Krever jobben tilbake

DN-journalist gikk fra vikariater og prosjektstillinger til arbeidsledighet.

Publisert Sist oppdatert

– Da jeg bare uker etter at jeg måtte slutte i Dagens Næringsliv ved nyttår i fjor fikk vite at en annen skulle tilsettes i en tilsvarende stilling, ble jeg både sint og lei. Jeg hadde jo jobbet der i nesten tre år, trivdes og ville gjerne bidra med mer, uttalte en tidligere DN-journalist i Oslo tingrett tirsdag.

Journalisten, som ønsker å være anonym, har nå tatt sin gamle arbeidsgiver til retten og krever fast ansettelse samt erstatning for tapt arbeidsinntekt.

Papir og nett

Journalisten hadde mange års erfaring i pressen da hun våren 2011 begynte å frilanse for Dagens Næringsliv. Året etter gled hun inn i ulike vikariater i Livsstil-avdelingen, hvor hun jobbet for seksjonene Aktiv og Talent, på papir og nett.

Da Dagens Næringsliv vinteren 2013 ville opprette en prosjektstilling i et forsøk på å øke trafikk og annonseinntekter for de nevnte seksjonene på nett, fikk journalisten denne tidsbegrensede stillingen. Og da prosjektet ble forlenget fra 1. juli til 31. desember 2013,  fikk også journalisten forlenget sitt engasjement i DN.

Ble avviklet

Satsingen ga imidlertid ikke ønsket resultat og da prosjektet ble bestemt avviklet ved nyttår, måtte journalisten forlate DN. Få uker etter ble det likevel aktuelt å prøve på Aktiv-satsinga nok en gang, men da med en annen DN-medarbeider i tilsvarende funksjon som saksøkeren hadde hatt.

– Da jeg ba ledelsen om forklaring hvorfor ikke jeg ble kontaktet, sa de at det var vanlig å bruke slike stillinger til å teste nye folk, og nå var det noen andre som skulle få sjansen. Å la meg bli i avisa ville være å gi meg forhåpninger om noe de ikke kunne innfri. Jeg satt igjen med følelsen av “lufting, uttalte journalisten.

 Fast ansettelse

– Jeg mener vi har en god sak. Min klient har hatt mange funksjoner i DN og ulike prosjekter er en del av normal journalistisk virksomhet. Hun oppfyller helt klart vilkårene for fast ansettelse, sier NJ-advokat August Ringvold som representerer journalisten i saken mot DN.

Etter at det ble klart at saksøkeren vurderte rettslige skritt for å få tilbake sin stilling, ble det endelig bestemt å ikke satse på Aktiv-prosjektet igjen. Klubbleder Åsne Haugli i DN ga i retten uttrykk for at hun hadde inntrykk av at “prosjektet ble skrinlagt da det ble klart at saksøkeren dermed kunne kreve fast ansettelse”.

Tilbakeviste

HR-direktør Synnøve Lund i DN-konsernet tilbakeviste dette og viste til at prosjektstillinger er svært sjeldne i DN og at da prosjektet ikke ga ønsket resultat var det heller ikke plass for journalisten i organisasjonen.

– Og jeg ble litt sint da ordet lufting ble nevnt, for det gjør vi ikke i DN, bedyret Lund i retten.