har liten verdi dersom det ikke skjer ting lokalt.

At de ikke har tatt med punktet om NJ-skolen, forklarer han med at det allerede finnes en modulbasert opplæring for tillitsvalgte hvor frilanserne også er inkludert.

–De som har tillitsverv for NJ Frilans skal også være med i den opplæringa, forklarer han.

– Mye av det NJ-skolen foretar seg står ikke nødvendigvis i tiltaksplanen. Vi har vedtatt at våre tillitsvalgte skal drøfte situasjon til frilansere og midlertidig ansatte med sin ledelse årlig, det er en tydeliggjøring av avtaleverket vi har, sier han.

Tryggestad mener det er avgjørende å ha en god dialog med NJ Frilans om arbeidet videre, og han lover at NJ skal fortsette å bruke mye tid og ressurser på frilansere og midlertidige fremover.

– Det er ingen grupper av våre medlemmer som er tilbudt flere kurs enn frilanserne det siste året. Det er viktig og riktig - og det kommer vi til å fortsette med.

Powered by Labrador CMS